Додаткові відомості

Освіта

Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України

2016 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту з теми «Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку» за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

2008 р.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Спеціаліст з «Фізичного виховання», кваліфікація магістра з фізичного виховання (спеціалізація – теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту)

2007 р.

Перелік місць роботи

01.09.2020 - Доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

2019 - 2020 - Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ

2018 -Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ

2017 -  Київський університет імені Бориса Грінченка,

Старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.

2016 р. - старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ. 
2008 р. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.

Теми дисертацій (захищених)
Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні молодших школярів
Громадська активність
Участь у волонтерських заходах університету

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
76 3 1 2021.09.23 11:39:19 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6786 III Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: Перспективи та кращі практики» ВІК ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ м. Київ document
3619 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Комплексний підхід до психології харчування викладача м. Київ document.pdf
3142 Health,Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОЧАСНОЇ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (З УРАХУВАННЯМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ) Kyiv document.pdf
3143 Дитячий фестиваль з айкідо Безпека під час тренувань Київ, Федерація айкідо document.pdf
3144 Туризм - парк пригод Seiklar Техніка подолання природніх та штучних перешкод Київ document.pdf
3010 Всеукраїнська конференція Європейські цінності спортивної освіти Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2239 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Формування мотивації досягнення учнів старшого шкільного віку КУБГ document
2240 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) Формування мотивації досягнення учнів старшого шкільного віку КУБГ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33252 Умови реалізації програми позакласних занять з використанням засобів екологічного туризму.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
37173 Improvement of the Technical and Tactical Preparation of Wrestlers with the Consideration of an Individual Combat Style
30520 Управління технічними аспектами тренування спортсменів у циклічних видах спорту
31322 Management of the technical training process of athletes in cycling sports

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36442 Совершенствование технической и тактической подготовки борцов с учетом личного стиля
31422 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень
23893 Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33173 Жіноча боротьба: аналіз результатів виступів збірної команди України
29771 Аналіз виступів учасників чемпіонатів Європи серед кадетів з жіночої боротьби
21062 Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
23906 Характеристика короткочасної зорової пам’яті та властивостей уваги студентів різних спеціальностей (з урахуванням занять фізичним вихованням)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
63 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57193360961 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193360961

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
462 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 1.16 21.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Holovach

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1637 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
2162 Інше Інший модуль Головач_Cертифікат_Полск.pdf 31.03.2018
2449 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2450 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4764 Інше Інший модуль document 30.11.2020
4995 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5147 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6268 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологічний туризм (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1045 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 12.01.2017
1902 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,47 26.12.2018
2563 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,66 28.12.2019
3634 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,62 28.12.2020