Додаткові відомості

Освіта

З 1999 по 2005 рр. навчалась в Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової за спеціальністю “Композиція”, отримала кваліфікацію бакалавра мистецтв, викладача.

Із 2008 по 2009 рр. – магістратура у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника за спеціальністю “Музична педагогіка і виховання”, отримала кваліфікацію вчителя музики, викладача теоретичних дисциплін.

У спеціалізованій Вченій Раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

У науковому доробку понад 20 наукових праць, серед яких навчальний
посібник “Фольклорні засади оркестрової
творчості Лева Колодуба”.


Перелік місць роботи

Із вересня 2009 по січень 2017 рр. викладала у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація: “Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба”

Громадська активність
Член Всеукраїнської профспілкової організації "Трудова солідарність", журналіст ІА "Журналісти проти корупції"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2019.10.18 09:51:17 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3666 Міжнародна науково-практична конференція "Підсумки розвитку наукової думки: 2018" 27. Художня імітація звучання народного музикування в оркестровій творчості Л.Колодуба Івано-Франківськ document
3828 Всеукраїнська наукова конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України» (до 155-річчя від дня народження) Доробок Бориса Грінченка у композиторській творчості українських митців Київ document
3301 Міжнародна науково-практична конференція Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення Вінниця document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
23534 Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення
24860 Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 3 «В стилі українського бароко»
25550 Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі музикознавчого аналізу “Прилуцької симфонії”

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
24859 Аспекти фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі аналізу камерного циклу «Сім українських народних пісень»
24860 Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 3 «В стилі українського бароко»
25550 Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі музикознавчого аналізу “Прилуцької симфонії”
20200 Специфіка оркестрового стилю Лева Миколайовича Колодуба як представника “нової фольклорної хвилі”
20199 Традиції народно-інструментального музикування у творчості Лева Миколайовича Колодуба на основі симфонічної сюїти “Гуцульські картинки”
20175 Специфіка використання фольклору в сюїті для камерного оркестру “Турівські пісні” Л.Колодуба

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
25551 Художня імітація звучання народного музикування в оркестровій творчості Л.Колодуба
23534 Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення
22255 Лев Колодуб: оркестрова творчість і фольклор
20242 Жанрово-стильові засади переосмислення фольклорного мелосу в оркестрових творах Л. Колодуба

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2065 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2126 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2407 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
20144 Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба

Затверджені робочі програми (6)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4795 Хорове диригування Денна Бакалавр 1012/17 07.09.2017
4796 Хорове диригування Денна Бакалавр 1013/17 07.09.2017
4797 Хорове диригування Денна Бакалавр 1014/17 07.09.2017
4798 Хорове диригування Денна Бакалавр 1015/17 07.09.2017
6054 Хорове диригування Денна Бакалавр 1840/17 07.09.2017
6602 Диригування Денна Бакалавр 0037/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1248 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,83 12.01.2017
2093 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,92 27.12.2018