Додаткові відомості

Освіта

У
2002 р. – закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова (присвоєна кваліфікація – «Викладач правознавства, юрист»).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

Перелік місць роботи

2003-2006 рр. – викладач кафедри правознавства Інституту муніципального менеджменту та бізнесу.

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри «Філософії та соціальних дисциплін» Української академії бізнесу та підприємництва.

2007-2011
рр. – старший викладач кафедри конституційного і адміністративного
права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2011-2014
рр. – доцент кафедри конституційного і адміністративного права
Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2014-2016 рр.–  доцент кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

З жовтня 2017 р.- заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету права та міжнародних відносин

Теми дисертацій (захищених)

"Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні"
спеціальність12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право".

"Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

Громадська активність
Експерт з проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Спеціальність – 81 Право

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
51 3 0 2019.11.30 09:26:12 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4504 Сучасна освіта - доступність, якість, визнання УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ м. Краматорськ document.pdf
4156 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy» „Methods of work with personnel in the field of information protection system” м. Плоцьк, Польща document
4284 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "НАУКОВІ РОЗВІКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" "Міжнародний досвід правового регулювання інформаційної безпеки" Київ document.pdf
4294 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні м. Київ document
3159 ІІІ школа кримінального процесуального права України Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США м. Київ document
2224 ІІ школа з кримінального процесального права України Правовий захист інформації субєктів господарювання м. Київ document
2155 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Інформаційне суспільство та інформаціна цивилізація: поняття, моделі управління Київ, Київський університет імені Б.Грінченка document
1641 «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку» ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» м. Київ, Академія адвокатури України document.pdf
1696 Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку Засади становлення інституту адміністративних послуг в Україні Кривий Ріг document.pdf
1442 Перша школа з кримінально-процесуального права Адміністративно-процесуальна діяльність Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document
1539 Актуальні питання реалізації нового закону України \ Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців м. Запоріжжя, Запорізький національний університет document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18860 Інформаційна безпека: питання правового регулювання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
27632 Правова охорона комерційної таємниці в сфері підприємницької діяльності
23668 Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
19423 Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
18859 Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
15065 Зміст адміністративно-правових заходів захисту службової інформації
14766 Інсайдерська інформація як спеціальний суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки підприємств

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
27107 До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення
27632 Правова охорона комерційної таємниці в сфері підприємницької діяльності
27354 Світовий досвід законодавчої регламентації режимів конфіденційної інформації
23668 Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
19423 Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
18859 Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
14767 Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом
14601 Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання
9209 Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій
10044 Інформаційна агресія як головний компонент інформаційної війни.
10043 Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій
7825 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
19751 Енергетична політика на сучасному етапі: впровадження зарубіжного досвіду
14710 Європейські стандарти побудови та розвитку інформаційного суспільства
14604 Концептуальні засади створення проекту Кодексу про адміністративні проступки
14608 Публічне адміністрування у сфері застосування інсайдерської інформації
14602 Інформаційна безпека: Економічні аспекти
14603 Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців
9211 Питання протидії загроз національній безпеці в інформаційній сфері
580 Поняття та передумови виникнення корпоративного управління

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
13 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" - ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" document 2018

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
955 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1357 Фаховий модуль (стажування) - document 11.01.2017
1468 Лідерський модуль - document 17.03.2017
2551 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
3132 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 8838754690001-конвертирован.pdf 12.05.2019
3564 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
46 Молодь в інформаційному суспільстві круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.05.2016 2
1085 круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми муніципального права» спільно з Координаційною радою молодих юристів міста Києва при Г круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 17.05.2017 2
1089 Круглий стіл спільно з президентом видавничої організації Юрінком Інтер, шеф-редактором загальнонаціональної правової газети «Юр Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 12.06.2017 2
1090 Спільний «День відкритих дверей» та «Ярмарка вакансій» з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві день відкритих дверей Головне територіальне управління юстиції у місті Києва 15.09.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6304 Основи інформаційного права: Навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6302 Практикум з інформаційного права Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
134 Інформаційне право (4 курс, П) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3508 Інформаційне та авторське право Денна Бакалавр 1406 23.03.2016
3512 Адміністративне право Денна Бакалавр 0565 23.03.2016
3516 Галузеве законодавство в соціальній роботі Денна Бакалавр 1176 05.11.2015
3523 Банківське право Денна Бакалавр 0547 23.03.2016
3531 Фінансове право Денна Бакалавр 0548 23.03.2016
3535 Інформаційне право Денна Бакалавр 0544 23.03.2016
3552 Адміністративне процесуальне право України Денна Магістр 0557 23.03.2016
3656 Адміністративне право України Денна Бакалавр 1838 27.09.2016
3661 Адміністративне право України: Адміністративне право Денна Бакалавр 1880 27.09.2016
3678 Банківське право Денна Бакалавр 1845 27.09.2016
3681 Галузеве законодавство в соціальній роботі Денна Бакалавр 1858 27.09.2016
3686 Актуальні питання адміністративного права України Денна Магістр 1842 27.09.2016
3692 Правове регулювання адміністративних послуг Денна Магістр 1859 27.09.2016
3955 Інформаційне право Денна Бакалавр 0220/17 03.02.2017
3969 Адміністративне процесуальне право України Денна Магістр 0234/17 03.02.2017
6264 Інформаційне право Денна Бакалавр 2490/17 04.09.2017
6266 Інформаційне право Денна Бакалавр 2492/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
499 Кафедра публічного та приватного права 4,61 30.12.2016
1306 Кафедра публічного та приватного права 4,85 12.01.2017
2140 Кафедра публічного та приватного права 4,80 27.12.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
29 Рибальченко Оксана Анатоліївна IV Юридичні науки I 2017