Додаткові відомості

Освіта

2000-2005  – Диплом з відзнакою Кам’янець-Подільського державного університету. Кваліфікація:
вчитель
англійської і німецької мов та зарубіжної літератури2000-2006 – Диплом з відзнакою Кам’янець-Подільського державного університету. Кваліфікація: магістр педагогічної
освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури

2003-2005 – Інститут соціальної реабілітації та розвитку
дитини при Кам’янець-Подільському
державному університеті. Кваліфікація: Практичний психолог

2007-2012 – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Здобувач наукового ступеня
кандидата психологічних наук.  Науковий ступінь: кандидат
психологічних наук

2012 - теп. ч.  – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук психологічних наук. 

2019 - теп. ч. - Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії.

Перелік місць роботи

2007-2009 – Викладач в
Кам’янець-Подільському відділенні Київського фінансово-економічного коледжу при Національному університеті Державної податкової служби України

2009-2012 – Асистент
кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка

2013-2016 – Старший
викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка

2016-теп.ч. – Доцент кафедри практичної психології
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

У 2012 році захистила
кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України» (19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). 

Громадська активність
З 2008 року є членом Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці, яка є членом-засновником Європейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP
з 2017 року очолює Київський осередок Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
69 5 1 2020.01.13 13:25:54 Перейти на сторінку link

Конференції (39)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4835 XIV Міжнародний Тренінг-марафон "Навчання-Якість-Моніторинг" Профілактика перфекціонізму та прокрастинації у викладачів Київ document
4838 Kongress "Wissen und Lernen in Digitalen Zeitalter" --- Київ document
4532 Психологічне здоров'я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення Діагностика перфекціонізму, трудоголізму, прокрастинаціх Київ document
4533 XI міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" Презентація методичного посібника "Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості" Київ document
4836 Инклюзивное образование: противодействие буллингу и насилию над ЛГТТК детьми --- Київ document
4534 фестиваль освітнього лідерства "Clever" --- Київ document
4840 Political and Economic Self-Constitution: Media, Citizenship Activity and Political Polarization Perfectionism of scientific and pedagogical staff of higher school Padova, Italy document
4837 Триденний інтенсив "Викладачі ін екшн" --- Київ document
4535 Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи Кам’янець-Подільський, Україна document
4252 ІХ міжнародий фестиваль "Світ психології" Профілактика перфекціонізму для освіти Київ document
4253 Науково-практична конференція "Непомічені підлітки" Психологія перфекціонізму особистості Київ document
4257 Тиждень психології-2019 Психологія перфекціонізму викладача закладу вищої освіти Київ document
4255 Психологічна служба у системі освіти м. Києва і вимоги Нової Української Школи Фахова підготовка практикуючих психологів в Інституті людини КУБГ Київ document
4254 VІІ Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток" Психологія перфекціонізму особистості Київ document
4256 Фестиваль психології та творчості RESURS_FEST ----- Київ document
4245 Дослідження молодих вчених: від ідей до реалізації Перфекціонізм особистості - умова чи перешкода для дотримання норм академічної доброчесності? Київ document
4250 Профілактика та корекція професійного вигорання державних службовців Особливості професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України Київ document
4258 Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога Особливості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи Київ document.pdf
4247 Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях Перфекціоніз науково-педагогічного персоналу вищої школи як вияв соціальної напруженності в освітніх організаціях Київ document
4248 Перша зимова школа з організаційної та економічної психології Психологія перфекціонізму особистості Славське, Львівська обл. document
4249 Виклики для соціальної науки в крос-культурних вимірах: Україна-Індія Дослідження перфекціонізму в крос-культурному вимірі Київ document
1912 Фестиваль освітнього лідерства «Clever» - м.Київ document
1913 X ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти –інтелектуальний потенціал держави» Взаємозв'язок між перфекціонізмом та обдарованістю особистості Черноморськ, Україна document
1914 конгрес “Mind technologies. Development” Розуміння науково-педагогічним персоналом вищої школи сутності перфекціонізму особистості м. Прага, Чехія document
1915 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» Аналіз конструкту «перфекціонізм особистості» в науковій літературі м. Суми, Україна document
1916 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи м. Харків, Україна document
1917 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» Особливості сприймання перфекціонізму особистості викладачами вищої школи м. Київ document
1918 IX Міжнародна науково-практична конференція : «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин Основні шляхи формування ефективного іміджу вищого навчального закладу м. Кам’янець-Подільський document
1919 Тиждень психології -- Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ document
1921 Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ спільноти --- м. Київ document
1911 V науково-практична конференція «Перспективні наукові дослідження». Особливості професійного стресу та професійного вигорання в професіях типу «людина-людина» м. Моррісвілль, США document.pdf
1909 Міжнародна науково-практична конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» Особистісний конструкт різних видів перфекціонізму м. Переяслав-Хмельницький document.pdf
1910 Міжнародна науково-практична конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» Особистісний конструкт різних видів перфекціонізму м. Переяслав-Хмельницький document.pdf
1920 Соматично-когнітивний підхід опрацювання травматичного досвіду у ветеранів --- м. Київ document
1908 ХІI міжнародна науково-практична конференця «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» Емпірична модель дослідження перфекціонізму в науково-педагогічного персоналу вищої школи Київ document
1907 ІI Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі» Особливості професійної автономності науково-педагогічного персоналу вищої школи Кам’янець-Подільський, Україна document
1906 Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів Основні напрями профілактики професійного вигорання фахівців м. Кривий Ріг, Україна document.pdf
1904 ІV науково-практична конференція «Перспективні наукові дослідження» Особливості професійної мотивації педагогів м. Моррісвілль, США document.pdf
1905 ІV науково-практична конференція «Перспективні наукові дослідження» Дослідження особливостей студентського перфекціонізму м. Моррісвілль, США document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
29781 Psychology of university students' motivation
29957 Psychological peculiarities of perfectionism of scientific and pedagogical staff of the higher school
29959 Адаптація психодіагностичної методики «Велика тривимірна шкала перфекціонізму».
24985 Гендерно-вікові особливості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи
29961 Основні підходи до визначення гендерної толерантності

