Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.
Перелік місць роботи

Київський коледж будівництва, дизайну та архітектури (2005 - 2009)

Центральний державний архів зарубіжної україніки (2012 - 2015)

Український інститут національної пам'яті (2015 - 2016)

від вересня 2016 р. - доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи у 1920 - 1939 роках
Громадська активність
секретар Українсько-польського форуму істориків від 2015 р.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2018.11.14 10:28:17 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2378 Архіви в сучасному світі: виклики та завдання Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі на прикладі документів зарубіжної україніки Державна архівна служба України (Київ, Україна) document.pdf
2338 Українсько-польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - ХХІ ст.) Український студентський рух у міжвоєнній Польщі: організаційна структура, ідеологічні засади, форми діяльності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди document.pdf
2337 Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література) Українська молодь у Європі в 1920 - 1939 рр.: еволюція від воїна до студента Інститут східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету (Прага, Чеська Республіка) document.pdf
2376 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Польські стипендіальні програми як приклад євроінтеграції української молоді Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2375 Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі Вітчизняна історіографія українських молодіжних організацій в Європі в 1920 - 1939 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2336 III International VIII Interdisciplinary Conference Nature - Human - Culture Młodzieżowe organizacji w obozach internowanej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie document.pdf
2335 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Київська творча інтелігенція на еміграції у ХХ ст.: суспільно-політичний контекст Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf
2377 Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ - поч. ХХІ століття) Українська молодь в Польщі в 1920 - 1939 рр.: джерела, характер діяльності, ідеологія Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (Львів, Україна) document.pdf
2374 Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи Український молодіжний рух у міжвоєнній Європі: проблеми та перспективи дослідження Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, відділ зарубіжної україніки document.pdf
2334 Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початку ХХІ століття) Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 - 1939 рр.) Київський університет імені Бориса Грінченка Історико-філософський факультет document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
21014 Зовнішньополітична діяльність Олександра Шульгіна в Україні і на еміграції першій половині ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
21010 Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920–1939 рр
21012 Український молодіжний рух в європейській системі міжнародних відносин в 1920–1939 рр

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
12 Німецько-українська комісія істориків "Український студентський рух в міжвоєнній Німеччині" 28 листопада - 28 грудня 2016 р.

Наукова стипендія від Німецько-української комісії істориків для
проведення досліджень в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та
Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана.

Kudin, Kateryna <kateryna.kudin@lrz.uni-muenchen.de

Учасник проекту document
23 Міжнародна фундація досліджень та освітньої політики, Варшавський університет. Молодіжні організації в польських таборах інтернування Армії Української Народної Республіки 1 червня – 31 липня 2017 р.

Krystyna Szczytyńska krystyna@al.uw.edu.ua

Учасник проекту AL zaproszenie 2017.pdf

Заявки на отримання грантів (3)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
4 Познань – центр студентських корпорацій у 1920 – 1939 рр. Наукова стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
5 Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід Польщі Стипендія ім. Лейна Кіркланда (Польща) - - 2017
6 Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр. Стипендія Німецького історичного інституту у Варшаві - Гуменюк_4.doc 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1931 Інше - document 06.12.2017
2073 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
2153 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2018

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2719 Українські студії Денна Бакалавр 1915 27.09.2016
2732 Історія української культури Денна Бакалавр 1898 27.09.2016
4426 Основи музеєзнавства Денна Бакалавр 0685/17 09.02.2017
4495 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0751/17 02.02.2017
7372 Українські студії: Історія української дипломатії Денна Бакалавр 0805/18 08.02.2018
7379 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0812/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
518 Кафедра історії України 4,75 30.12.2016
1068 Кафедра історії України 4,51 12.01.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
48 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017