Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1986 р.).
Спеціальність „Біофізика”.
Кваліфікація „Викладач біології і хімії”
Перелік місць роботи
1986 - 1991 рр. - вчитель біології і хімії знз №160 Дарницького р-ну м. Києва.
1991 - 1993 рр. - вчитель біології і хімії знз №289 Дарницького р-ну м. Києва.
1993 - 2003 рр. – методист кафедри природничо-математичних дисциплін і старший викладач Київського міського інституту удосконалення вчителів.
2003 - 2008 рр. – старший викладач кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
2008 р. – доцент кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
2010 - 2013 рр. – доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
2013 - 2016 рр. - доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
2016 р. і дотепер - доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2006 р. і дотепер - член редакційної колегії фахового журналу «Біологія і хімія в рідній школі» (до 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Біологія і хімія в школі», до 2014 р. - під назвою «Біологія і хімія в сучасній школі»).
Теми дисертацій (захищених)
«Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології»
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання біології
Громадська активність
в Міжнародній академії культури безпеки, екології та здоров'я
International Academy of culture security, ecology and health
EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
197 6 4 2021.10.14 10:09:58 Перейти на сторінку link

Конференції (46)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7067 4th International Scientific Conference "Information and Innovative Technologies in the XXI Century" INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION (IN A PANDEMIC CONDITION) Katowice, Polska document.PDF
6785 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» РІВЕНЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
6592 ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Katowice, Polska document.pdf
6633 International scientific and practical conference «Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects» Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей Wloclawek Poland document.pdf
6289 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Мотивація щодо здоров’я та її залежність від біодемографічних, антропометричних характеристик та функціонального стану кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5469 ХХІ МІЖНАРОДНИЙ «ТИЖДЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ Біоенергоінформативні чинники кінезіологічної реабілітації м. Київ document.doc
5447 International Scientific and Methodological Seminar "Individualization of Learning: Theory and Practice" Online education of Ukrainian students in a pandemic crisis Opole (Poland) document
5428 ІІІ Молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами м. Харків document.pdf
5302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE ORGANIZATION OF HEALTH-SAVING SPACE IN EDUCATION Opole Polska document.PDF
5294 Підвищуємо кваліфікацію онлайн Підвищення кваліфікації онлайн м. Київ Вища школа освітнього менеджменту document
5240 ROLA NAUKI I EDUKACJI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DEPENDENCE OF STUDENT ANXIETY FROM TEMPERAMENT AND ITS OPTIMIZATION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS Katowice, Polska document.pdf
5220 Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам Онлайн ресурси м. Київ document
5053 «Сучасні авторські методики в реабілітації хворого» Здоров’язбережувальні аспекти фізичної реабілітації м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4354 Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті TEST TECHNOLOGIES IN THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM OF UKRAINIAN STUDENTS Katowice, Polska document.pdf
4341 ХХ МІЖНАРОДНИЙ «ТИЖДЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ Біологічні чинники кінезіологічної реабілітації Клініка активної терапії особливих станів; адреса: Київ, вул. Вишгородська, 21-З document.doc
4197 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики • Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4061 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INNOWACYJNE I INFORMACYJNE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ Katowice, Polska document.PDF
4062 Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного суспільства Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3443 «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) "Здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3231 III International Scientific and Practical Conference ‘’International Trends in Science and Technology’’ ВПЛИВ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ НА ЗДОРОВ’Я (ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) Warsaw, Poland document.pdf
3135 ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ Рівень фізичного стану студентів-першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки м. Київ document
3007 Європейські цінності спортивної освіти ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ м. Київ document
2869 ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді м. Суми document
1871 VІI Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми дослідження довкілля" Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document.pdf
2144 Проблеми формування здорового способу життя у молоді (Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю) Фізична реабілітація наркозалежних м. Одеса document.pdf
2143 Проблеми формування здорового способу життя у молоді (Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю) ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВЖИВАННЯ АНАБОЛІЧНИХ СТЕРОЇДІВ м. Одеса document.pdf
1793 ХVІІІ Міжнародна конференція "Реабілітаційна Україна для життя, здоров'я і безпеки в Європі" Вплив екологічних небезпек на здоров'я мешканців мегаполісів і великих міст України м. Київ document
1648 Проблеми формування професійного іміджу педагогічних працівників і керівних кадрів освіти Методика формування наукових понять у процесі екологічного виховання м. Київ, Національна бібліотека Ярослава Мудрого document.pdf
1622 III International Scientific and Practical Conference " Scientific Issues of the Modernity" . ҐРУНТОВНІ ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ Dubai, UAE document.pdf
1610 6th International Scientific Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process Opole, Poland document.PDF
1549 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Анаболічні стероїди і спорт: за і проти м. Київ, КУ імені Грінченка document
1550 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Життя молоді без наркотиків м. Київ, КУ імені Грінченка document
1649 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Роль шкільної бібліотеки у профілактиці наркогенної поведінки молоді м. Київ, КУ імені Грінченка document.doc
1534 Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку Стан здоров'я українців та як його визначити Харків document
557 ХІІІ Международная конференция 'Развитие науки в ХХІ веке' Формирование научных понятий у будущих специалистов г. Харьков document
559 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Педагогіка здоров'я' Здоров’язбережувальні умови під час навчання м. Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ОКЗО 'Криворізбка загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8' document
560 Реалізація сучасних стандартів у розв'язанні проблеми кар'єрного зростання науково-педагогічних і педагогічних працівників Створення здоров'язбережувальних умов у навчальному закладі м. Київ, ЦІППО ДВНЗ 'Університет менеджменту освіти' НАПН України document
561 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення' Вплив темперамента студента на його тривожність м. Одеса document
558 II International Scientific and Practical Conference 'The goals of the World Science Вплив коралової води на живі організми Dubai, UAE document
562 Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали Методика визначення біологічного віку школярів і студентів м. Рівне document
568 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування Підручники з біології на зламі століть м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
565 Актуальні проблеми дослідження довкілля Інтродукція рослин у столичному дендропарку м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
567 Реалізація тенденцій управління впровадженням здоров'язбережувальних технологій в освітній простір України Формування в педагогічних працівників навичок діагностики як здоровязбережувальний компонент навчання Київ, вул. Артема 52-а, ЦІППО ДВНЗ 'УМО' НАПНУ document
566 Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку Небезпека від газованих напоїв Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, document
564 ХXXI Міжнародна науково-практична конференція 'Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя' Газовані напої: пити чи не пити м. Запоріжжя document
563 Педагогіка здоров’я: IV Всеукраїнська науково-практична конференція Небезпечний пластик для здоров’я молоді м. Харків, Харківський національний педагогічний ун-тет імені Г.С. Сковороди document

