Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.
Перелік місць роботи

Київський коледж будівництва, дизайну та архітектури (2005 - 2009)

Центральний державний архів зарубіжної україніки (2012 - 2015)

Український інститут національної пам'яті (2015 - 2016)

від вересня 2016 р. - доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи у 1920 - 1939 роках
Громадська активність
секретар Українсько-польського форуму істориків від 2015 р.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2019.09.14 10:31:19 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3834 ІІ Міжнародна конференція україністів у Празі. До 100-річчя дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою (Чехословаччиною) Український студентський рух у міжвоєнній Чехословаччині: становлення, форми діяльності, ідеологічне підгрунтя Карлів Університет, Прага (Чеська Республіка) document.pdf
3533 "1938" and the Politics of Homogenization. Protecting the Nation in Europe on the Eve of World War II Status of Ukrainian Emigrants as the Example of State Policy Protecting the Nation in the Countries of Interwar Europe Prague (the Czech Republic) document.pdf
2378 Архіви в сучасному світі: виклики та завдання Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі на прикладі документів зарубіжної україніки Державна архівна служба України (Київ, Україна) document.pdf
2338 Українсько-польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - ХХІ ст.) Український студентський рух у міжвоєнній Польщі: організаційна структура, ідеологічні засади, форми діяльності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди document.pdf
2337 Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література) Українська молодь у Європі в 1920 - 1939 рр.: еволюція від воїна до студента Інститут східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету (Прага, Чеська Республіка) document.pdf
2376 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Польські стипендіальні програми як приклад євроінтеграції української молоді Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2375 Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі Вітчизняна історіографія українських молодіжних організацій в Європі в 1920 - 1939 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2336 III International VIII Interdisciplinary Conference Nature - Human - Culture Młodzieżowe organizacji w obozach internowanej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie document.pdf
2335 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Київська творча інтелігенція на еміграції у ХХ ст.: суспільно-політичний контекст Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf
2377 Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ століття) Українська молодь в Польщі в 1920 - 1939 рр.: джерела, характер діяльності, ідеологія Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (Львів, Україна) document.pdf
2374 Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи Український молодіжний рух у міжвоєнній Європі: проблеми та перспективи дослідження Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, відділ зарубіжної україніки document.pdf
2334 Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початку ХХІ століття) Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 - 1939 рр.) Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27033 Молодіжні організації в таборах інтернованої Армії Української Народної Республіки в Польщі
21038 "Диво на Віслі":український вимір

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
21037 Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 – 1939 рр.)
21014 Зовнішньополітична діяльність Олександра Шульгіна в Україні і на еміграції першій половині ХХ століття
21495 Професор Омелян Вішка (1 грудня 1940 - 21 жовтня 2014)
21875 Культурно-просвітницька діяльність в інтернованих таборах у Польщі в контексті української студентської еміграції
21880 Культурно-освітня діяльність українських студентів у Польщі в 1920-1939 роках

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
21010 Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920–1939 рр
21012 Український молодіжний рух в європейській системі міжнародних відносин в 1920–1939 рр
21876 Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів
21867 Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі
21866 Центральний Союз Українського Студентства - провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
25948 Адвокат з душею письменника
22029 «Захочеш – і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила…»
22019 «Містер гелікоптер» із Києва
22035 Державотворчі процеси листопада 1917 року
22020 Кримськотатарський льотчик
20441 Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920–1939 рр.)
22033 Пласт – виразник інтересів українства
21878 Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі: типологізація та форми діяльності
22017 Київ у житті та творчості художниці Людмили Морозової
21497 Спортивний рух української молоді в Європі в 1920-1939рр

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
12 Німецько-українська комісія істориків "Український студентський рух в міжвоєнній Німеччині" 28 листопада - 28 грудня 2016 р.

Наукова стипендія від Німецько-української комісії істориків для
проведення досліджень в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та
Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана.

Kudin, Kateryna <kateryna.kudin@lrz.uni-muenchen.de

Учасник проекту document
23 Міжнародна фундація досліджень та освітньої політики, Варшавський університет. Молодіжні організації в польських таборах інтернування Армії Української Народної Республіки 1 червня – 31 липня 2017 р.

Krystyna Szczytyńska krystyna@al.uw.edu.ua

Учасник проекту AL zaproszenie 2017.pdf
83 Гердер Інститут з Історичних досліджень країн Центрально-Східної Європи (Марбург, Німеччина) Українські молодіжні організації в Європі в 1920 – 1939 рр. 01.04.2018-30.04.2018

Jana Gleich stipendien@herder-institut.de

Учасник проекту Herder_certificate.pdf
84 Польський Комітет до справ ЮНЕСКО Молодіжна організації в польських таборах інтернування Армії Української Народної Республіки 04.06.2018-04.08.2018

Prof UMK, dr
hab. Zbigniew Karpuszk@umk.pl


Учасник проекту UNESCO_certificate.pdf
85 Вишеградський фонд Православні українці в Поморському регіоні 1921 – 1939 (військові і політичні емігранти) 01.09.2018-01.07.2019

Prof UMK, dr
hab. Zbigniew Karpuszk@umk.pl


Учасник проекту Visegrad_certificate.pdf
101 Інституту Гердера (Німеччина) Інтерактивна мапа. Українська діаспора 20-24.08.2018

Jana Gleich stipendien@herder-institut.de

Учасник проекту Humeniuk_Certificate_Digitally_Mapping.pdf

Заявки на отримання грантів (8)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
4 Познань – центр студентських корпорацій у 1920 – 1939 рр. Наукова стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
5 Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід Польщі Стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
6 Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр. Стипендія Німецького історичного інституту у Варшаві - Гуменюк_4.doc 2017
106 Наукове дослідження Наукова стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) Індивідуальний - 2018
107 Наукове дослідження Стипендія Thesaurus Poloniae Індивідуальний - 2018
108 Наукове дослідження Cтипендія Гарвардського українського дослідного інституту (HURI) Індивідуальний - 2018
109 Наукове дослідження Стипендія ім. К. Скубішевського Індивідуальний - 2018
110 Наукове дослідження Стипендія Munich Centre for Global History Індивідуальний - 2018

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
21868 Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1931 Інше - document 06.12.2017
2073 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
2153 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2018

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2719 Українські студії Денна Бакалавр 1915 27.09.2016
2732 Історія української культури Денна Бакалавр 1898 27.09.2016
4426 Основи музеєзнавства Денна Бакалавр 0685/17 09.02.2017
4495 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0751/17 02.02.2017
7372 Українські студії: Історія української дипломатії Денна Бакалавр 0805/18 08.02.2018
7379 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0812/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
518 Кафедра історії України 4,75 30.12.2016
1068 Кафедра історії України 4,51 12.01.2017
1920 Кафедра історії України 4,75 26.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
48 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017