Додаткові відомості

Освіта
Хустське базове медичне училище- 04.07.1995 - Диплом з відзнакою, спеціальність сестринська справа
Ужгородський державний університет - 30.06.2000 - Диплом з відзнакою, Магістр біології. Викладач біології та хімії.
Аспірантура з відривом від виробництва, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (10.10.2001р.- 15.03.2005 р.)
Перелік місць роботи
01.11.2001 - Зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України - Наказ № 213-п від 10.10.2001 р.
16.03.2005 - Відрахована з аспірантури в зв’язку з закінченням строку навчання - Наказ № 51– п від 15.03.2005 р.10.03.2005 - Прийнята на посаду інженера 2-ої категорії відділу генетики мікроорганізмів по строковому договору по 31.12.2005р.- Наказ № 51– п від 16.03.2005 р. 01.01.2006 Наказ № 51– п від 16.03.2005 р. - Наказ № 6–к від 03.01.2006 р.
17.03.2006 Звільнена від обійманої посади за власним бажанням згідно з ст.38 КЗпП України у зв’язку з виїздом за межі України - Наказ № 53–к від 16.03.2006 р.
Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України та рішенням спеціалізованої вчечної ради Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К. Заболотного НАН України від 08 червня 2006р., протокол №9-07/06 присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності "мікробіологія". ДК № 034887
15.11.2006 Прийнята на посаду доцента кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна» - Наказ № 305– к від 07. 12.2006 р.
27.08.2009 Звільнена від обійманої посади за угодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України - Наказ № 200 –к від 01.09.2009 р.
01.09 2009 Прийнята на посаду доцента кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки до обрання за конкурсом Наказ № 12265- к від 31.08.2009 р. Вважати обраною за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології і соціальної педагогіки на умовах контракту
Вважати обраною за конкурсом на посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології і соціальної педагогіки на умовах контракту.
25.05.2013 Рішенням атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології людини (протокол №4-02-Д від 25 квітня 2013р.). Атестат доцента №12 ДЦ №034997 м.Київ .
Працює донині.
Теми дисертацій (захищених)
«Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1» зі спеціальності 03.00.07 – мікробіологія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 2 0 2019.05.19 09:20:56 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1933 Фестиваль освітнього лідерства "Сlever" Участь у фестивалі освітнього лідерства "Сlever" Київський університет Бориса Грінченка document
1932 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт а здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи» Вплив фізичних навантажень на організм сучасної молоді м.Київ Київський університет Бориса Грінченка document
2093 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Інклюзіяв новій українській школі Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
23439 Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
22790 Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
22349 Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
21339 Від якості навчальних знань до якості освіти
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14861 Від якості навчальних завдань до якості освіти
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
9274 Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
25382 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки
22349 Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
21845 Важливість супроводження лекцій презентаційним матеріалом у форматі Power Point при викладанні курсу анатомії у вищій школі
21843 Вплив фізичних навантажень на організм студентів
5488 Вплив психофізіологічних особливостей на успішність студентів при вивченні дисципліни «Психогенетика»
3237 Вплив фізичних навантажень на організм студентів
710 Здоров'яформуюча освіта як імператив життєздатності молодого покоління
687 Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію
717 Вплив психогенних факторів на соматичні розлади у підлітків
716 Методика викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах
1352 Моніторинг інформованості школярів та студентів щодо факторів ризику та профілактики серцево-судинних захворювань
374 Особливості формування бактеріального ценозу у дітей та шляхи їх оптимізації
715 Інформаційна культура у професійній підготовці сучасного педагога
1348 Особливості адаптивних можливостей організму дітей з порушеннями функції респіраторної системи при різній руховій активності
1353 Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні біологічних дисциплін для студентів у вищій педагогічній школі
1350 Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні вікової фізіології та анатомії людини для студентів у вищій педагогічній школі
1346 Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу "Математичні методи в біології"