Монографії (колективні) (11)

ID Назва Рік
35874 Methods of formation of scientific concepts in higher school
31648 Online education of Ukrainian students in a pandemic crisis
31436 Organization of health space in an educational institution
31186 Dependence of student anxiety from temperament and its optimization during the educational process. Education for achieving sustainable development Monograph-35. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology
31277 Залежність тривожності студента від темпераменту та її оптимізація під час навчального процесу
27957 Тестові технології в системі електронного навчання українських студентів
27606 Independent work during the training of Ukrainian students
27118 The necessity of mobile phone in social life and risk for health (review of literature)
24234 Quality education in Ukraine
19255 Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34569 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (29)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
36517 Formation of natural concepts at the stages of sensory knowledge
36129 Формування природничих понять на етапах чуттєвого пізнання
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
31540 Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами
31313 Formation of information culture of Ukrainian students
27792 Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я
26939 Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва
25212 Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба
24152 Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури)
24135 Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва
23833 Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту
23439 Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
21339 Від якості навчальних знань до якості освіти
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес
19255 Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі
19206 Наркоманія серед молоді та як її уникнути
19207 Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14861 Від якості навчальних завдань до якості освіти
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14487 Вплив темперамента студента на його тривожність
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development
9274 Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність
9564 ДОЗРІВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14504 Як подолати педагогу тривожність студентів?
11554 Як визначити педагогу психологічний портрет студента?
1468 Короткий історичний нарис вивчення природи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (60)

ID Назва Рік
36589 Methods of formation of natural concepts during sensory knowledge
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36517 Formation of natural concepts at the stages of sensory knowledge
36129 Формування природничих понять на етапах чуттєвого пізнання
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
31538 Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами
26939 Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва
23913 Ігротерапія при реабілітації плечового суглоба
23915 Кінезіотерапія як нехірургічний засіб відновлення хребта
23914 Метод кінезіотейпування в реабілітації ліктьового суглоба
23910 Причини травмування колінного суглоба та його реабілітація
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
23911 Робототехніка в реабілітації при парезах верхньої кінцівки
23912 Сучасні методи реабілітації при ураженнях кульшового суглоба
23861 Методика вивчення черепних нервів
25382 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки
23253 Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді
21928 Анаболічні стероїди і спорт: за і проти
21926 Життя молоді без наркотиків
21201 Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів
20398 Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес
19831 Здоров’язбережувальні умови у школі
19791 Здоров'язбережувальні умови у школі
19196 Cтан здоров’я українців та як його визначити
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14480 Здоров’язбережувальні умови під час навчання
14503 Вплив коралової води на живі організми
13835 Підручники з біології на зламі століть
11552 Газовані напої: пити чи не пити
10779 Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті
11551 Інтродукція рослин у столичному дендропарку
11553 Про що розповість педагогу коефіцієнт асиметрії головного мозку студента
11556 Небезпека від газованих напоїв
11557 Гіпотези походження еукаріотів
13270 Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення)
11813 Методика визначення біологічного віку школярів і студентів
5410 Звідки пішли еукаріоти
4614 Як забезпечити самостійну роботу студентів у сучасних умовах
4606 Небезпечний пластик для здоров’я молоді
4612 Підготовчий етап при формуванні наукових понять у студентів
4610 ПРО ЩО РОЗПОВІСТЬ ПЕДАГОГУ КОНСТИТУЦІЯ ТІЛА СТУДЕНТА
3256 Небезпеки здоров*ю молоді в сучасному світі
3393 Небезпеки здоров'ю молоді в сучасному світі
4605 Взаємозалежність між конституцією тіла людини, її темпераментом та інтроверсією-екстраверсією
3280 Залози внутрішньої секреції та їх гормони
248 Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку студентів на їхню пам’ять
245 Вплив електромагнітного випромінювання на організм молоді
246 Дослідження впливу на організм випромінювання мобільних телефонів
247 Як уникнути наркоманії серед молоді
249 Інформаційна культура майбутніх вчителів в сучасному інформаційному суспільстві
1399 Формування валелогічної культури майбутніх учителів фізичного виховання
1464 Методика конструювання тестів для перевірки знань з біології
1463 Небезпека від побічних забруднювачів cучасних харчових продуктів
1470 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів в умовах впровадження кредитно-модульного навчання у ВНЗ України
1461 Дослідження ставлення молоді до вживання пива
1462 Мобільний телефон і здоров’я молоді
1467 Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів
1460 Самостійна діяльність студентів в умовах упровадження кредитно-модульного навчання

