Додаткові відомості

Освіта

1986 р. закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету.

Перелік місць роботи

1986-1990 – бібліограф наукової бібліотеки Чернівецького державного університету, навчання в заочній аспірантурі при ЧДУ


1990-1997
– асистент, доцент на історичному факультеті кафедри історії СРСР
Чернівецького державного університету / Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича


1997-2000
– навчання у докторантурі ЧНУ ім. Ю.Федьковича, стипендіат Кабінету
Міністрів України «Програма сприяння молодим вченим України»

2000-2004 – доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

2002-2004 – директор наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича

2004-2007
– доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики,
перший заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського
міжнародного університету

2007
– 2012 – професор, завідувач кафедри міжнародної інформації, заступник
директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного
авіаційного університету


2007 – 2014 – гостьовий професор Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва).

2012-2017 – завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України
Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: “Шляхи сполучення Буковини:
історія будівництва та їх народногосподарське значення (кінець XVIII –
початок ХХ ст.)”

Тема докторської дисертації “Політика австрійського уряду щодо шляхів сполучення на
північному сході монархії в останній чверті XVIII– на початку 70-х років
ХІХ ст.” (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

 
Громадська активність
Член правління Міжнародної асоціації дослідження історії залізниць.
Співголова австрійсько-української комісії істориків
Голова Правління Пан’європейського Союзу України
Член Контрольної Комісії Австрійсько-Української Асоціації
Заступник Голови Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 3 2 2021.09.15 11:42:04 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6799 Науково-практичний семінар “Актуальні питання сучасної міжнародної взаємодії: безпековий вимір”. Присвячено 60-річниці польоту людини у космос Німецько-китайські відносини 2020: проблемні питання (за матеріалами ЗМІ ФРН) Київ document.pdf
6082 Становлення демократичних інститутів на пострадянському просторі Цивілізаційна (не) обумовленість демократичних перетворень і становлення демократичних інститутів Черкаси document.pdf
6076 XXX. Europ. Volksgruppenkongress Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens? Klagenfurt document.pdf
6070 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті україни (до 155-річчя від дня народження) Європа очима Бориса Грінченка Київ document.pdf
6074 Розвиток творчої особистості в сучасних умовах Можливості реалізації творчого потенціалу учня та студента в сучасних умовах Київ document.pdf
6071 Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації Політична ситуація у Центрально-Східній Європі наприкінці 1920 - у першій половині 1921 рр. (за матеріалами донесень Посольства Республіки Австрія у Бухаресті) Чернівці document.pdf
6073 Україна–Грузія: історія взаємовідносин Інфраструктурні проекти в басейні Чорного моря: стан та перспективи українсько-грузинської співпраці Київ document.pdf
6075 Украина и Грузия: столетие дипломатических отношений Украинско-грузинское сотрудничество в рамках Нового Шелкового пути: состояние и перспективы Тбилиси document.pdf
2343 Сучасна українська дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 років Українське питання в донесеннях австрійських послів у Румунії на початку 1920-х років Київ document.pdf
2208 Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України Національна безпека України в контексті новітніх викликів та загроз Київ document.pdf
2207 Dissolution of Empires – Totalitarian systems – World War II – Creating the European Union and Schengen Europe The socio-political processes in Eastern Europe and the tasks of PanEurope of Ukraine Osijek, Croatia document.pdf
2854 Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku Аграрные отношения Юга Украины глазами австрийских консулов в 50-70-х годах 19 в. Ciechanowiec (Polen) document.pdf
2855 43. PANEUROPA-TAGE "Mut zu Europa - endlich handeln!" Europäische Perspektive der Ukraine und die Aufgaben der Paneuropa Ukraine Neustadt an der Weinstraße und Zweibrücken (Deutschland) document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
21284 Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії ХІХ - початку ХХ століть

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
21271 Новий Шовковий шлях і Україна: рух назустріч

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34626 Китайська ініціатива «Один пояс – один шлях» і країни Латинської Америки (на прикладі Аргентини)
33599 Китайський Новий Шовковий шлях як виклик – відгук європейської «творчої меншості» (за матеріалами німецьких ЗМІ)
33590 Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens?
22965 Україна: постгабсбурзька нація
36775 Влада і суспільство у постмайданній Україні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
289 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Zhaloba

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6966 Факультет права та міжнародних відносин Проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7353 Факультет права та міжнародних відносин Цивілізаційний вимір сучасних міжнародних відносин (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1097 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 5,00 12.01.2017
1953 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,89 26.12.2018
2802 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,65 28.12.2019
3694 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,88 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
130 ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» Національний Університет «Острозька Академія» 03.04.2017