Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, 2003 рік, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"
Перелік місць роботи

2003 - вчитель зарубіжної літератури (Саксаганська гімназі №91, м.Кривий Ріг), зарахована до аспірантури (Криворізький державний педагогічний університет)

2006 - старший викладач кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2008 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2009 - заступник директора з науково-педагогічної роботи (Криворізький економічний інститут)

2010 - зарахована до докторантури (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

2013 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький національний університет)

2014 - доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (Криворізький національний університет)

2015 - професор кафедри української та світової літератур (Криворізький державний педагогічний університет)

2017 - професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка)
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: "Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки" (10.01.01 — українська література).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: "Дискурс, еволюція, типологія художніх конфілктів української драматургії 1990-2010 років" (10.01.01  українська література).

Громадська активність
Член ради молодих учених (МОН)

Відповідальна за реалізацію співпраці з Міжнародним благодійним фондом "Мистецька скарбниця"

26 жовтня 2019 року - участь у роботі освітнього форуму "Академія ігрових технологій: навчання літератури" як тренерка майстер-класу (сертифікат №62-ІФ-19)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 2 1 2019.12.02 10:11:02 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4297 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Репрезентація покоління в повістях В.Петрова-Домонтовича Ягеллонський університет, м. Краків document
4298 Літератор-інтелектуал у міграційний процесах: виклики для пам'яті та ідентичності Мотив внутрішньої міграції в романі В. Домонтовича "Без грунту" Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4295 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Антологія актуальної драми: терапія чи провокація до роздумів? Київський університет імені Бориса Грінченка document
4296 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Центр компетентностей "Літературний театр": студентські очікування Київський університет імені Бориса Грінченка document
3578 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Молоде покоління в повісті Бориса Грінченка "Сонячний промінь": гомогенність і репрезентація Київський університет імені Бориса Грінченка document
3289 Фестиваль освітнього лідерства Clever Участь у майстер-класах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3049 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Засади канонізації драматургічних творів (на матеріалі української публіцистики кінця XIX - початку XX ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2521 Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті Традиції М.Куліша в п'єсах В.Діброви Херсонський державний університет document.PDF
1824 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Художні домінанти трагікомедій В.Діброви Бердянськ document.pdf
1830 Актуальні проблеми літературознавчої термінології Монтаж у драматичному творі Рівне document.docx
1825 Clobalne aspekty economii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej Theatre-studio in a higher educational establishment: classics and post-classics Academia Polonijna w Czestochowie document

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
24186 Сучасна українська драматургія. Галерея портретів
20428 Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення
20252 Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія
20429 Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27699 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności…

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
24314 Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші")

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
28342 Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX - початку XX ст.
24122 Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики
26559 Сучасна українська драматургія для дітей: аксіологічний вимір крізь поколіннєву призму
23667 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви
20426 Сучасна українська драматургія: феномен існування

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27997 Голос тексту: поліфонічне звучання
29396 Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності)
27964 Біографічна драма
24121 Літературознавча термінологія в авторських жанрових дефініціях сучасних українських драматургів
20586 Художні домінанти трагікомедій В.Діброви

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
26 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23667/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
88 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Вірченко_сертифікат.pdf

Заявки на отримання грантів (4)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
94 Сучасна українська драматургія в системі гуманітарного знання: потенціал тексту Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
139 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
150 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
246 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
28226 Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1656 Інше - document 03.04.2014
1663 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2101 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
2224 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3076 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3362 Інше Інший модуль ВірченкоТ.pdf 26.10.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3633 Інститут філології Аналіз художнього тексту (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (5)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4826 Практикум з української літератури: Виразне читання Денна Бакалавр 1043/17 04.09.2017
4827 Творчі майстерні: проза Денна Бакалавр 1044/17 04.09.2017
4829 Аналіз художнього тексту Денна Бакалавр 1046/17 04.09.2017
4845 Практикум з літературного менеджменту: Організація виставкової діяльності Денна Магістр 1062/17 04.09.2017
6965 Практикум з української літератури: Виразне читання Денна Бакалавр 0400/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1011 Кафедра української літератури і компаративістики 4,08 12.01.2017
1873 Кафедра української літератури і компаративістики 4,20 26.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
74 І етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Документ, що засвідчує Рік
25 Підбуртна Діана Володимирівна II Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на честь Героя Небесної Сотні Сергія Кемського document 2019

ідготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
75 Міжнародний літературний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна, Київ, Колонна зала Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36. Документ Microsoft Word (3).docx 07.06.2018