Додаткові відомості

Освіта

Київське міське педагогічне училище №3 1990 р. За спеціальністю "Вчитель початкових класів"

Український державний педагогічний університет ім.М.Драгонманова 1997 р. За спеціальністю "Вчитель української мови та літератури"

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім.Б.Гринченка 2000 р. За спеціальністю "Практичний психолог"

Інститут педагогіки НАПН України  аспірантура в 2015 р. 

Перелік місць роботи

Вересень 1990 р. – вересень 1993 р Середня школа №196, вчитель початкових
класів;Вересень 1993 р. – вересень 1997 р Київська гімназія №136, вчитель початкових
класів;Вересень 1997 р. – вересень 2001 р. Київська гімназія №136, вчитель
української мови та літератури;Вересень 2001 р. – березень 2006 р. Київська гімназія №136, заступник
директора з навчально-виховної роботи;Квітень 2006 р. – травень 2006 р. Інститут педагогіки НАПН України; молодший
науковий співробітник,;Травень 2006 р. – травень 2015 р. нститут педагогіки НАПН України; аспірант;Травень 2015 р. – вересень 2017 р. Київська гімназія №136, психолог.Вересень 2016 р. – донині старший викладач  кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Університету імені
Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)

Методика вивчення епічних творів на уроках української
літератури у 5 – 6 класах

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 2 1 2021.09.21 11:11:20 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5478 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Ігрова діяльність в ЗДО – базис освітнього процесу Київ document
4431 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Умови формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобом літературної творчості Київ document
4418 Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та підходи Самоосвіта вихователя дошкільного закладу: нові підходи, інструменти. Всеукраїнська інтернет-конференція document.pdf
4172 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Використання літератури напрямку нон-фікшн у колі дитячого читання, як різновид інтегрованого підходу до освітнього процесу в закладах дошкільної та початкової освіти Київ document
4198 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Розвиток мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами ІКТ в умовах сучасного інформаційного суспільства Переяслав-Хмельницький document
4199 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Формування навичок етикету харчквання дітей старшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
4177 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Розвиток мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку засобом літератури напрямку нон-фікшн м. Старобільськ document
4041 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку на основі ігрових технологій Біла Церква document
4042 Особистість у просторі виховних інновацій Детермінанти психічного розвитку дитини дошкільного віку через призму методик раннього навчання Київ document
2989 Всеукраїнська науково-практична конференція Стратегія підготовки педагогів дошкільної освіти в умовах стрімкого розвитку медіа середовища Педагогічний інститут Київського університета імені Бориса Грінченка document
1877 ХХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція Наука та інновації Методична модель вивчення епічного твору на урокаї української літератури в 5-6 класах з урахуванням репрезентативних систем сприймання Чернівці document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36199 Value attitude to health as the basis of an active life position of an individual
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
37113 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
36654 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
34196 Формування у майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти мовленнєвої компетентності на основі ігрових технологій
32317 Теоретичні основи використання ігор психологічного спрямування в роботі з дітьми дошкільного віку
34002 Шляхи формування у майбутніх вихователів ціннісного ставлення до здоров’я
28315 Шляхи використання літератури напрямку нон-фікшн у закладах дошкільної освіти: інтегрований підхід
24518 Детермінанти психічного розвитку дитини дошкільного віку
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
22674 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
21277 Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
19454 Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
37113 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
36654 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
34682 Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти
32317 Теоретичні основи використання ігор психологічного спрямування в роботі з дітьми дошкільного віку
24585 Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
37113 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
33805 Дистанційні ігри для дошкільників
32889 Світосприйняття дитини крізь скло чарівних окулярів Всеволода Нестайка
32734 Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого
27366 Розвиток мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами ІКТ в умовах сучасного інформаційного суспільства
27363 Формування навичок етикету харчування дітей старшого дошкільного віку
24884 Запрошуємо до столу, або як виховувати культуру харчування

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
44 Кафедра початкової освіти 57205384631 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205384631&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
146 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Kondratuk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
190 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
218 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1638 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016
1797 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1822 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2007 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
3234 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4230 інше Інший модуль Сертифікат Кондратюк Світлана.pdf 29.05.2020
4385 інше Інший модуль document 19.10.2020
4649 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5040 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.03.2021
5112 інше Інший модуль document 24.04.2021
5235 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1241 "Вчити-це модно. Педагог -це тренд" Молодіжний форум Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
454 Практикум з ігрової діяльності (3 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
650 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6158 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6227 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6909 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (5-6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
7695 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8686 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1170 Кафедра дошкільної освіти 4,77 12.01.2017
2027 Кафедра дошкільної освіти 4,80 26.12.2018
2655 Кафедра дошкільної освіти 4,76 28.12.2019
3775 Кафедра дошкільної освіти 4,84 28.12.2020