Додаткові відомості

Освіта

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009-2013 рр, аспірантура.

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2007-2010 рр, спеціальність "Юрист-міжнародник", магістр.

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003-2009 рр, спеціальність "Інформаційний аналітик-міжнародник", магістр.

Перелік місць роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти, 01.01.2016 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри міжнародних відносин і міжнародного права, 01.09.2016 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, начальник відділу міжнародних зв'язків, 01.09.2015-31.12.2015 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, провідний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків, 01.10.2014-31.08.2015 р.

Теми дисертацій (захищених)
"Зовнішньо політичні аспекти національної безпеки України в інформаційній сфері", 2013 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.15 11:02:46 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7017 Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві Європейський вимір вищої освіти: субординація політик регіонального (наднаціонального) та національного рівнів Переяслав document.pdf
3248 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Інтернаціоналізація вищої освіти та її ризикоформуючий потенціал Державна вища професійна школа в Коніні (Польща) document.pdf
3250 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті модернізації Болонського процесу Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
3246 Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах політкультурного світогового простору: стан, проблеми, перспективи Інтернаціоналізація вищої освіти як моюливість для України взяти участь у побудові спільного майбутньогов розрізненому світі Маріупольський державний університет document.pdf
1260 Науково-практична конференція «Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva Skills» для фахівців з мовної підготовки навчальних закладів». Підвищення рівня володіння англійської мови викладачів як чинник інтернаціоналізації вищої освіти Університет КРОК document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
22816 Інформаційна складова національної безпеки України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31624 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
24153 Статегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
24153 Статегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в Україні
18640 Фінансування академічної мобільності в Україні: проблеми і шляхи вирішення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
52 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31624/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
132 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 57217653718 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217653718&eid=2-s2.0-85087468662

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
126 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 2 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Vyhovska

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
15 Британська Рада в Україні «Міжнародний відділ університету: кращі практики» вересень 2016-лютий 2017 року

490 5600

Higher Education Team


British Council Ukraine | 4/12 Hryhoriya Skovorody Street | Kyiv | 04070


T
+380

Учасник проекту document
126 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 17-21.06.2019

Хуан Карлос Гарсіа Галіндо, начальник міжнародного відділу Університету Кадісу

dirgeneral.relint@uca.es 


Учасник програми Cadiz_Vyhovska.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (4)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
56 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
64 Програма імені Жан Моне 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE Європейська Комісія STIPENDIUM 01.09.2019-31.08.2022 Учасник проекту
91 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту
93 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
68 «Shared opportunities – SOS Europe» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
71 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
74 Ніч науки Горизонт 2020 Коллективний - 2018
186 Інтернаціоналізація вищої освіти, академічне співробітництво та дослідження в деталях (IHEAD) Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
353 Internationalization of higher education and academic cooperation in dynamics for EU integration provision (IHEAD-EUpro) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
555 EuroMe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1941 Інше - document 06.12.2017
1962 Інше - document 14.12.2017
2566 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3276 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Cadiz_Vyhovska.pdf 21.06.2019
3383 Інше Інший модуль document 08.11.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6177 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6690 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини в постбіполярному світі: Теорія та практика міжнародних переговорів (3 курс, СК, РС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1864 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,33 26.12.2018
3183 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,42 28.12.2019
3550 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,70 28.12.2020