Додаткові відомості

Освіта

Донецький політехнічний інститут (1983). Спеціальність - економіка та організація гірничої промисловості.

Донецький політехнічний інститут (1986-1989). Аспірантура  за кафедрою економіки гірничої промисловості.

Київський національний університет технологій та дизайну (2010-2013). Докторантура за кафедрою економіки, обліку і аудиту.

Перелік місць роботи

Донецький політехнічний інститут, асистент кафедри організації та планування гірничої промисловості (1990-1993)

Донецький технічний університет, доцент кафедри організації виробництва (1993-1995)

Донецький технічний університет, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1995-2005)

Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту (2005-2007)

Київський національний університет технологій та дизайну, заступник декана інженерно-економічного факультету з науково-педагогічної роботи (2007-2009)

Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки підприємства (2009-2014)

Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри економіки підприємства (2014-2016)

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", професор кафедри національної економіки та фінансів (2016-2017)

Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри фінансів та економіки (2017 по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених)

"Планування витрат та організація робіт при освоєнні нової гірничої техніки" (1990). Спеціальність 08.00.05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями

"Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні" (2013). Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Громадська активність
Голова Наглядової ради ГО "Європейська асоціація економістів"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
266 9 9 2021.10.23 10:47:57 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6680 European Scientific Discussions ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ Rome, Italy document
5509 Global science and education in the modern realities ‘2020 INFLUENCE OF PRODUCTION VOLUMES OF HYDROCARBONS ON GDP OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF THE CONGO Seattle, Washington, USA document
5510 Global science and education in the modern realities ‘2020 METHODOLOGICAL TOOLS FOR ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING FUND OF UKRAINE Seattle, Washington, USA document
5443 Eurasian scientific congress Зростання добробуту населення як чинник забезпечення соціальної безпеки країни Barcelona, Spain document.pdf
5442 Science, society, education: topical issues and development prospects Впровадження інноваційних продуктів у банках як чинник забезпечення соціальної безпеки Харків, Україна document.pdf
5611 International Conference on Economics, Accounting and Finance TARGETED ADVERTISING AS A MODERN TOOL OF INTERNET MARKETING Prague, Czech Republic document
5414 Dynamics of development of world science. School education financing system of Ukraine Vankuver, Kanada. document
5267 Impact of modernity of science and practice THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF BUILDING ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS Edmonton, Canada document
5198 Perspective directions of science of practice Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy Athens, Greece document
4849 Research and Practice City problems in the conditions of circular economy development Paris, France document.PDF
4389 Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти Warsaw, Poland document.pdf
4346 From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні Riga, Latvia document
4282 Глобальні проблеми економіки і фінансів Забезпечення якості освіти економістів в сучасних українських закладах вищої освіти в умовах глобалізації Київ – Відень – Берлін document.pdf
3263 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст Соціальна політика в Україні як чинник подолання бідності: амбівалентність сущого і належного Київський університет імені Бориса Грінченка document.PDF
3194 Фінансові механізми інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції Конкурентоспроможність економіки м. Києва в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
3079 Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах Конкурентоспроможність національної економіки України: інноваційний аспект м. Київ, Університет економіки та права "КРОК" document.pdf
2707 Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації Київський університет імені Бориса Грінченка document
2706 Економічні основи української державності в творчості видатних українських політичних діячів та науковців другої половиниХІХ - початку ХХ століття Видатні укранські політичні діячі кінця ХІХ століття та їх вплив на становлення української державності Університет економіки та права "КРОК", м. Київ document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36307 Аналітичні аспекти впливу пандемії на розвиток бізнесу в Україні на засадах соціальної безпеки
31814 Аналіз сучасного стану розвитку банківських послуг в Україні в умовах оптимізації банківської системи
28769 Фінансові механізми розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції
24142 Стрес-тестування банківської системи як інструмент розвитку економічних систем

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
35564 Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity
34221 Экономико-правовые основы обеспечения защиты критической инфраструктуры
33048 Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR
31247 Динамика проектных решений на объектах торговли в период после распада СССР (до 2000 г.)
31612 Обеспечение финансовой способности объединенных территориальных сообществ
29247 Аналіз конкурентних стратегій стартапів в умовах глобальних викликів
23317 Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та Базель III
22430 "Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та "Базель III"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (28)