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
29959 Адаптація психодіагностичної методики «Велика тривимірна шкала перфекціонізму».
24985 Гендерно-вікові особливості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи
29961 Основні підходи до визначення гендерної толерантності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
34114 Концепт «перфекціонізм» у свідомості науково-педагогічного персоналу вищої школи
34110 Психолінгвістичні проблеми перекладу, адаптації та валідизації методики «велика тривимірна шкала перфекціонізму»
32133 Концепт «перфекціонізм» у свідомості науково-педагогічного персоналу вищої школи
34119 Психологічні вимоги до благополуччя особистості в сучасному світі
34117 Профілактика перфекціонізму як умова психологічного благополуччя вчителів закладів загальної середньої освіти
34116 Психологічне здоров‘я спортсменів різного рівня професійної кваліфікації
33161 Організаційно-професійні чинники перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи
34120 Психологічне благополуччя як профілактика професійного стресу
29774 Дослідження взаємозв'язку рівня схильності до залежностей та перфекціонізму у спортсменів різного рівня спортивної майстерності
29799 Perfectionism of scientific and pedagogical staff of higher school
29802 Взаємозв’язок синдрому «професійного вигорання» та перфекціонізму у педагогічних працівників
29814 Дослідження залежностей у спортсменів різного рівня спортивної майстерності
29783 Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи
24983 Дослідження рівня перфекціонізму особистості у спортсменів різного рівня спортивної майстерності
29964 Чинники розвитку професійної автономності науково-педагогічного персоналу вищої школи

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
105 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
139 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
54 Інститут людини Кафедра практичної психології 1.8 14.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Grubi

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
102 Основні підходи до визначення гендерної толерантності фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29961/ 2019
103 Адаптація психодіагностичної методики «велика тривимірна шкала перфекціонізму» фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29959/ 2019
104 Psychological peculiarities of perfectionism of scientific and pedagogical staff of the higher school наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29957/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
68 Литовський університет освітніх наук (Литва) Мовне стажування 31.07.2018-29.08.2018

vilmavilkaite@gmail.com, birute.grasyte@gmail.com  


+37068131557.

Учасник проекту document
69 Варненський вільний університет (Болгарія) Наукове стажування 31.07.2018-29.08.2018

Дослідження проводилось на підставі договору про академічну мобільність.

Варненський вільний університет (Болгарія).


