Додаткові відомості

Освіта

2017 – Аспірантура Київського
університету імені Бориса Грінченка,
без відриву від виробництваСпеціальність 011. Освітні, педагогічні науки (Теорія і методика
професійної освіти)2014 – 2016Київський університет імені Бориса
Грінченка, Педагогічний інститутМагістр початкової
освіти. Викладач педагогіки і методики
початкової освіти. Організатор
початкової освіти. Вчитель англійської мови початкової школи.2012 – 2016Київський університет імені Бориса
Грінченка, Гуманітарний інститутБакалавр філології
(англійська мова). Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.2012 – 2014 Київський університет імені Бориса
Грінченка, Педагогічний інститутБакалавр початкової
освіти. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах.2008 - 2012Київський університет імені Бориса
Грінченка, Університетський коледжВчитель початкових
класів, вчитель англійської мови в початкових класах.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 1 2021.09.20 10:36:13 Перейти на сторінку link

Конференції (32)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7032 Всеукраїнська наукова конференція \ Інструменти формувального оцінювання у роботі вчителя Рух Освіта document.pdf
7015 Всеукраїнська наукова конференція "Психолого-педагогічні аспекти взаємодії в освіті" Комунікативна компетентність вчитель-учень. Ігрові методики на уроках іноземних мов Рух Освіта document.pdf
7016 Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні ресурси для організації ефективного навчання" НУШ: інструменти гейміфікації освітнього процесу Рух Освіта document.pdf
6828 International Conference on Language Teaching & Learning in the 21st Century Tendencies of primary school teacher training in Benelux countries Greece document.pdf
6826 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Педагогічна майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя» Урок в Nearpod: планування, розробка завдань, презентація Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів document
6827 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Напрями трансформації освіти: перспективи та можливості розвитку» Інструменти гейміфікації освітнього процесу Рух Освіта document
6825 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Організація дистанційного навчання у школі: механізми та технології» Організація групової взаємодії учнів в умовах дистанційного навчання Рух Освіта document
5968 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у Нідерландах. Київський університет імені Бориса Грінченка document
5969 Всеукраїнська наукова конференція "Дистанційне навчання: від теорії до практики. Сервіси та навички" Використання Web 2.0 у формуванні навичок 21 століття у дітей початкової школи Рух Освіта document.pdf
5863 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Варіативні моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в мультилінгвальному середовищі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5463 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога» Peculiarities of admission procedures for the specialty “Primary Education” in Belgium, Luxembourg and Ukraine Херсонський державний університет document.pdf
5862 Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина» Змістові інновації у Програмі “TIP-TOP ENGLISH” Київський університет імені Бориса Грінченка document
5465 INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE TEACHING & LEARNING IN THE 21ST CENTURY: FROM THEORY TO PEDAGOGICAL PRACTICE Primary School Teacher Training To Working In Multilingual Environment Institute Dimitra, Department of Early Years Education and Care, Greece document.pdf
5404 VI щорічна Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» Досвід впровадження технології транслінгвізму в систему професійної підготовки майбутніх вчителів у Європейському Союзі Національний авіаційний університет document.pdf
5464 IV міжнародна конференція (інтернет-конференція) “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020” Admission requirements to the “Primary Education” Bachelor’s programmes in Benelux countries НАПН України document.pdf
5405 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5303 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4988 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» Система професійної підготовки вчителів початкової школи до навчання іноземних мов у Люксембурзі ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» document.pdf
4987 Problèmes Et Perspectives D’introduction de la Recherche Scientifique Innovante Legislative provision of primary school teacher training in the Benelux countries and Ukraine Brussels, Belgium document.pdf
4487 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Theoretical approaches to multilingual program design in Dutch universities Київський університет імені Бориса Грінченка document
4305 Comparative and International Education - 2019: Internationalization and Integration in Education Under Globalization Legislative provision of primary school teacher training in the Netherlands National Academy od Educational Sciences of Ukraine document
4289 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Legislative framework of primary school teacher training in Luxembourg Київський університет імені Бориса Грінченка document
4049 Training Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges The notion of multilingualism in foreign scientific discourse Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document
3614 ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» Досвід побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі Київський університет імені Бориса Грінченка document
3615 Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3351 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва" Мультилінгвальні моделі професійної підготовки майбутніх вчителів Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут document
3353 Освітологія 2018: Якість освіти України: сучасні виклики та пріоритети розвитку Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3354 23rd Annual National IATEFL Ukraine Conference "Learn, Reflect, Develop" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2595 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Змістово-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів початкової школи у Фландрії Київський університет імені Бориса Грінченка document
2596 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії Педагогічний інститут document
2594 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2593 Back to School with National Geographic Learning - Інтернет-конференція document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36944 Pre-service primary school teacher’s preparedness to work in a multilingual environment
36477 Pre-service primary school teacher’s preparedness to work in a multilingual environment
31479 Моделі іншомовної підготовки вчителів початкової школи у ЄС
31801 Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі засобами інноваційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36944 Pre-service primary school teacher’s preparedness to work in a multilingual environment
36477 Pre-service primary school teacher’s preparedness to work in a multilingual environment

