Додаткові відомості

Освіта

У
2002 р. – закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова (присвоєна кваліфікація – «Викладач правознавства, юрист»).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2019 р. обрана академіком Національної академії наук вищої освіти України (відділення право)

У 2019 р. обрана академіком Академії адміністративно-правових наук

У 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри публічного та приватного права

Перелік місць роботи

2003-2006 рр. – викладач кафедри правознавства Інституту муніципального менеджменту та бізнесу.

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри «Філософії та соціальних дисциплін» Української академії бізнесу та підприємництва.

2007-2011
рр. – старший викладач кафедри конституційного і адміністративного
права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2011-2014
рр. – доцент кафедри конституційного і адміністративного права
Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2014-2016 рр.–  доцент кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

З жовтня 2017 р.- заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету права та міжнародних відносин

Теми дисертацій (захищених)

"Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні"
спеціальність12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право".

"Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

Громадська активність
Експерт з проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Спеціальність – 81 Право
Переможець Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації "Навчальні посібники" (2020 р.)
Член Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (2020 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
106 5 1 2021.09.20 10:25:40 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5362 „Запорізькі правові читання” Правова охорона комерційної таємниці Запоріжжя document.doc
5087 КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ Кібершпіонаж - загроза сучасному інформаційному суспільству Одеса document.pdf
5193 Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження Інтернет речей: реалії сьогодення Київ document
4504 Сучасна освіта - доступність, якість, визнання УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ м. Краматорськ document.pdf
4156 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy» „Methods of work with personnel in the field of information protection system” м. Плоцьк, Польща document
4284 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "НАУКОВІ РОЗВІКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" "Міжнародний досвід правового регулювання інформаційної безпеки" Київ document.pdf
4294 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні м. Київ document
3159 ІІІ школа кримінального процесуального права України Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США м. Київ document
2224 ІІ школа з кримінального процесального права України Правовий захист інформації субєктів господарювання м. Київ document
2155 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Інформаційне суспільство та інформаціна цивилізація: поняття, моделі управління Київ, Київський університет імені Б.Грінченка document
1641 «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку» ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» м. Київ, Академія адвокатури України document.pdf
1696 Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку Засади становлення інституту адміністративних послуг в Україні Кривий Ріг document.pdf
1442 Перша школа з кримінально-процесуального права Адміністративно-процесуальна діяльність Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document
1539 Актуальні питання реалізації нового закону України \ Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців м. Запоріжжя, Запорізький національний університет document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18860 Інформаційна безпека: питання правового регулювання

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36292 1.2 Адміністративно-правове регулювання діяльності історико-культурних заповідників
31663 Правове забезпечення інформаційної безпеки в закладах вищої освіти України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
36778 Реалізація прав медичних працівників на відпочинок у контексті боротьби з Covid-19: досвід КНР, США, Страна ЄС

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
29711 Організаційно-управлінські аспекти туристичної галузі як складової соціокультурного розвитку держави
27632 Правова охорона комерційної таємниці в сфері підприємницької діяльності
23668 Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
19423 Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
18859 Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
15065 Зміст адміністративно-правових заходів захисту службової інформації
14766 Інсайдерська інформація як спеціальний суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки підприємств

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
29711 Організаційно-управлінські аспекти туристичної галузі як складової соціокультурного розвитку держави
27632 Правова охорона комерційної таємниці в сфері підприємницької діяльності
27354 Світовий досвід законодавчої регламентації режимів конфіденційної інформації
23668 Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
19423 Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
18859 Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
14767 Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом
14601 Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання
9209 Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій
10044 Інформаційна агресія як головний компонент інформаційної війни.
10043 Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій
7825 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
19751 Енергетична політика на сучасному етапі: впровадження зарубіжного досвіду
14710 Європейські стандарти побудови та розвитку інформаційного суспільства
14604 Концептуальні засади створення проекту Кодексу про адміністративні проступки
14608 Публічне адміністрування у сфері застосування інсайдерської інформації
14602 Інформаційна безпека: Економічні аспекти
14603 Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців
9211 Питання протидії загроз національній безпеці в інформаційній сфері
580 Поняття та передумови виникнення корпоративного управління

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
127 Кафедра публічного та приватного права - 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
290 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного та приватного права 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nashynets_Naumova_Anfisa

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
33 Наукове дослідження Kirkland Research Program 2020 Подано Документ відсутній 2020

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
34328 Адмiнiстративно-правова освiта у персоналiях
34865 Обробка персональних даних

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
13 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" - ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" document 2018

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
955 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1357 Фаховий модуль (стажування) - document 11.01.2017
1468 Лідерський модуль - document 17.03.2017
2551 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
3132 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 8838754690001-конвертирован.pdf 12.05.2019
3564 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
5208 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
46 Молодь в інформаційному суспільстві круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.05.2016 2
1085 круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми муніципального права» спільно з Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Г круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 17.05.2017 2
1089 Круглий стіл спільно з президентом видавничої організації Юрінком Інтер, шеф-редактором загальнонаціональної правової газети «Юр Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 12.06.2017 2
1090 Спільний «День відкритих дверей» та «Ярмарка вакансій» з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві день відкритих дверей Головне територіальне управління юстиції у місті Києва 15.09.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36290 Адміністративне право України. Повний курс
30656 Інформаційне право

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6304 Основи інформаційного права: Навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
30622 Методичні рекомендації для написання курсових робіт
6302 Практикум з інформаційного права Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
134 Інформаційне право (4 курс, П) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7389 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційно-аналітичні студії (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
499 Кафедра публічного та приватного права 4,61 30.12.2016
1306 Кафедра публічного та приватного права 4,85 12.01.2017
2140 Кафедра публічного та приватного права 4,80 27.12.2018
2742 Кафедра публічного та приватного права 4,95 28.12.2019
3920 Кафедра публічного та приватного права 4,97 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
29 Рибальченко Оксана Анатоліївна IV Юридичні науки I 2017