Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1986 р.).
Спеціальність „Біофізика”.
Кваліфікація „Викладач біології і хімії”
Перелік місць роботи
1986 - 1991 рр. - вчитель біології і хімії знз №160 Дарницького р-ну м. Києва.
1991 - 1993 рр. - вчитель біології і хімії знз №289 Дарницького р-ну м. Києва.
1993 - 2003 рр. – методист кафедри природничо-математичних дисциплін і старший викладач Київського міського інституту удосконалення вчителів.
2003 - 2008 рр. – старший викладач кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
2008 р. – доцент кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
2010 - 2013 рр. – доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
2013 - 2016 рр. - доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
2016 р. і дотепер - доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2006 р. і дотепер - член редакційної колегії фахового журналу «Біологія і хімія в рідній школі» (до 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Біологія і хімія в школі», до 2014 р. - під назвою «Біологія і хімія в сучасній школі»).
Теми дисертацій (захищених)
«Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології»
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання біології
Громадська активність
Робота в Міжнародній академії культури безпеки, екології та здоров'я
International Academy of culture security, ecology and health
European association for security

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
82 4 1 2017.09.21 20:52:17 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1793 ХVІІІ Міжнародна конференція "Реабілітаційна Україна для життя, здоров'я і безпеки в Європі" Вплив екологічних небезпек на здоров'я мешканців мегаполісів і великих міст України м. Київ document
1648 Проблеми формування професійного іміджу педагогічних працівників і керівних кадрів освіти Методика формування наукових понять у процесі екологічного виховання м. Київ, Національні бібліотека Ярослава Мудрого document.pdf
1622 III International Scientific and Practical Conference " Scientific Issues of the Modernity" . ҐРУНТОВНІ ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ Dubai, UAE document.pdf
1610 6th International Scientific Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process Opole, Poland document.PDF
1549 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Анаболічні стероїди і спорт: за і проти м. Київ, КУ імені Грінченка document
1550 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Життя молоді без наркотиків м. Київ, КУ імені Грінченка document
1649 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Роль шкільної бібліотеки у профілактиці наркогенної поведінки молоді м. Київ, КУ імені Грінченка document.doc
1534 Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку Стан здоров'я українців та як його визначити Харків document
557 ХІІІ Международная конференция 'Развитие науки в ХХІ веке' Формирование научных понятий у будущих специалистов г. Харьков document
559 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Педагогіка здоров'я' Здоров’язбережувальні умови під час навчання м. Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ОКЗО 'Криворізбка загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8' document
560 Реалізація сучасних стандартів у розв'язанні проблеми кар'єрного зростання науково-педагогічних і педагогічних працівників Створення здоров'язбережувальних умов у навчальному закладі м. Київ, ЦІППО ДВНЗ 'Університет менеджменту освіти' НАПН України document
561 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення' Вплив темперамента студента на його тривожність м. Одеса document
558 II International Scientific and Practical Conference 'The goals of the World Science Вплив коралової води на живі організми Dubai, UAE document
562 Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали Методика визначення біологічного віку школярів і студентів м. Рівне document
568 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування Підручники з біології на зламі століть м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
565 Актуальні проблеми дослідження довкілля Інтродукція рослин у столичному дендропарку м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
567 Реалізація тенденцій управління впровадженням здоров'язбережувальних технологій в освітній простір України Формування в педагогічних працівників навичок діагностики як здоровязбережувальний компонент навчання Київ, вул. Артема 52-а, ЦІППО ДВНЗ 'УМО' НАПНУ document
566 Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку Небезпека від газованих напоїв Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, document
564 ХXXI Міжнародна науково-практична конференція 'Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя' Газовані напої: пити чи не пити м. Запоріжжя document
563 Педагогіка здоров’я: IV Всеукраїнська науково-практична конференція Небезпечний пластик для здоров’я молоді м. Харків, Харківський національний педагогічний ун-тет імені Г.С. Сковороди document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
19255 Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес
19255 Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі
19206 Наркоманія серед молоді та як її уникнути
19207 Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів
14861 Від якості навчальних завдань до якості освіти
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14487 Вплив темперамента студента на його тривожність
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development
9274 Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність
9564 ДОЗРІВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14504 Як подолати педагогу тривожність студентів?
11554 Як визначити педагогу психологічний портрет студента?
1468 Короткий історичний нарис вивчення природи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (39)

