Додаткові відомості

Освіта

Житомирський державний
педагогічний університет імені Івана Франка (факультет іноземних мов), 2002 р., за спеціальністю:
«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська,
німецька)»; кваліфікація: філолог, викладач англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

2017 р. – Київський університет імені
Бориса Грінченка;2002 – 2016 рр. – Національна академія
внутрішніх справ;

Теми дисертацій (захищених)

Досліджує проблему підготовки
майбутніх юристів до професійної взаємодії у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін, за спеціальністю: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.12.27 16:52:01 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3998 II Міжнародна науково-практична конференція "Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки" Інноваційні психолого-педагогічні методи діагностики професійного спілкування майбутніх фахівців юридичної діяльності. м. Київ document
3853 Інформаційні технології - 2017 (ІТ - 2017) Практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців. Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
26222 Проблема професійної взаємодії у психолого-педагогічній теорії та практиці

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
29851 Структурно-функціональна модель процесу формування готовності майбутніх юристів до професійної взаємодії
26383 Наукові підходи у підготовці майбутніх юристів до професійної взаємодії
26217 Проблема професійної взаємодії майбутнього фахівця кріз призму деонтології
26226 Сутність та структура готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
26317 Інноваційні психолого-педагогічні методи діагностики професійного спілкування майбутніх фахівців юридичної діяльності
26236 Практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3543 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3683 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
6376 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6378 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6383 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
971 Кафедра іноземних мов 4,77 12.01.2017
1834 Кафедра іноземних мов 4,62 26.12.2018
3048 Кафедра іноземних мов 4,61 28.12.2019
3507 Кафедра іноземних мов 4,66 28.12.2020