Додаткові відомості

Освіта

Херсонський державний педагогічний інститут,1978 р., фізико-математичний факультет.

Перелік місць роботи

Міжрегіональна академія управління персоналом, заступник директора інституту

Інститут педагогіки НАПН України, 2001-2006 р.р., старший науковий співробітник

Доцент, професор, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (дис.на здобуття наукового ступеня д.пед.наук ,2004 р.), спеціальність 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти.
Громадська активність
Голова комісії з християнської етики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України
Член міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
Заступник головного редактору науково фахового збірника "Педагогічна освіта: теорія і практика" (Психологія, Педагогіка)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
259 7 6 2017.09.18 09:41:34 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
833 Акмеологія: наука XXI століття Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя Київський університет імені Бориса Грінченка document
835 Pedagogicka diagnostika a evaluace 2016 Diagnosticke metody v terciarnim vzdelavani Ostravice document
834 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина Проблеми національної ідентичності особистості у спадщині В.О.Сухомлинського М. Луцьк document
837 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування' Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу (вступна стаття) м. Київ document
836 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості Взаємозв'язок матеріального і духовного в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Керівник секції № 1 'В.О.Сухомлинський про розвиток духовних потреб дитини'' м. Херсон document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
18773 Педагог як суб'єкт морального вдосконалення духовного виховання
15451 Потенціал педагогіки у професійному розвитку і вдосконаленні вчителя
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
18576 The Values of Modern Ukrainian Students
18773 Педагог як суб'єкт морального вдосконалення духовного виховання
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
18862 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
11367 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи
4598 Теоретическая и практическая ценность международной коллективной монографии «Духовность воспитания»: рефлексии ученого

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
15062 "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?
15061 Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики
18136 У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10920 Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
11147 Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу
10919 Взаємозв'язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
15058 Етика педагогічного взаємодії викладача та студента: принципи та особливості
9992 Розвиток акмеологічної позиції педагога у процесі розв'язання моральних дилем
4556 Ценностные ориентации будущего профессионала
4555 Розвиток людини як сутнісна ідея педагогіки К. Ушинського
6488 Mokytojo etika - dvasinio konteksto pagrindinis demuo ugdant asmenybę
4585 Аксіалогічний потенціал сучасного педагога
4634 Peculiarities of ethical and pedagogical approach to realization in professional education
10553 Наукові школи — основа розвитку сучасного університету
2180 Етичні основи реалізації завдань неперервної освіти людини
2228 Толерантність як основа формування професійної поведінки майбутнього педагога
4572 Етичний розвиток сучасного педагога
2671 Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість
4550 Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
20107 Я — студент
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
18854 Соціологія виховання особистості
4582 Методи навчання та їх класифікація