Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
Апарат Центрального проводу Народного Руху України, керівник організаційного відділу (1998-2006); Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", організатор екскурсій (2006-2007); Вальдорфський дитячий садок (2007-2008), адміністратор.
Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в суспільних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2019.05.13 09:40:44 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
155 Шості Гуржіївські історичні читання Вплив сектантських організацій на молодь в Україні (початок ХХІ ст.) м. Черкаси document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
21729 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
21149 Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
21143 Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія.
21157 Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття
20238 Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
21158 Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
22375 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
6519 Територіально-адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1062 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2630 Нова історія південних і західних слов`ян Денна Бакалавр 0531 07.10.2015
2631 Нова історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 0525 07.10.2015
2635 Джерелознавство всесвітньої історії Денна Бакалавр 0530 23.03.2016
2702 Сучасні молодіжні субкультури США та Європи Денна Бакалавр 3115 27.09.2016
2704 Сучасні молодіжні субкультури США та Європи Денна Бакалавр 3114 27.09.2016
2707 Нова історія південних і західних слов`ян Денна Бакалавр 3118 27.09.2016
2708 Нова історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 3119 27.09.2016
4504 Джерелознавство всесвітньої історії Денна Бакалавр 0760/17 03.02.2017
6113 Сучасні молодіжні субкультури США та Європи Денна Бакалавр 1898/17 19.09.2017
6119 Нова історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 1904/17 19.09.2017
7217 Джерелознавство всесвітньої історії Денна Бакалавр 0652/18 30.03.2018
7218 Джерелознавство всесвітньої історії Денна Бакалавр 0653/18 02.01.2018
7223 Нова історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 0658/18 02.01.2018
7367 Ранньомодерна історія Західної цивілізації Денна Бакалавр 0800/18 17.04.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
52 Кафедра всесвітньої історії 4,4 20.05.2016
1055 Кафедра всесвітньої історії 4,29 12.01.2017
1908 Кафедра всесвітньої історії 4,32 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
315 ІСб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
45 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
3 К 26.133.02 07.00.01 – Історія України та 07.00.02 – всесвітня історія 2018