Додаткові відомості

Освіта
1968 р. – 1973 р. – факультет англійської мови Київського педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет (стаціонар) – за спеціальністю «учитель англійської та французької мов»
Перелік місць роботи
1975 р. – 1994 р. – Інститут мовознавства Академії наук НАН України, Відділ романських, германських і балтійських мов – лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник; брала участь у наукових проектах, за результатами роботи над якими були опубліковані три колективні монографії: «Английские неологизмы» (1983); «Общая лексика германских и балто-славянских языков» (1989); «Очерки по сравнительной семасиологии германских, славянских и балтийских языков» (2005);
1994 р. – 2004 р. – доцент кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
2004 р. – 2010 р. – завідувач кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету; автор навчальних курсів «Історія англійської мови», «Вступ до германського мовознавства», «Історія лінгвістичних учень та загальне мовознавство»;
з 2004 р. – 2010 р. Президент Українського товариства з вивчення англійської мови (USSE), гілки Європейського товариства з вивчення англійської мови (ESSE);
2004 р. – 2008 р. – член експертної ради ВАК України зі спеціальності «Мовознавство»;
2006 р. – 2009 р. – головний редактор Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія;
2007 р. – 2010 р. – виконавчий розпорядник Європейського лінгвістичного товариства (SLE);
2010 р. – 2012 – професор кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА.
2012р. – 2020 – завідувач кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
2013р. – донині – головний редактор наукового збірника Studia Philologica.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3023 Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу Текст или дискурс: вот в чем вопрос Житомир document.pdf
3025 Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка Професор Ю.О. Жлуктенко та питання англійської неології Львів document.pdf
85 Lingwistyka dyskursu: na skrzyzowaniu idei i tradycji naukowych Коммуникация в условиях гражданского противостояния: опыт Украины Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie document
86 Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії Дискурс гражданского противостояния: украинский сценарий Житомирський державний університет імені Івана Франка document
3024 Пріоритети германського і романського мовознавства Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов Луцьк-Світязь document.pdf
3021 Актуальні питання загального і слов'янського мовознавства Жіночі імена в пам'ятках давньогерманської писемності: етимологічний аспект Київ document.pdf
3022 Академік О.С. Мельничук і сучасне мовознавство Реконструкція синтаксичних одиниць вищого рівня в індоєвропейській прамові Київ document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
23454 Текст или дискурс: вот в чем вопрос
11576 Причины языковых изменений в генеративном освещении
23637 "Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті"
23453 Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов
23636 "Шляхи розхвитку мовних систем: еволюція і катастрофа"
1650 Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
25854 Мовна змінюваність: проблеми інтерпретації
23629 "Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології"
2404 Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса
23633 "Языковая ситуация на Украине: между Силлой и Харибдой политических элит"
1652 Шляхи розвитку мовних систем (еволюція і катастрофа)
1651 Типологія мовних змін в історичній перспективі

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
518 Інститут філології Кафедра германської філології 0 0 2020 https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2173234123-Izabella-Buniiatova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1154 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3153 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.05.2019
4824 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
998 Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства “Речення і текст: процеси породження та техніки інтерпретаці Семінар Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 28.10.2016 20

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
873 Історія мови (3 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
334 Інститут філології Генеративна лінгвістика (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
8476 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 4 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
405 Кафедра германської філології 3,39 29.12.2016
982 Кафедра германської філології 3,76 12.01.2017
1844 Кафедра германської філології 4,10 26.12.2018
3086 Кафедра германської філології 4,18 28.12.2019
3519 Кафедра германської філології 4,44 28.12.2020