ID Назва Рік
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес
19831 Здоров’язбережувальні умови у школі
19791 Здоров'язбережувальні умови у школі
19196 Cтан здоров’я українців та як його визначити
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14480 Здоров’язбережувальні умови під час навчання
14503 Вплив коралової води на живі організми
13835 Підручники з біології на зламі століть
11552 Газовані напої: пити чи не пити
10779 Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті
11551 Інтродукція рослин у столичному дендропарку
11553 Про що розповість педагогу коефіцієнт асиметрії головного мозку студента
11556 Небезпека від газованих напоїв
11557 Гіпотези походження еукаріотів
13270 Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення)
11813 Методика визначення біологічного віку школярів і студентів
5410 Звідки пішли еукаріоти
4614 Як забезпечити самостійну роботу студентів у сучасних умовах
4606 Небезпечний пластик для здоров’я молоді
4612 Підготовчий етап при формуванні наукових понять у студентів
4610 ПРО ЩО РОЗПОВІСТЬ ПЕДАГОГУ КОНСТИТУЦІЯ ТІЛА СТУДЕНТА
3256 Небезпеки здоров*ю молоді в сучасному світі
3393 Небезпеки здоров'ю молоді в сучасному світі
4605 Взаємозалежність між конституцією тіла людини, її темпераментом та інтроверсією-екстраверсією
3280 Залози внутрішньої секреції та їх гормони
248 Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку студентів на їхню пам’ять
245 Вплив електромагнітного випромінювання на організм молоді
246 Дослідження впливу на організм випромінювання мобільних телефонів
247 Як уникнути наркоманії серед молоді
249 Інформаційна культура майбутніх вчителів в сучасному інформаційному суспільстві
1399 Формування валелогічної культури майбутніх учителів фізичного виховання
1464 Методика конструювання тестів для перевірки знань з біології
1463 Небезпека від побічних забруднювачів cучасних харчових продуктів
1470 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів в умовах впровадження кредитно-модульного навчання у ВНЗ України
1461 Дослідження ставлення молоді до вживання пива
1462 Мобільний телефон і здоров’я молоді
1467 Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів
1460 Самостійна діяльність студентів в умовах упровадження кредитно-модульного навчання

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
132 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2015
272 Модуль з ІКТ Інший модуль document 24.03.2016
472 Дидактичний модуль Інший модуль document 16.02.2016
488 Лідерський модуль Інший модуль document 22.01.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
2 Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами Науково-методичний семінар у рамках Фестивалю методик для науково-педагогічних працівників Університету Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 26.10.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
20083 Анатомія людини і спортивна морфологія
20082 Нормальна анатомія людини
19208 Анатомія та фізіологія нервової системи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (9)

ID Назва Рік
14968 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Психогенетика
5241 Генетика людини з основами психогенетики
20170 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
6907 Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6888 БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (36)

ID Назва Рік
14969 Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл
14970 Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
15070 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12277 Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10593 Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
10586 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10596 ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12273 Вікова фізіологія і валеологія
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
12060 Вікова фізіологія і валеологія
12278 Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт
12279 Фізіологія людини
7259 Основи біології та генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 10-те вид., перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 68 с.
7015 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5508 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
7013 Анатомія людини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і семінарських занять [для студ. небіол. спеціальностей вищ. навч. закл.]
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5955 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт
5506 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
5479 Вікова фізіологія і валеологія
5961 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5503 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.].
5477 Гігієна
5478 Невропатологія
5937 Основи валеології: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт
5501 Основи природознавства: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. Д. Омері, Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 44 с.
5933 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5949 Фізіологія вищої нервової діяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
5407 Фізіологія людини
6880 Зоологія: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
6869 Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
32 Антропологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
108 Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
141 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
148 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(ІН)) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015
264 Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
309 Вікова анатомія і фізіологія (1 курс, ЛОГ) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
63 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Бакалавр Денна 8 5 25.11.2016
64 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс) Бакалавр Денна 2 не оцінено 25.11.2016
65 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (2 курс) Бакалавр Денна 7 4 25.11.2016
319 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не оцінено 30.12.2016
322 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не оцінено 30.12.2016
328 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1877 Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Вікова анатомія і фізіологія, Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорн Денна Бакалавр 0654 23.09.2015
1880 Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини, Основи генетики (3,4сем) Денна Бакалавр 0655 23.09.2015
1881 Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: (Основи генетики,Анатомія та фізіологія нервової системи,Психофіз Денна Бакалавр 0037 09.02.2016
3381 Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем,Вікова анатомія і фізіологія Денна Бакалавр 3053 27.09.2016
3382 Анатомія людини і спортивна морфологія Денна Бакалавр 3052 27.09.2016
3384 Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини,Основи генетики Денна Бакалавр 3054 27.09.2016
3385 Анатомія людини і спортивна морфологія Денна Бакалавр 3051 27.09.2016
3390 Homo sapiens у часі і просторі (Антропологія) Денна Бакалавр 3055 27.09.2016
3926 Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: Анатомія та фізіологія нервової системи Денна Бакалавр 0191/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
575 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 3,43 30.12.2016