ID Назва Рік
37275 Глобальні урбаністичні тенденції розвитку міст як окремих соціально-економічних систем
35442 Адаптація стратегії інтернет-просування рекламних послуг для управління багатоквартирним будинком
36660 Інтелектуальна власність підприємства: захист та ефективне використання
34514 Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти
36232 Стан та перспективи розвитку безвідходних технологій в Україні в умовах прогресу циркулярної економіки
34095 Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
34096 Фінансова підтримка процесу децентралізації в Україні
31622 Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки
31620 Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки
31461 Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
31399 Застосування інструментів інтернет-маркетингу як сучасного засобу рекламної діяльності підприємства
30871 Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури
30635 Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
31767 Аналіз сучасного стану національної економіки Республіки Конго (Браззавіль)
32329 Моделювання впливу секторів економіки на ВВП національної економіки республіки Конго (Браззавіль)
31612 Обеспечение финансовой способности объединенных территориальных сообществ
31566 Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти
28173 Проблеми міст в умовах розвитку циркулярної економіки
27573 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
31211 Динаміка розвитку промисловості України як складової економічної безпеки національної економіки
27748 Управління фінансовими ризиками страхової компанії
24246 Cоциально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль
24141 Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва
23626 Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy
23672 Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
26811 Інновації як рушійна сила банківської діяльності
27013 Забезпечення якості формування фахових компетентенцій економістів у сучасному українському університеті в умовах євроінтеграції
23622 Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
37275 Глобальні урбаністичні тенденції розвитку міст як окремих соціально-економічних систем
34514 Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти
34095 Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
34221 Экономико-правовые основы обеспечения защиты критической инфраструктуры
31622 Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки
31620 Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки
31461 Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
30871 Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури
30635 Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
31767 Аналіз сучасного стану національної економіки Республіки Конго (Браззавіль)
32329 Моделювання впливу секторів економіки на ВВП національної економіки республіки Конго (Браззавіль)
31612 Обеспечение финансовой способности объединенных территориальных сообществ
30512 Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрного сектору
27568 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
27569 Аналіз сучасного розвитку підприємств міста Києва в умовах євроінтеграції
27573 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
31211 Динаміка розвитку промисловості України як складової економічної безпеки національної економіки
28423 Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки
24571 Економічне співробітництво між Україною та Китаєм: реалії та перспективи
24141 Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва
26810 Проблема бідності працюючого населення в Україні
22102 Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
35571 Вплив пандемії на розвиток бізнесу в Україні
31249 Загрози економічній безпеці будівельних підприємств у сучасних умовах господарювання
31248 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки
30109 Економічний розвиток України після 2014 року
28173 Проблеми міст в умовах розвитку циркулярної економіки
27973 Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти
27911 Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні
22620 Забезпечення фінансової безпеки суб’єкту підприємництва
22619 Обґрунтування заходів покращення фінансового стану суб’єктів підприємництва
22618 Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
36 Аналіз конкурентних стратегій стартапів в умовах глобальних викликів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29247/ 2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
272 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 6.66 16.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Loiko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
131 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 19-26.03.2019

Юлія Шумілова, науковий співробітник Факультету менеджменту та бізнесу Університету Тампере

Yulia.Shumilova@staff.uta.fi
Учасник програми Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
222 Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
402 Centre of Peace and reconciliation for European integration Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
458 Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» Коллективний - 2020
558 EuroMe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1844 Фаховий модуль (стажування) - document 20.04.2016
1845 Інше - document 21.12.2016
1852 Дослідницький модуль - document 17.03.2017
2280 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
2596 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.10.2018
2947 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2982 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf 25.03.2019
3178 Інше Інший модуль Лойко.pdf 15.06.2019
3802 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4090 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4211 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Scan.PDF 24.08.2020
4306 Інше Інший модуль document 29.10.2020
4317 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 04.06.2020
4842 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5019 Цифровий модуль Інший модуль document 19.03.2021
5417 інше Інший модуль document 18.06.2021
5418 інше Інший модуль document 19.06.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
22363 Економіка підприємства

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
614 Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 20/21 н.р.
888 Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
889 Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
890 Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
891 Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4997 Факультет інформаційних технологій та управління Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
6073 Факультет інформаційних технологій та управління Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6276 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
6277 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6789 Факультет інформаційних технологій та управління Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
7339 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 6 5 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1237 Кафедра фінансів та економіки 4,46 12.01.2017
2081 Кафедра фінансів та економіки 4,86 26.12.2018
3042 Кафедра фінансів та економіки 4,24 28.12.2019
3850 Кафедра фінансів та економіки 4,98 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
102 Шемчук Катерина Романівна Факультет інформаційних технологій та управління III Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища III 3.pdf 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
71 Кузбіт Євгенія Богданівна V Фінанси і кредит I 2018
108 Маляр Станіслав Анатолійович V Фінанси і кредит I 2019
138 Боєва Марія Юріївна V Страхування I 2020
160 Чередниченко Анастасія Олексіївна III Інтелектуальна власність I 2021