Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1991 рік
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет
Теми дисертацій (захищених)
Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) - 13.00.02 - теорія і методика навчання: романські мови
Громадська активність
Заступник завідуючого кафедри з соціально-гуманітарних питань

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 2 1 2019.01.10 16:32:07 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2292 Scientific and Professional Conference: Science without bounderies - development in 21st century - 2017 "Застосування методів активного навчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови" Hungary, Budapest document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
20585 Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови.
15364 Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей
6789 Формування іншомовної медіакомпетенції у студентів філологічних спеціальностей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
26039 Сучасний психологічний портрет студента та шляхи вирішення проблеми професійної підготовки студента-філолога
15364 Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей
14956 Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри
6791 До питання про формування навичок науково-дослідної роботи на основі читання професійно-орієнтованих текстів у студентів початкового ступеня навчання мовного ВНЗ
6954 Моделювання змісту та засобів мовної професійної підготовки студентів початкового ступеня навчання у вищому мовному навчальному закладі
6792 Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
39 Майстерня поетичного перекладу 2017 60 - 22.03.2017 5
66 Майстерня поетичного перекладу 2017 60 - 27.11.2017 6

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
82 Посольство Франції в Україні Набуття досвіду з викладання прозодії та методології вивчення явищ надсегментного рівня фонетичного аналізу в закладах вищої о 01.09.2018-31.12.2018

Посольство
Франції в Україні, Інститут Франції.

"1
projet- une formation"

Учасник проекту V3Appel_à_candidature_1projet1formation.pdf

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
63 організатор/виконавець (Французька для осіб третього віку) з вересня 2016 по теперішній час 3

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
969 Модуль з ІКТ - sert_kurs_01_10_14.pdf 01.10.2014
1153 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1613 Фаховий модуль (стажування) - document 06.06.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
188 Студентські переклади, творчі майстерні Презентація перекладів Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.06.2016 10

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
101 Теоретична фонетика французької мови (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
263 Інститут філології Теоретична фонетика французької мови (2 курс) Бакалавр Денна 5 5 не оцінено 26.11.2016
668 Інститут філології Теоретична фонетика (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не оцінено 29.12.2017

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
237 Практична фонетика (французька мова) Денна Бакалавр 2810 27.09.2016
5127 Практична граматика (французька мова) Денна Бакалавр 1347/17 14.09.2017
5134 Практична фонетика (французька мова) Денна Бакалавр 1354/17 14.09.2017
5138 Теоретична граматика (французька мова) Денна Бакалавр 1358/17 14.09.2017
6087 Теоретична фонетика (французька мова) Денна Бакалавр 1872/17 14.09.2017
6679 Практика усного та писемного мовлення (французька мова) Денна Бакалавр 0114/18 15.01.2018
6682 Практична граматика (французька мова) Денна Бакалавр 0117/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
393 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,64 29.12.2016
920 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,85 12.01.2017
1785 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,59 26.12.2018

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
127 Рибак Анна Володимирівна Конкурс перекладу поезій на честь 100-річчя з дня смерті Еміля Верхарена Посольства Бельгії в Україні Дипломатична академія I - 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
261 Фестиваль "Кольори в поезії класиків європейської літератури"link %event_member_prep_event_univ% Київський університет імені Бориса Грінченка podii.html 06.12.2017