Додаткові відомості

Освіта
1968 р. – 1973 р. – факультет англійської мови Київського педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет (стаціонар) – за спеціальністю «учитель англійської та французької мов»
Перелік місць роботи
1975 р. – 1994 р. – Інститут мовознавства Академії наук НАН України, Відділ романських, германських і балтійських мов – лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник; брала участь у наукових проектах, за результатами роботи над якими були опубліковані три колективні монографії: «Английские неологизмы» (1983); «Общая лексика германских и балто-славянских языков» (1989); «Очерки по сравнительной семасиологии германских, славянских и балтийских языков» (2005);
1994 р. – 2004 р. – доцент кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
2004 р. – 2010 р. – завідувач кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету; автор навчальних курсів «Історія англійської мови», «Вступ до германського мовознавства», «Історія лінгвістичних учень та загальне мовознавство»;
з 2004 р. – 2010 р. Президент Українського товариства з вивчення англійської мови (USSE), гілки Європейського товариства з вивчення англійської мови (ESSE);
2004 р. – 2008 р. – член експертної ради ВАК України зі спеціальності «Мовознавство»;
2006 р. – 2009 р. – головний редактор Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія;
2007 р. – 2010 р. – виконавчий розпорядник Європейського лінгвістичного товариства (SLE);
2010 р. – 2012 – професор кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА.
2012р. – донині – завідувач кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
2013р. – донині – головний редактор наукового збірника Studia Philologica.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3023 Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу Текст или дискурс: вот в чем вопрос Житомир document.pdf
3025 Національна пам'ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка Професор Ю.О. Жлуктенко та питання англійської неології Львів document.pdf
85 Lingwistyka dyskursu: na skrzyzowaniu idei i tradycji naukowych Коммуникация в условиях гражданского противостояния: опыт Украины Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie document
86 Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії Дискурс гражданского противостояния: украинский сценарий Житомирський державний університет імені Івана Франка document
3024 Пріоритети германського і романського мовознавства Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов Луцьк-Світязь document.pdf
3021 Актуальні питання загального і слов'янського мовознавства Жіночі імена в пам'ятках давньогерманської писемності: етимологічний аспект Київ document.pdf
3022 Академік О.С. Мельничук і сучасне мовознавство Реконструкція синтаксичних одиниць вищого рівня в індоєвропейській прамові Київ document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
23454 Текст или дискурс: вот в чем вопрос
11576 Причины языковых изменений в генеративном освещении
23637 "Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті"
23453 Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов
23636 "Шляхи розхвитку мовних систем: еволюція і катастрофа"
1650 Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
25854 Мовна змінюваність: проблеми інтерпретації
23629 "Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології"
2404 Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса
23633 "Языковая ситуация на Украине: между Силлой и Харибдой политических элит"
1652 Шляхи розвитку мовних систем (еволюція і катастрофа)
1651 Типологія мовних змін в історичній перспективі

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1154 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3153 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
998 Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства “Речення і текст: процеси породження та техніки інтерпретаці Семінар Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 28.10.2016 20

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
334 Інститут філології Генеративна лінгвістика (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
296 Генеративна лінгвістика Денна Магістр 2525 27.09.2016
297 Лінгвістичні студії: Загальне мовознавство, Історія лінгвістичних вчень Денна Магістр 2518 27.09.2016
451 Літературознавчі методологія і методи досліджень (методологія і методи філологічних досліджень) програма розроблена з кафедрою Денна Магістр 0173 09.02.2016
457 Історія лінгвістичних вчень Денна Магістр 0412 22.02.2016
4873 Історія англійської мови Денна Бакалавр 1090/17 04.09.2017
4881 Сучасні аспекти лінгвістики: Генеративна лінгвістика Денна Магістр 1098/17 04.09.2017
4882 Загальне мовознавство Денна Магістр 1099/17 04.09.2017
4884 Лінгвістичні студії: Загальне мовознавство Денна Магістр 1102/17 04.09.2017
4885 Лінгвістичні студії: Загальне мовознавство, Історія лінгвістичних вчень Денна Магістр 1101/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
405 Кафедра германської філології 3,39 29.12.2016
982 Кафедра германської філології 3,76 12.01.2017
1844 Кафедра германської філології 4,10 26.12.2018
3086 Кафедра германської філології 4,18 28.12.2019