Додаткові відомості

Освіта
 • 1972 – Київський інститут фізичної культури. Спеціальність: фізична культура і спорт, кваліфікація: викладач – тренер. З відзнакою.
 • 1975 – Російський державний університет фізичної культури, спорту і туризму (ГЦОЛИФК), курси підвищення кваліфікації для викладачів інститутів фізичної культури.
 • 1978 – Спеціалізовані курси лікувального массажу.
 • 1985 –  Російський державний університет фізичної культури, спорту і туризму (ГЦОЛИФК), курси спортивного масажу.
 • 1986 – Київський НДІ травматології і ортопедії, курси мануальної терапії з додатком до диплому КДІФК.
 • 1996 – заочна аспірантура НУФВСУ.
 • 2006 – докторантура НУФВСУ.
 • 1998 – Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

 • 2001 – Заслужений тренер України.

 • 2004 – Орден «За заслуги III ступеня».

 • 2010 – Знак «Почесний динамівець».
 • 2016 – Почесна грамота та пам`ятний знак «За внесок в розвиток олімпійського руху» НОК України.
Перелік місць роботи
 • 2018 – теперішній час – провідний науковий співробітник кафедри спорту та фітнесу Київського універаитету імені Бориса Грінченка, професор. 
 • 2016 – професор кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка; професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей у спортсменів НУФВСУ.
 • 2010 – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей спортсменів НУФВСУ.
 • 2006 – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і резервних можливостей спортсменів НУФВСУ.
 • 2002 - 2006 – старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.
 • 1978-2002 – тренер-масажист збірних команд СССР, США, Польші, України, робота с 16 видами спорту, учасник чемпіонатів Європи, 23 чемпіонатів світу, 6 Олімпійських ігор.
 • 1973-1977 – Київський державний інститут фізичної культури. Викладач кафедри легкої атлетики.
Теми дисертацій (захищених)

Чутливість реакцій кардіо-респіраторної  системи при втомі та можливості її корекції позатренувальними засобами - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичної культури і спорту за спеціальністю 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт", 2001 рік.

Стимуляція працездатності та відновлювальних реакцій в системі тренувальних впливів у підготовці квіліфікованих спортсменів - дисертація на здобуття  наукового ступеня доктора наук з фізичної культури і спорту за спеціальністю 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт", 2010 рік.Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
355 8 6 2021.09.15 11:38:42 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4031 X International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» HARDWARE MAINTENANCE OF TESTING IN NATURAL CONDITIONS OF THE ACTIVITY OF ELITE SPORTSMEN FOR QUANTITATIVE EVALUATION OF THE LEVEL OF FUNCTIONAL PREPAREDNESS IN SPORTS FOR ENDURANCE Warshaw, Poland document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27335 Краткий обзор современных специальных средств стимуляции восстановительных реакций организма при утомлении
22451 Фізична підготовка футболістів високої кваліфікації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37103 Improvement of coordination abilities of qualified athletes specializing in fencing
32865 Влияние специальных упражнений на биохимические показатели крови у высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта с проявлением выносливости при предстартовой подготовке

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
33373 Вплив вегетативної регуляції серцевого ритму на прояв фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів (І повідомлення)
33364 Підвищення ефективності передзмагальної підготовки в футболі на прикладі студентської збірної
32453 Вплив тейпування на психомоторику спортсменів-спринтерів
23839 Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
23847 Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33373 Вплив вегетативної регуляції серцевого ритму на прояв фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів (І повідомлення)
33364 Підвищення ефективності передзмагальної підготовки в футболі на прикладі студентської збірної
22128 Методичний підхід до активної реабілітації спортсмена високого класу після перелому плеснової кістки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
26809 Аппаратурное обеспечение тестирования в естественных условиях деятельности элитных спортсменов для количественной оценки уровня функциональной подготовленности в видах спорта на выносливость
23894 Психологічна сумісність гравців футбольної команди з урахуванням ігрових амплуа
5918 Тренувальні та позатренувальні засоби як фактор стимуляції працездатності в процесі передстартової підготовки фехтувальників

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
158 Кафедра спорту та фітнесу 57219268326 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219268326&eid=2-s2.0-85091985699

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
203 Кафедра спорту та фітнесу - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
441 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 1.71 1.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valerii_Vynohradov

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2161 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2018
2177 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
4640 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5192 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
26276 Спортивна ходьба
22121 Легка атлетика: підручник

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6498 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кінезіологічне тейпування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2420 Кафедра спорту та фітнесу 4,72 31.12.2018
3203 Кафедра спорту та фітнесу 4,32 28.12.2019
3588 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
98 Нагорний Вадим Леонідович VI Фізична культура і спорт I 2019