Додаткові відомості

Освіта

Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, 2000 р.,

магістр міжнародних відносин, перекладач з англійської


Перелік місць роботи
 

Грудень 2012 – по теперішній час – директор ТОВ «Видавничий центр «12»  

Жовтень 2008 – грудень 2012 – старший консультант
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Лютий 2007 – вересень 2008 – помічник – консультант народного
депутата України Квітень 2006 – лютий 2007 – працювала на посаді доцента,
заступника завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українсько-американського
гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет США в Україні»

Квітень 2000р. - лютий 2001р. - працювала на посаді головного
консультанта Державного управління справами Адміністрації Президента України

Теми дисертацій (захищених)

«Взаємовідносини

 Великої Британії з країнами 

Співдружності націй

(середина 1940-х - друга половина 1980-х років)».


Громадська активність
Заступник голови Правління Міжнародного благодійного фонду «Либідь»
Член Правління Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 2 0 2021.09.15 11:36:39 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6290 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» «Грантові можливості для інклюзивних комунікаційних проєктів» онлайн-формат document
5773 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція \ Формування інклюзивного медіа-простору в Україні. Книжкові видання у доступних форматах Formation of inclusive media in Ukraine. Book editions in accessible formats онлайн-формат document
4896 Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі інклюзивна література як практичний інструмент виховання толерантності у сучасному освітньому середовищі Національна бібліотека України імені Вернадського, Київ document
4715 Міжнародний освітній форум-практикум Візуальна підтримка в інклюзивній освіті Київ, Ukrainian Global School document
4316 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА”. Інклюзивна література як інструмент соціальних комунікацій в інклюзивному освітньому просторі Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”. document.pdf
3759 XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю" "Використання інклюзивної літератури як інструмент комунікації в інклюзивному освітньому середовищі" Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ document
2397 Міжнародна науково-практична конференція "Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями" КНИГОВИДАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА document
2396 ІІ Міжнародна науково-практичніа конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі» ФОРМУВАННЯ ВИДАВНИЧОГО НАПРЯМУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НОВІТНЬОГО ТРЕНДУ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31493 Инклюзивная литература как инновационный маркетинговый ресурс издательской деятельности

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
22944 Книговидання як дієвий засіб реалізації культурної дипломатії України
25868 Формування видавничого напряму української інклюзивної літератури як новітнього тренду розвитку видавничої справи

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
126 Кафедра видавничої справи 57217308479 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217308479&eid=2-s2.0-85087067036

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
169 Інститут журналістики Кафедра видавничої справи 0 2.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Osmolovska

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
137 Culture Bridges Участь у Франкфуртському книжковому ярмарку 15.10-20.10.2019

Culture Bridges


Учасник програми -
210 Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (м. Прага, Чехія) Наукове стажування 20-26.01.2020 R.Rossi Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
443 European practices for making inclusive media in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
310 Керівництво проектом "Київ - Всесвітня книжкова столиця" 2017 5
326 Модератор соціального проекту від кафедри видавничої справи 2017 5

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1950 Фаховий модуль (стажування) - document 30.11.2017
2213 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2234 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.05.2018
3115 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3922 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4253 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.10.2020
4665 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5076 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1055 Київ - Всесвітня книжкова столиця Студентський проект для розвитку Києва Університет Грінченка 07.12.2017 5
1076 Лекція Сергія Олійника (начальник відділу аналізу і розвитку інформаційного простору України) Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 18.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
434 Історія видавничої справи (1 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
435 Інклюзивна література у сучасному книговиданні (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
699 Міжнародний видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020
717 Видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3716 Інститут журналістики Історія видавничої справи (1,3 курс) Бакалавр Денна 5 8 не враховується 28.12.2018
3773 Інститут журналістики Міжнародна тематика (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 6 10 не враховується 28.12.2018
3774 Інститут журналістики Міжнародний видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3988 Інститут журналістики Теорія та практика видавничої справи: Адміністративний менеджмент у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
5025 Інститут журналістики Видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5940 Інститут журналістики Історія видавничої справи (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019
5941 Інститут журналістики Інклюзивна література у сучасному книговиданні (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
6122 Інститут журналістики Видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
6468 Інститут журналістики Історія видавничої справи (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6689 Інститут журналістики Міжнародний видавничий бізнес (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1328 Кафедра видавничої справи 4,72 12.01.2017
2159 Кафедра видавничої справи 4,79 27.12.2018
2893 Кафедра видавничої справи 4,74 28.12.2019
3946 Кафедра видавничої справи 4,89 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
582 ВСРб-2-15-4.0д III 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
87 Тищенко Вікторія Олександрівна Інститут журналістики IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти II 1.pdf 2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (7)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
87 Лозова Діана Вадимівна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський II document
88 Лугова Анна Юріївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський II document
89 Угрін Віра Леонідівна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський II document
101 Третиниченко Юлія Сергіївна Інститут журналістики III IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document
111 Чорноброва Мар'яна Ігорівна Інститут журналістики II IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський I document
152 Романенко Єлизавета Сергіївна Інститут журналістики II VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський III document
167 Кобилка Оксана Олексіївна Інститут журналістики IV V Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський II document