Додаткові відомості

Освіта

1975 р. – 1980 р. –  факультет німецької мови Київського
педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний
лінгвістичний університет), денне відділення; за спеціальністю «учитель
німецької та англійської мов».

Перелік місць роботи

1980 р.- 1983р. –  учитель німецької та англійської мов , середня школа № 14 м. Києва;

вересень 1981 р. - вересень 1893 р. – викладач (погодинно);

жовтень 1983 р. (за конкурсом) - березень 1991 р.  – викладач,

квітень 1991 р. - березень 1993 р. – старший викладач,

квітень 1993 р. - жовтень 2011 р. – доцент,

листопад 2011 р. - вересень 2016 р. – професор кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету;

жовтень 2016 р. - донині – професор кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

У період із 1986 по 1990 рік, до захисту дисертації, було написано 8 (вісім) наукових та
навчально-методичних робіт. 

У період із 1992 по 2016 рік, після захисту дисертації, було написано 64 (шістдесят чотири)
наукових та навчально-методичних роботи. 

Усього за період із 1986 по 2016 рік було написано більше 70 наукових та
навчально-методичних робіт. З них: 3 (три) підручники з грифом МОН України (у
співавторстві); 23 (двадцять три) навчальні посібники, у співавторстві та одноосібно, 8 (вісім) посібників із грифом МОН України; одна колективна монографія за загальною редакцією Сажко Л.А.; 31 (тридцять одна) стаття у фахових виданнях. 

У період із 2004 по 2015 рік, було здійснено керівництво 8 (вісьма) захищеними дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня (спеціальність 13.00.02). 

Теми дисертацій (захищених)

«Обучение устному иноязычному общению  с применением ролевой  игры в пятом классе средней школы (на  материале немецкого языка)»

 Специальность 13. 00. 02 – методика
преподавания иностранных языков 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1651 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ Професійно орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх економістів у старшій профільній та вищій школі Київ, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана document.pdf
1629 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Використання сучасних технологій навчання в процесі оволодіння учнями другою іноземною мовою Київ, КНЛУ document.pdf
1628 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Особливості навчання другої іноземної мови у профільній школі Київ, КНЛУ document.pdf
1630 Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія (ІV Міжнародна наукова конференція) Передумови формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітніх навчальних закладах Горлівка, ГІІМ document.pdf
1627 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Психологічний аспект оволодіння другою іноземною мовою учнями загальноосвітніх навчальних закладів Київ, КНЛУ document.pdf
1632 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии (XIV международная заочная научно-практическая конференция) Обучение второму иностранному языку в старшей школе Москва document
1636 Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія (міжнародна) Реалізація контрастивного принципу в навчанні другої іноземної мови учнів профільної школи Горлівка, ГІІМ document.docx
1634 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Формування стратегічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі оволодіння другою іноземною мовою Київ, КНЛУ document.docx
1633 Мови у відкритому суспільстві (міжнародна) Передумови формування полі культурної багатомовної особистості в аспекті навчання другої іноземної мови у середній школі Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка document
1631 Мови у відкритому суспільстві (міжнародна) Принципи навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка document
1635 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Київ, КНЛУ document.docx

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
98 Кафедра германської філології - 1 0 -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2187 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2018
3080 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
418 Кафедра германської філології 4,19 29.12.2016
1405 Кафедра германської філології 3,65 12.01.2017
2239 Кафедра германської філології 4,13 27.12.2018
2800 Кафедра германської філології 4,15 28.12.2019
4024 Кафедра германської філології 2,84 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
281 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» СШ № 53 20.01.2018