Додаткові відомості

Освіта
Київський національний лінгвістичний університет (1998),
Українська академія зовнішньої торгівлі (2005)
Перелік місць роботи
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (1999-2000),
Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі (2000-2014)
Теми дисертацій (захищених)
Формування у студентів прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними текстами
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2019.12.02 10:28:33 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4102 “Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value” EFL learners’ perception and motivation Новий Сонч, Польща document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27536 Сприйняття студентами та їх вмотивованість до вивчення іноземних мов

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
27536 Сприйняття студентами та їх вмотивованість до вивчення іноземних мов
25392 Мотивація студентів: дослідження діяльності студентського англомовного наукового гуртка в Україні
26221 Вплив типу мислення та твердості характеру студентів на їх здатність до вивчення мов

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
26221 Вплив типу мислення та твердості характеру студентів на їх здатність до вивчення мов
24187 Готовність студентів до подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації
18748 Лінгво-стилістичні особливості газетних текстів англомовної преси як засоби впливу на читацьку аудиторію
13933 Інтерпретація текстів іншомовних періодичних видань
15316 Особливості формування компетенції інтерпретації та перекладу іншомовних газетних текстів
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
13937 Психологічні особливості установки на критичне мислення
14124 Формування мовної особистості під час інтерпретації та перекладу іншомовних текстів
6148 Проблема критичного мислення у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
27188 Сприйняття студентами вивчення англійської мови та їх мотивація
19920 Розуміння та інтерпретація тексту
19919 Теорія множинного інтелекту: критика і перспективи
17958 Умови розвитку критичного мислення студентів
13933 Інтерпретація текстів іншомовних періодичних видань
10468 Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови
23072 Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови
6149 Психологічні особливості розуміння газетних іншомовних текстів майбутніми спеціалістами
5500 Вміння діалогічного читання іншомовних текстів студентами
7462 Роль діалогічної взаємодії читача з текстами у навчанні іноземних мов
6371 Формування прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними газетними текстами
5515 Психологія діалогічної взаємодії автора газетного тексту і читача

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
9 Основи наукових досліджень (англійською мовою) Упродовж 2016 року (2 рази на місяць) 50 03.11.2016 2
83 Основи наукових досліджень упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 12 28.03.2017 3

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
918 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
1096 Фаховий модуль (стажування) - document 17.01.2014
1186 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2195 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2018
2448 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2877 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23682 Читання професійних текстів: Реклама та зв'язки з громадськістю

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7461 Діалогічна взаємодія з іншомовними газетними текстами

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
408 Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, РЗГ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2018 843 22.12.2018

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
17 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблене вивчення) (2 курс, РЗГ) (3 семестр) Бакалавр Денна 9 5 не оцінено 25.11.2016
3772 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна та міжкультурна комунікація: Іноземна мова (5 курс) Магістр Денна 3 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3572 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0892 28.10.2015
3578 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0891 28.10.2015
3585 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 0890 28.10.2015
3629 Іноземна мова (поглиблене вивчення) Денна Бакалавр 2842 27.09.2016
6412 Іноземна мова Денна Бакалавр 2636/17 07.09.2017
6421 Іноземна мова за професійним спрямуванням Денна Бакалавр 2645/17 07.09.2017
6427 Міжнародна та міжкультурна комунікація: Іноземна мова Денна Магістр 2651/17 07.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
484 Кафедра іноземних мов 4,57 30.12.2016
1065 Кафедра іноземних мов 4,87 12.01.2017
1915 Кафедра іноземних мов 4,84 26.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
133 1-й тур загальноуніверситетської студентської олімпіади для немовних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка 21.11.2017