Додаткові відомості

Освіта

1980 - 1985: Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони.

Спеціальність: «Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління» (ВОС 530200). 

Кваліфікація: «воєнний інженер-математик» (диплом КВ № 052594 від 21.06.1985 року)

Перелік місць роботи

червень 1985 року - жовтень 1992 року (інженер-програміст відділу алгоритмів і програм оцінки характеристик систем озброєння 10-го науково-дослідного інституту Міністерства оборони СРСР)

листопад 1992 року - серпень 2007 року  (молодший  науковий, науковий, старший науковий, провідний науковий співробітник-заступник начальника науково-дослідного відділу та начальник науково-дослідного відділу науково-методичного забезпечення супроводження розробок і модернізації озброєння та військової техніки науково-дослідного управління воєнно-технічної політики Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України)

серпень 2007 року - вересень 2013 року (начальник  науково-дослідного відділу,  начальник науково-дослідного управління автоматизації та захисту інформації науково-дослідного інституту Головного управління розвідки МО України)

жовтень 2013 року - серпень 2017 року (завідуючий кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій)

серпень 2017 року - лютий 2018 року (професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка)

березень 2018 року - по т.ч. (завідуючий кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка)

Теми дисертацій (захищених)

4 липня 2001 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка» (диплом ДК № 011742). 

Тема дисертації: «Методика обґрунтування рішення на модернізацію зразків зенітних ракетних комплексів шляхом порівняльної воєнно-економічної оцінки їх потенціальної ефективності». 

9 жовтня 2002 року рішенням Вищої атестаційної комісії України від присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника (атестат АС № 002391). 

25 квітня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 21.05.01 – «Інформаційна безпека держави» (диплом ДД № 001979). 

Тема дисертації: «Методологія формування державної системи кібернетичної безпеки». 

25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання професора (атестат 12ПР № 011379) за кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки.

Громадська активність
З 2015 року виконую обов’язки голови секретаріату державного комітету в сфері “Технічного захисту інформації” – ТК-107 (в частині формування переліку міжнародних стандартів, стандартів ЄС та НАТО в сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та кібербезпеки, які потребують перекладу та гармонізації).
З 2016 року є секретарем підкомісії 125 «кібербезпека» науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (НМК №8) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.
З 2013 року член спеціалізованої вченої ради СРД 26.062.17 Національного авіаційного університету

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
289 7 5 2019.10.16 10:19:56 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3392 Всеукраїнськf науково-практичну конференцію «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ Харківський національний університет внутрішніх справ document.pdf
3393 BlockChain: погляд вчених Система моніторингу безпроводових мереж на базі дерева Меркла Київський університет імені Бориса Грінченка document
3391 International Scientific and Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” (PIC S&T`2018) Monitoring Subsystem for Wireless Systems Based on Miniature Spectrum Analyzers Kharkiv National University of Radio Electronics document
3390 XIII International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies Дослідження фільтру Ateb-Габора у системах біометричного захисту Lviv, UKRAINE, 11 - 14 September, 2018 document.rar
3226 І Міжнародна науково-практична конференціz «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» Тенденції розвитку та особливості забезпечення безпеки сучасних ІОТ-пристроїв Національний технічний університет імені Т.Г.Шевченка document.pdf
3225 ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-правові проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Математична модель системи інтелектуального управління сенсорною мережею в умовах конфлікту Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2940 WorkShop для преподавателей университетов в рамках проекта TEMPUS RNGENSEC Методика подготовки Adv.Malware Analysis Blekinge Institute of Technology, Карлскруна, Швеция document.pdf
2938 Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите Цифровая СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Київ, Державний університет телекомунікацій document.pdf
2939 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОБМІНУ ДАНИМИ В УМОВАХ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА Київ, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ document.pdf
2937 Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ информационно-телекоммуникационных систем и сетей Киев, Государственный университет телекоммуникаций document.pdf
2959 Перспективні напрями захисту інформації Оцінка живучості інформаційних систем при впливі кібератак на основі коефіцієнта збереження ефективності техніки Одеса, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
26598 Підвищення швидкодії аналізаторів спектру на базі RISC процесорів Atmel Atmega328 і ARM Cortex-M3

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (11)

ID Назва Рік
27704 Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio
27702 Security Rating Metrics for Distributed Wireless Systems
26822 Monitoring Subsystem for Wireless Systems Based on Miniature Spectrum Analyzers
27848 Computer simulation of large displacements of thermoelastic rods
27219 Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity
25407 It support in decision-making with regard to infra-red grain drying management
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
25408 Research of Ateb-Gabor filter in biometric protection systems
24136 Funding model for port information system cyber security facilities with incomplete Hacker information available
24073 Synthesis of Quite Proof Cryptosystem with Increased Unicity Distance for Cloud Computing
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
27565 Вибір раціонального способу генерування паролів серед множини існуючих
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення
27849 Development of a model of cyber security management for automated systems
27848 Computer simulation of large displacements of thermoelastic rods
25407 It support in decision-making with regard to infra-red grain drying management
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
24145 Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
24050 Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE
24138 Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks
26735 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
24027 Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
23065 Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
24465 Особенности реализации политики информационной безопасности в создании рациональной системы электронного документального сотрудничества для государственных и коммерческих структур Украины

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
27229 Генерування паролю для бездротових мереж з використанням змінного правила ускладнення
26821 Методологія інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології
24145 Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
24027 Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
23094 Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів
23065 Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
23096 Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних
23092 Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України
24465 Особенности реализации политики информационной безопасности в создании рациональной системы электронного документального сотрудничества для государственных и коммерческих структур Украины
20672 Технологія проведення порівняльного аналізу та оцінювання стану захищеності автоматизованих інформаційних систем
23083 Шляхи реалізації технологій підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління вищого навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
27537 Normalized Method for Threats Assessing for Distributed Wireless Systems
27508 Safe Monitoring System for Wireless Networks based on the Merkle Tree
26190 Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж
25667 Перспективи розвитку додатків блокчейн в Україні
24085 Strategy of the higher educations of Ukraine in training of experts on informational and cyber security
24073 Synthesis of Quite Proof Cryptosystem with Increased Unicity Distance for Cloud Computing
24060 Математична модель системи інтелектуального управління сенсорною мережою в умовах конфлікту
24052 Тенденції розвитку та особливості забезпечення безпеки сучасних ІОТ-пристроїв

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
99 Компанія Xiang Jiang Group Da Kecheng Company (Пекін) Викладання 26.11-03.12.2018

Компанія Xiang Jiang Group Da Kecheng Company (Пекін)

Директор компанії Оян Сянцзян

Учасник проекту -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2319 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.09.2015
2786 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) V.Buriachok_Сертифікат Він.НТУ__________29.05.2015.pdf 29.05.2015
2787 Інше Інший модуль document 19.01.2018
2788 Інше Інший модуль document 19.01.2018
2789 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 01.11.2018
2790 Інше Інший модуль V.Buriachok_Сертифікат HP______________25.05.2016.pdf 25.05.2016
2791 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2792 Інше Інший модуль V.Buriachok_Сертифікат TEMPUS _________22.10.2017.pdf 22.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
27369 Methods of information protection in telecommunication systems
27294 Безпека безпровідних і мобільних мереж
27370 Основи інформаційної та кібернетичної безпеки
27191 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури
24409 Захист об’єктів інформаційної діяльності

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
27053 Ініціатива CDIO

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1610 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 31.12.2017
1845 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,88 26.12.2018