Адреса: Болгарія, Варна, к.к. Чайка, 9007Тел.: +35952359639E-mail: marketing@vfu.bg

Http://www.vfu.bg

Учасник проекту -
167 Резекненська академія технологій (Латвія) Підвищення кваліфікації 9/09/19-18/09/19

Rezekne
Academy of Technologies (RTA)

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (19)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
271 Тренінг з теми неформальної освіти в Іспанії НГО «Взаємопомічь» Толедо (Іспанія) Індивідуальний - 2019
272 “FUSE - TRAINING OF TRAINERS IN A DIGITAL AGE" Еразмус+ Індивідуальний - 2019
273 Наукове стажування Еразмус+ Індивідуальний - 2019
274 Наукове стажування Summer Institute of Civic Studies Індивідуальний - 2019
275 Роль жінки в вирішенні затяжних конфліктів у Грузії та Україні Центр громадських ініціатив “Ідеї змін” Індивідуальний - 2019
276 Наукове стажування Baltic Summer University (Литва) Індивідуальний - 2019
277 3rd Summer School of regional studies “Discover latvia via latgale region” Daugavpils University (Литва) Індивідуальний - 2019
278 Summer school: Latvian language summer school – get to know Latvia Turiba University (Литва) Індивідуальний - 2019
279 Наукове стажування Nuoriso-ja luontomatkailukeskus Oivanki (Youth NGO) Індивідуальний - 2019
280 Conflict Resolution - Move fast and Say Yes JugendSozialwerk Nordhausen e. V. (Німеччина) Індивідуальний - 2019
281 Тренінг „Heartbeat of Career” Liepajа (Латвія) Індивідуальний - 2019
282 Молодіжний обмін “Lend a Hand” НГО «Взаємопомічь» Мейроніс (Литва) Індивідуальний - 2019
283 The power of stories in ‘difficult’ topics – explaining inequalities and economy ГО "Development and Initiative" (Польща) Індивідуальний - 2019
284 "Dictionary of Youth" NGO 'European Youth Community (Польща) Індивідуальний - 2019
285 coaching project in the Netherlands COACH’EM NGO Logos (Нідерланди) Індивідуальний - 2019
286 тренінговий курс Cooperate and Escape Vibria Intercultural (Іспанія) Індивідуальний - 2019
287 «Діалог заради справедливих міст» Internationaler Arbeitskreis e.V. (Німеччина) Індивідуальний - 2019
289 Наукове стажування НГО «Взаємопомічь» (Литва) Індивідуальний - 2019
515 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
37 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 60
114 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
290 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (22)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1824 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2040 Інше Інший модуль document 19.05.2017
2068 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
2300 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.11.2014
2328 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 15.09.2018
2329 Інше Інший модуль document 02.07.2018
2330 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.08.2018
3099 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3396 ІКТ Інший модуль Сертифікат Грубі .pdf 25.06.2019
3515 Інше Інший модуль document 24.05.2019
3516 Інше Інший модуль document 29.09.2019
3517 Інше Інший модуль document 18.08.2019
3554 Інше Інший модуль document 16.06.2019
3555 Інше Інший модуль document 22.05.2019
3666 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3954 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4026 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4078 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4452 Інше Інший модуль document 06.02.2020
4453 Інше Інший модуль document 25.11.2020
4454 Інше Інший модуль document 01.08.2020
5021 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.03.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
29777 Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник
29838 Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості: психологічний практикум

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
431 Гендерна психологія (4 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
565 Профілактика та корекція відхилень поведінки (3 курс, ПП, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2019 735 31.10.2019
566 Профілактика та корекція відхилень поведінки (3 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
732 Тренінг професійної кар`єри (2 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5540 Інститут людини Практична психологія: Профілактика та корекція відхилень поведінки (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5585 Інститут людини Профілактика та корекція відхилень поведінки (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5586 Інститут людини Профілактика та корекція відхилень поведінки (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 4 10 27.12.2019
5937 Інститут людини Гендерна психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
6187 Інститут людини Гендерна психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7247 Інститут людини Тренінг особистісного розвитку (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7248 Інститут людини Тренінг особистісного розвитку (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8185 Інститут людини Тренінг професійної кар`єри (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8727 Інститут людини Профілактика та корекція відхилень поведінки (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1066 Кафедра практичної психології 4,38 21.05.2018
1916 Кафедра практичної психології 4,33 26.12.2018
2619 Кафедра практичної психології 4,49 28.12.2019
3654 Кафедра практичної психології 4,28 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
54 Стрельченко Анастасія Владиславівна Інститут людини V Соціологія, менеджмент і психологія (іноземною мовою) I document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
78 Греченко Марія Сергіївна II Загальна та соціальна психологія I 2019
118 Хижняк Діана Володимирівна IV Загальна та соціальна психологія I 2020