Додаткові відомості

Освіта

У 2010 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладач педагогіки та методики початкової освіти.

Перелік місць роботи
З 2009 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.


Теми дисертацій (захищених)
«Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
19 3 0 2019.11.29 16:42:07 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25864 Дитяча агресія в початковій школі: причини виникнення і шляхи подолання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
3438 Труднощі педагогічного спілкування, які відчувають студенти - майбутні вчителі початкової школи під час практики в школі
3084 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної практики

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
26913 Нова стратегія підготовки менеджера систем якості в початковій освіті
23864 Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання
20522 Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
20554 Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід
24577 Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності
12061 Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності
4545 Педагогічна взаємодія викладачів і майбутніх учителів початкової школи під час практики
1526 Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкових класів
2477 Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями
443 Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема
442 Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
995 Поняття мовленнєва компетентність учителя початкової школи:сутність і зміст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
24278 Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій школі
19313 Діагностичні методики визначення стилю педагогічного спілкування вчителя початкової школи
19058 Діагностування особливостей педагогічного спілкування вчителя початкової школи
18839 Рівні сформованості комунікаимвної компетентності майбутніх учителів початкової школи
15336 Змістове забезпечення формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики
14986 Як правильно вживати чарівні слова?
14927 Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 1 класі
14816 Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: реалії та перспективи
18390 Екскурсія містом
10974 Розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи на уроках математики (за підручниками М.Богдановича)
12008 Як зробити літо веселим і казковим
9650 Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічній майстерні
4879 Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: основні етапи
12003 Чарівниця-зима
11965 Діагностування потреб учителя початкової школи у педагогічному спілкуванні
11987 Традиції святкування Нового року: план-конспект проведення виховного заходу для учнів 2 класу
11996 Поведінка на дорозі: план-конспект виховного заняття для учнів 1 класу
5682 Проведення батьківських зборів у першому класі
3433 Погляди К.Д. Ушинського на педагогічний такт як складову професійної майстерності вчителя
6496 Критерії та показники діагностування сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи
11841 Проведення батьківських зборів у першому класі
5735 Традиції святкування Нового року: план-конспект проведення виховного заходу для учнів 2 класу

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
36 Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24577/ 2018
43 Дитяча агресія в початковій школі: причини виникнення і шляхи подолання (три і більше, Україна) монографія службова 2018

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
2 Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка
«Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики» 2011-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
958 Модуль з ІКТ - Cert64964127530.pdf 08.06.2017
1250 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1540 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
2060 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
3304 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
11828 Щоденник проходження педагогічної (літньої) практики

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
116 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі Педагогічний інститут Магістр Денна 2014 398 01.10.2014
146 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі (5 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
170 Педагогічний інститут Педагогічна діагностика (5 курс) Магістр Денна 3 4 не оцінено 25.11.2016

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3141 Основи формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи Денна Бакалавр 1665 27.09.2016
3153 Основи архітектонічної творчості Денна Спеціаліст 1662 27.09.2016
3160 Початкова дизайн-освіта Денна Спеціаліст 1796 27.09.2016
3170 Проектна діяльність у навчальних закладах Денна Магістр 1794 27.09.2016
3802 Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі Денна Спеціаліст 0067/17 09.02.2017
4617 Основи педагогічної діагностики Денна Бакалавр 0830/17 07.09.2017
4624 Основи формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи Денна Бакалавр 0837/17 07.09.2017
4628 Основи педагогічної діагностики Денна Бакалавр 0841/17 07.09.2017
4629 Основи педагогічної діагностики Денна Бакалавр 0842/17 07.09.2017
4646 Педагогічна діагностика Денна Магістр 0860/17 07.09.2017
4649 Управління освітнім процесом у ЗНЗ Денна Магістр 0863/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
80 Кафедра початкової освіти 4,2 20.05.2016
1145 Кафедра початкової освіти 4,60 12.01.2017
2000 Кафедра початкової освіти 4,56 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
21 ПОб-2-16-2.0д III 1 - 2016
381 ПОб-2-16-2.0д IV 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
554 Квест "На хвилі вчителювання" %event_member_prep_event_concert% Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
64 Колесник Марія Миколаївна Педагогічний інститут III Початкова освіта III document 2019