Додаткові відомості

Освіта

КПІ у 1982 р.

НАВСУ у 1994 р.

Перелік місць роботи

НАВСУ, викладач, старший викладач, доцент, 1994 - 2005 р.р.

НАУ, доцент, 2005 - 2007 р.р.

УДУФМТ, доцент, професор, завідувач кафедри 2007 - 2013 р.р.

КНЛУ, професор, 2013 - 2017 р.р.

Київський університет Бориса Грінченка, професор, 2017 - т/час

Теми дисертацій (захищених)

Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус у сфері охорони праці

Адміністративо-правове регулювання у сфері підприємницьтва України (теоретико-прикладний аспект)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
82 5 2 2021.09.15 11:54:09 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6014 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА» Про визначення сутності поняття «державне управління економікою» м. Київ document.docx
5408 Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, 16-17 жовтня 2019р.) УДК ПРО НАБЛИЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА) Кременчук document.pdf
5407 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА», присвяченої 120-річчю університету ПРО РОЗВИТОК НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ м. Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
31816 Державна присутність у господарсько-правових відносинах: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
32971 Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення
31221 Державний вплив на економіку та підприємництво: окремі порівняльно-правові питання
34756 Шляхи приведення податкового законодавства України до європейських стандартів

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
35667 Про міжнародні нормативно-правові акти як джерела галузевих правових наук України: окремі питання
32971 Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення
32541 Державна присутність у публічно-приватному партнерстві у сфері підприємництва як інструмент зростання економіки
31221 Державний вплив на економіку та підприємництво: окремі порівняльно-правові питання
31499 Про особливості державного втручання в економіку в окремих індустріально розвинутих країнах
29904 До питання правової природи та структури неправових форм державного управління (на прикладі сфери підприємництва)
28430 Про розвиток науки державного управління: історико-правовий аспект.
30835 Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: окремі питання
25961 Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб'єктів адміністративного права (частина 2)
25957 Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб'єктів адміністративного права (частина перша)
25953 Про поняття, різновиди та структуру адміністративно-правових відносин
25947 Деякi питання щодо адмiнiстративної  правосуб’єктностi органiв виконавчої влади,   якi здiйснюють регулювання правовiдносин   у сферi вiтчизняного пiдприємництва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
36631 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
30875 Про наближення теоретичних досліджень до практичної можливості застосування у правотворчій діяльності (на прикладі контролю у сфері підприємництва)
26006 Звіт про суми податкових пільг у експедітора: аналіз адміністративного оскарження
26004 Звіт про суми податкових пільг: чи обов'язковий для експедитора?
30874 Про розвиток науки державного управління

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
156 Кафедра публічного та приватного права 57220101027 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220101027&eid=2-s2.0-85096911835

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
120 Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: окремі питання фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30835/ 2020

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
521 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
34754 Адмiнiстративно-правова наука та освiта у персоналiях

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2427 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2428 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2429 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3170 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.06.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26002 Банківське право

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6061 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6062 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне право (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6064 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6313 Факультет права та міжнародних відносин Законотворчий процес (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6848 Факультет права та міжнародних відносин Право та бізнес (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6849 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання місцевих доходів та видатків (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7089 Факультет права та міжнародних відносин Соціальний захист прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7158 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні проблеми муніципального права (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
932 Кафедра публічного та приватного права 3,65 12.01.2017
1799 Кафедра публічного та приватного права 3,36 26.12.2018
2706 Кафедра публічного та приватного права 3,54 28.12.2019
3421 Кафедра публічного та приватного права 4,10 28.12.2020