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
2 Експертна рада МОН з експертизи електронних версій проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
121 Лекція для мешканців мікрорайону Березняки "Вплив молочно-кислих бактерій на організм людини" 01.03.2016 1
156 Системна робота впродовж півріччя 01.05.2017-01.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
115 Фаховий модуль (стажування) - document 06.05.2016
116 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
117 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
118 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
213 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
1937 Інше - document 06.12.2017
2470 Модуль з ІКТ Інший модуль document 16.04.2018
2628 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3040 Інше Інший модуль document 27.12.2018
3073 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
656 "Здоров"я та сучасність" Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 20.10.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
24814 Патологічна фізіологія
20771 Основи медичних знань та охорони здоров’я
20308 Анатомія і фізіологія дитини
20052 Основи медичних знань. Посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів
20053 Педіатрія
22921 Медико-соціальні основи здоров’я
15151 Медико-соціальні основи здоров’я
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11473 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Навчальний посібник.
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Психогенетика
5241 Генетика людини з основами психогенетики
5236 Медико-соціальні проблеми здоров'я
5248 Збірник задач з генетики

Навчальні та методичні матеріали (20)

ID Назва Рік
24717 Основи медичних знань
24718 Основи медичних знань та охорони здоров'я
24716 Основи медичних знань. Перша медична допомога.
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
15679 Збірник задач з генетики людини
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14965 Педіатрія
15077 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
14962 Основи медичних знань
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
18494 Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18495 Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18492 Педіатрія
11796 Практикум з генетики
11798 Практикум з психогенетики
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
5509 Практикум з психогенетики

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
2 Психогенетика (6 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
111 Основи валеології (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
112 Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
143 Психогенетика (6 курс, ПП, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
144 Психогенетика (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
72 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 не оцінено не оцінено 25.11.2016
326 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (НОВИЙ, 1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено не оцінено 30.12.2016
327 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
358 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи валеології (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не оцінено не оцінено 30.12.2016
361 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань та охорони здоров`я (5 курс, ПО, з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не оцінено не оцінено 30.12.2016
388 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Психогенетика (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не оцінено не оцінено 30.12.2016
600 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
605 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 29.12.2017
651 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Модуль 2. Основи генетики (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 4 4 не оцінено 29.12.2017
652 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 5 не оцінено 29.12.2017
653 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і валеологія (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 2 5 не оцінено 29.12.2017
3637 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 12 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3640 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія та фізіологія людини з основами генетики (2 курс) Бакалавр Заочна 7 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3788 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 не оцінено не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1878 Медико соціальні основи здоровя :Основи психофізіології людини, Дефектологія, Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді Денна Бакалавр 0629 23.09.2015
3384 Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини,Основи генетики Денна Бакалавр 3054 27.09.2016
3387 Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді Денна Бакалавр 3046 27.09.2016
3388 Основи медичних знань Денна Бакалавр 3264 27.09.2016
3394 Педіатрія Денна Бакалавр 3266 27.09.2016
3411 Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді Денна Бакалавр 3263 27.09.2016
4444 Вікова фізіологія і валеологія Денна Бакалавр 0703/17 02.02.2017
4575 Основи охорони здоров`я Денна Бакалавр 3265 27.09.2016
4716 Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія Денна Бакалавр 0931/17 04.09.2017
4719 Фізіологія людини Денна Бакалавр 0934/17 04.09.2017
4720 Нормальна анатомія людини Денна Бакалавр 0935/17 04.09.2017
4736 Педіатрія Денна Бакалавр 0951/17 04.09.2017
4737 Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Модуль 2. Основи генетики Денна Бакалавр 0952/17 04.09.2017
4738 Хвороби, які передаються статевим шляхом (Статеві хвороби) Денна Бакалавр 0953/17 04.09.2017
7135 Основи медичних знань та охорони здоров`я Денна Бакалавр 0570/18 18.01.2018
7136 Патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням) Денна Бакалавр 0571/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
579 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,47 30.12.2016
1473 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,84 12.01.2017
2316 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,61 27.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
324 ФТЕб-1-17-4.0д I 5 4 2017-2018