Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1974 р.
Київський державний педагогічний інститут ім.О.М.Горького, 1990 р.
Перелік місць роботи
Київський педагогічний коледж ім.К.Д.Ушинського, викладач української мови і літератури
Теми дисертацій (захищених)
Формування  соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів  у позакласній роботі з української мови
Громадська активність
Культмасовий сектор кафедри

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
287 8 7 2019.10.10 10:28:43 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі Переяслав-Хмельницький document
15 Міжнародна науково-практична конференція Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови 'Шанувальники української фразеології' для учнів старших класів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького document
13 XХ Міжнародаї науково-практична інтернет-конференція ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
14 XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція НЕ СТРИМУЙ СЕБЕ РОБИТИ ДОБРО… (CЦЕНАРІЙ ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ) Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
12 XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
11 XIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document
17 У Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 1. Интерактивные технологии обучения в формировании профессиональной компетентности будущего учителя русского языка а Уманський державний педагогічний університет м.Умань 18 жовтня 2012 р. document
16 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів». Мовленнєва культура сучасної молоді м.Умань document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
19031 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
22222 Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
25496 «Мандрівка підземними річками Києва» (Закінчення) Методрозробка засідання топонімічного гуртка для учнів 9-10 класів
25075 «Мандрівка підземними річками Києва». Засідання топонімічного гуртка для учнів 9-10 класів
25072 Фразеологічні ігри у позакласній роботі з української мови зі старшокласниками
24850 Використання текстового матеріалу з української мови соціокультурного спрямування у позакласній роботі зі старшокласниками
24847 Організація проектної діяльності учнів 9 класу у позакласній роботі з української мови
24869 Організація проектної діяльності учнів 9 класу у позакласній роботі з української мови
22224 Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку
22223 Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі
14318 Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови "Шанувальники української фразеології" для учнів старших класів
16982 Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі
12183 Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі
13561 Мово моя українська
11238 Не стримуй себе робити добро...(Сценарій засідання літературного гуртка для старшокласників)
11353 Не стримуй себе робити добро… (cценарій засідання літературного гуртка для старшокласників)
11352 Роль учителя-словесника в організації позакласної роботи з української мови у сучасній школі
6921 «Комунікативний аналіз прецедентних текстів на практичних заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами нефілологічних спеціальностей»
6894 Нова радість стала... (Сценарій вертепної драми для учнів)
6920 Навчальний текст у рамках педагогічного дискурсу
6903 Удосконалення технологій навчання української мови на текстовій основі та формування комунікативної вправності учнів
6909 Мовленнєва культура сучасної молоді
2208 Свято Великодня(конкурс на кращий Великодній стіл)
5286 Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя російської мови
5285 Использование интерактивных технологий обучении русскому языку в педагогическом вузе

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
31

Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка

«Формування соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів у позакласній роботі з української мови» / 13.00.02 - теорі та методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
164 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2015
516 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
1140 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2052 Інше Інший модуль document 12.12.2017
2432 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2574 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13765 Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
71 Сучасна російська мова з практикумом (1 курс, ПО) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
370 Українська мова Денна Бакалавр 2644 27.09.2016
371 Українська мова Денна Бакалавр 2615 27.09.2016
372 Українська мова Денна Бакалавр 2637 27.09.2016
546 Українська мова Денна Бакалавр 0882 03.11.2015
903 Методика навчання російської мови Денна Бакалавр 0273 18.02.2016
4431 Українська мова Денна Бакалавр 0690/17 09.02.2017
4756 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0971/17 14.09.2017
4757 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0972/17 14.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2 Кафедра української мови 3,8 20.05.2016
916 Кафедра української мови 3,71 12.01.2017
1781 Кафедра початкової освіти 4,42 26.12.2018