Додаткові відомості

Освіта
Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського 
Перелік місць роботи

Посади: практичний психолог у Путивльській ЗОШ № 1 ім. Р. Руднєва,

практичний психолог і викладач психології у Путивльському педагогічному коледжі ім. С. В. Руднєва,

викладач педагогіки у Педагогічному коледжі ГУОН КМДА при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,

2008-2012 - викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2012-2014 - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2014-2019 - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2019 - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Теми дисертацій (захищених)
"Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
154 4 2 2020.01.11 09:16:15 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4314 Public health - social, educational and psychological dimensions (Публічне здоров’я – соціальні, освітні та психологічні аспекти) Harmonization of personality's self-regard: psychological dimension (Гармонізація самоставлення особистості: психологічний вимір) Lublin, Poland (Люблін, Польща) document
4315 Public health - social, educational and psychological dimensions Harmonization of personality's self-regard: psychological dimension Lublin, Poland document
4101 Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
2570 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Соціально-психологічні особливості входження першокурсників в освітнє середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
1621 Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект м. Сладковічево, Словацька республіка document
317 'Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців' Індивідуальний стиль діяльності педагога як фактор формування особистості майбутнього фахівця м. Хмельницький document
318 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Психологічна культура особистості сучасних студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
24226 Психологія захоплень сучасних підлітків
20351 Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
18502 Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
13333 Проблема входження першокурсників в освітнє середовище
5563 Індивідуальний стиль професійної діяльності: значення та проблема формування

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
27959 Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
24226 Психологія захоплень сучасних підлітків
26309 Уявлення сучасних студентів про майбутню професію
20351 Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
21948 Проблема становлення особистості в період дорослішання
12601 Дослідницьке навчання майбутніх фахівців на засадах партнерства
13895 Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль в розвитку особистості
2004 Партнерство як фактор соціалізації особистості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
26696 Формування світоглядних знань майбутніх фахівців
19539 Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект
7678 Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
3757 Психологічна культура особистості сучасних студентів
5561 Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
1347 Проблема культури педагогічного спілкування в умовах інформатизації освіти
956 Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів
1362 Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
58 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kokhanova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
50 Уявлення сучасних студентів про майбутню професію фахове службова 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
136 Люблінський католицький університет Іона Павла II (Польща) Наукове стажування 31.07.09.08.2019

Юлія Горбанюк, доктор габілітований, професор Люблінського католицького університету Іона Павла II

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
830 Лідерський модуль - document 16.11.2016
893 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1016 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2017
1580 Інше - document 01.03.2017
1796 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2483 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2702 Інше Інший модуль document 18.12.2018
3798 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
67 “Психологія в моєму житті” Студентський battle Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 12.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16139 Історія психології: від античності до початку ХХ століття

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
135 Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
177 Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
227 Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
304 Історія психології (3 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
325 Історія психології (2 курс, П) Інститут людини Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017
365 Історія психології (1 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
609 Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
312 Інститут людини Історія психології (4 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
313 Інститут людини Історія психології (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
398 Інститут людини Психологія загальна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
3721 Інститут людини Історія психології (1,2 курс) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
5187 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5188 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 3 не враховується 27.12.2019
5189 Інститут людини Історія психології (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5601 Інститут людини Психологія (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (19)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1900 Психологія Денна Бакалавр 0002 23.09.2015
1911 Психологія вікова Денна Бакалавр 1219 04.04.2016
1923 Історія психології Денна Бакалавр 0646 23.09.2015
1925 Психологія вікова Денна Бакалавр 0004 09.02.2016
1936 Психологія партнерства Денна Магістр 0019 09.02.2016
3173 Психологія Денна Бакалавр 3200 27.09.2016
3194 Історія психології Денна Бакалавр 1647 27.09.2016
3195 Історія психології Денна Бакалавр 3210 27.09.2016
3204 Історія психології Денна Бакалавр 3211 27.09.2016
4220 Психологія Денна Бакалавр 0486/17 02.02.2017
5190 Психологія розвитку: Модуль 4. Підлітковий вік Денна Бакалавр 1410/17 04.09.2017
5191 Психологія розвитку: Модуль 5. Юнацький вік Денна Бакалавр 1411/17 04.09.2017
5192 Історія психології Денна Бакалавр 1412/17 04.09.2017
5195 Психологія Денна Бакалавр 1415/17 04.09.2017
5312 Психологія: Загальна та вікова психологія Денна Бакалавр 1532/17 04.09.2017
7015 Історія психології Денна Бакалавр 0450/18 08.01.2018
7104 Психологія Денна Бакалавр 0539/18 08.01.2018
7109 Педагогіка і психологія: Загальна педагогіка Денна Бакалавр 0544/18 08.01.2018
7318 Навчальна психолого-педагогічна практика Денна Бакалавр 0751/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
634 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,95 30.12.2016
1185 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,82 12.01.2017
2038 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 26.12.2018
2711 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,76 28.12.2019

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
26 Гушель Владислав Анатолійович IV Мистецтво жити разом - 2019 Всеукраїнський рівень document 2019