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
30149 Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки вчителів початкової школи у країнах Бенілюкс та Україні
23207 Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
27282 Особливості змісту професійної підготовки вчителя початкової школи до роботи в мультилінгвальному середовищі в Україні та Фландрії (Бельгія)
27672 Поняття “мультилінгвальна освіта”: європейський і освітологічний дискурс
24549 Теоретичні підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі
23207 Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
20693 Досвід Німеччини у підготовці вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів
20691 Варіативні моделі підготовки вчителів до навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку в Німеччині
20692 Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
204 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 57224852580 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224852580&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
112 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 2.75 30.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Holovatenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
161 Університет Масарика в Брно (Чехія) Наукове стажування 18.11-22.11.2019

Ленка Гулова і Зденка Вагнерова

gulova@ped.muni.cz

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
52 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
130 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
179 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
357 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
560 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (9)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
4 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020
22 Preparation of Slovak teachers to working in multilingual urban areas or multilingual pre-border regions Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Подано Документ відсутній 2020
23 Multilingualism and Plurilingualism The European Union Visitors Program (EUVP) Подано Документ відсутній 2020
24 Peculiarities of teacher training to working in a multilingual environment Fellowship for Research from the State Education Development Agency of the Republic of Latvia Подано Документ відсутній 2020
79 Підвищення кваліфікації EU Study Days in Ukraine 2021 Виграно Документ відсутній 2021
81 Наукове стажування Latvian State Education Development Agency. Подано Документ відсутній 2021
82 Preparedness of pre-service primary school teachers to work in multilingual environment: Slovak practices for Ukrainian realities Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Подано Документ відсутній 2021
84 Наукове стажування Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки Виграно Документ відсутній 2021
85 ComPrimE EU Study Days in Ukraine Виграно Документ відсутній 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
167 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 90

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1843 Інше - головатенко 3.pdf 05.04.2017
1870 Інше - document 31.10.2017
1960 Інше - document 10.12.2015
2243 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2422 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2423 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2914 Інше Інший модуль document 22.02.2019
3105 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3976 Інше Інший модуль document 21.02.2020
4111 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4154 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4223 Інше Інший модуль document 29.05.2020
4888 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
4965 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5136 інше Інший модуль document 14.05.2021
5326 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
97 Second Language Acquisition упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 26.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
418 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019
424 Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3685 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3,4 курс) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3755 Педагогічний інститут Методика навчання англійської мови (4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 3 8 не враховується 28.12.2018
5116 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5126 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5182 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
6406 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6464 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6882 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6887 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7163 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8446 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8669 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1044 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,27 12.01.2017
1901 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,20 26.12.2018
2561 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,17 28.12.2019
3633 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
360 ПОб-2-17-4.0д I 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
512 Шоу-програма "Ось ми які" Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017