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
70 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34569/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
454 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4.17 7.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yevheniia_Nevidomska

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
132 Фаховий модуль (стажування) - document 16.12.2015
272 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
472 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
488 Лідерський модуль - document 22.01.2016
2348 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2488 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3037 Інше Інший модуль document 27.12.2018
3113 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3289 Інше Інший модуль document 31.05.2019
3822 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.03.2020
4012 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4162 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4339 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
4662 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5209 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
2 Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами Науково-методичний семінар у рамках Фестивалю методик для науково-педагогічних працівників Університету Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 26.10.2016 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
81 Гармонія здоров'я упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (19)

ID Назва Рік
34944 Фізіологія людини
31890 Гігієна у фізичній реабілітації
33638 Анатомія людини і спортивна морфологія
33640 Нормальна анатомія людини
30795 Фізіологія людини
27916 Анатомія людини і спортивна морфологія
27917 Нормальна анатомія людини
27915 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія
26463 Фізіологія людини
24174 Анатомія людини і спортивна морфологія
24175 Нормальна анатомія людини
24176 Фізіологія людини та рухової активності
23298 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія
23299 Фізіологія людини
23300 Фізіологія рухової активності
20555 Фізіологія людини та рухової активності
20083 Анатомія людини і спортивна морфологія
20082 Нормальна анатомія людини
19208 Анатомія та фізіологія нервової системи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (9)

ID Назва Рік
14968 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Психогенетика
5241 Генетика людини з основами психогенетики
20170 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
6907 Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6888 БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (40)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
24170 Жива природа: особливості і таємниці
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
14969 Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл
14970 Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
15070 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12277 Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10593 Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
10586 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10596 ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12273 Вікова фізіологія і валеологія
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
12060 Вікова фізіологія і валеологія
12278 Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт
12279 Фізіологія людини
7259 Основи біології та генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 10-те вид., перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 68 с.
7015 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5508 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
7013 Анатомія людини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і семінарських занять [для студ. небіол. спеціальностей вищ. навч. закл.]
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5955 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт
5506 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
5479 Вікова фізіологія і валеологія
5961 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5503 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.].
5477 Гігієна
5478 Невропатологія
5937 Основи валеології: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5501 Основи природознавства: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. Д. Омері, Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 44 с.
5933 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5949 Фізіологія вищої нервової діяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5407 Фізіологія людини
6880 Зоологія: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
6869 Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
32 Антропологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
108 Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
141 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
148 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(ІН)) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015
264 Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
309 Вікова анатомія і фізіологія (1 курс, ЛОГ) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
377 Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
422 Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019
442 Гігієна в реабілітації (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
515 Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
516 Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
517 Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс, ФІТР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
757 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
63 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
64 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
65 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (2 курс) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
319 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
322 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
328 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
598 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
601 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
602 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
604 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
606 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3635 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 12 9 25 28.12.2018
3639 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс) Бакалавр Денна 9 10 не враховується 28.12.2018
3641 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
3786 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
3789 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
4012 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 10 не враховується 28.12.2018
4027 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 10 не враховується 28.12.2018
4029 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія рухової активності (на базі молодшого спеціаліста) (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
5005 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5008 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5009 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5011 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5012 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5036 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гігієна в реабілітації (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5037 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гігієна в реабілітації (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5385 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5865 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5878 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
6086 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
6087 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6088 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6243 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6729 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6730 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
8034 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
575 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 3,43 30.12.2016
1307 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,70 12.01.2017
2141 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,86 27.12.2018
2746 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,57 28.12.2019
3921 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,67 28.12.2020