Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
Апарат Центрального проводу Народного Руху України, керівник організаційного відділу (1998-2006); Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", організатор екскурсій (2006-2007); Вальдорфський дитячий садок (2007-2008), адміністратор.
Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в суспільних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
6 2 0 2021.09.18 10:50:45 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6351 Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
4910 ДОБА ЯРОСЛАВА МУДРОГО: ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Церковний чинник державотворення доби Ярослава Мудрого: діяльність митрополита Іларіона м. Київ document
155 Шості Гуржіївські історичні читання Вплив сектантських організацій на молодь в Україні (початок ХХІ ст.) м. Черкаси document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33960 Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
28295 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія : монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
27880 Політичні та етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХІХ-поч.ХХ ст)
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.
21157 Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття
20238 Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
21158 Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
34250 Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
6519 Територіально-адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
471 Історико-філософський факультет Кафедра всесвітньої історії 1.16 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Horpynchenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1062 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017
4832 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4997 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5227 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6726 Історико-філософський факультет Нова історія Західної цивілізації (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8326 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
52 Кафедра всесвітньої історії 4,4 20.05.2016
1055 Кафедра всесвітньої історії 4,29 12.01.2017
1908 Кафедра всесвітньої історії 4,32 26.12.2018
2598 Кафедра всесвітньої історії 4,52 28.12.2019
3644 Кафедра всесвітньої історії 4,54 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
315 ІСб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
45 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
3 К 26.133.02 07.00.01 – Історія України та 07.00.02 – всесвітня історія 2019