Додаткові відомості

Освіта
Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1996 р.
Перелік місць роботи
1995-2002 рр. психолог лікувально-діагностичного центру "Епілепсія" Київської психоневрологічної лікарні №1
2002- 2009 рр. доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин та туризму Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2020.01.11 10:02:29 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4928 V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу» Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфери обслуговування м. Харків, Україна. document.pdf
3078 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Психологічна підтримка осіб, які доглядають за людьми з деменцією Київ document.pdf
2969 Всеукраiнська науково-практична конференцiя "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi" Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв м.Мукачево document.pdf
2968 Всеукраiнська науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи" "Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв Киiв document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
17212 Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
15154 Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
27372 Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів
24770 Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти
23736 Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів
15154 Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності
13190 Оптимізація самостійної роботи студентів: пошук резервів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
23108 Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв
23107 Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв
17212 Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
11670 Мотивація діяльності працівників соціальних служб
1380 Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі
3437 Діяльність психолога дошкільного закладу з формування виховних стратегій батьків щодо психосексуального розвитку дитини
3448 Формування професійної компетентності иайбутнього психолога: проблеми сьогодення
7913 Психологія мотивації студенської занятості
8053 Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології
8051 Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
80 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Helena_Sorokina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
24 Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23736/ 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
32 Консультативно-діагностичний семінар "Навички XXI століття: мій шлях до конкурентноспроможної особистості" 08 грудня 2016р. 3
275 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
714 Інше - Сертифікат насильство.pdf 04.12.2016
952 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1365 Дидактичний модуль - document 23.10.2015
1680 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1798 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
2837 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3716 Інше Інший модуль Сертифікат_Сорокіна_19.pdf 08.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
213 «Я крокую в професію» Психологічний проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.04.2016 2
332 “Психологія сьогодення” (в межах Наукової цукерні) керівництво секцією Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
7910 Психологія залежності
8052 Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
17199 Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям
8044 Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”
8045 Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
155 Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
197 Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
299 Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2016 728 30.12.2016

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
344 Інститут людини Загальна психологія (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
345 Інститут людини Загальна психологія (5 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
397 Інститут людини Психологія загальна (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
643 Інститут людини Психологія залежності (3 курс) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3669 Інститут людини Загальна психологія з практикумом (1 курс) Бакалавр Заочна 6 не враховується 25 28.12.2018
3784 Інститут людини Нейропсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3890 Інститут людини Психологія залежності (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 10 не враховується 28.12.2018
3906 Інститут людини Психологія: Загальна психологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1901 Загальна психологія (Емоційно-вольова сфера людини,Когнітивна сфера людини,Індивідуально типологічні властивості людини, Психоло Денна Бакалавр 0619 23.09.2015
1902 Галузі психологічної науки :Загальна психологія з практикумом,Педагогічна психологія, Соціальна психологія, Диференціальна пчихо Денна Бакалавр 0657 23.09.2015
1903 Психологія :Загальна психологія,Вікова психологія Денна Бакалавр 0235 16.02.2016
1913 Вікова психологія Денна Бакалавр 0618 23.09.2015
1935 Психологія кризових та залежних станів Денна Магістр 0017 09.02.2016
1971 Психологія :Загальна психологія,Вікова психологія Денна Бакалавр 0235 16.02.2016
3175 Загальна психологія з практикумом: Галузі психолологічної науки Денна Бакалавр 3228 27.09.2016
3185 Психологія залежності Денна Бакалавр 3218 27.09.2016
3190 Загальна психологія: Психіка як предмет психології, Філогенез психіки, Психологія свідомості та самосвідомості, Когнітивна сфера людини, Емоційно-вольова сфера людини, Індивідуально типологічні властивості людини Денна Бакалавр 3226 27.09.2016
5306 Психологія залежності Денна Бакалавр 1526/17 04.09.2017
5316 Загальна психологія з практикумом Денна Бакалавр 1536/17 04.09.2017
5317 Загальна психологія з практикумом Денна Бакалавр 1537/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
641 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 30.12.2016
1438 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,86 12.01.2017
2280 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,74 27.12.2018
3024 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,83 28.12.2019