Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, 1992 р. випуску
Перелік місць роботи

1992-2001 - Запорізький державний (національний) університет, стажист-дослідник науково-дослідної частини, старший науковий співробітник, старший викладач, доцент.

2001-2002 – декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах
Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002 року – професор, з 2005 по 2012 – завідувач кафедри філософії Донецького
національного технічного університету.

2013-2014 роках – професор кафедри філософії та політології Донецького
юридичного інституту МВС України.

2014-2017 - завідувач кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса.

З вересня 2017 - завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація «Гуманізація
етнічних відносин як фактор розвитку свободи» (1995). 

Докторська дисертація «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування
етноментальності» (1999).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
291 7 5 2020.01.11 10:23:19 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4980 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Про посмертне хрещення Ярославом мощів Олега і Ярополка: етичні, теологічні та політичні аспекти Київ: Національний заповідник "Софія Київська" document.pdf
4982 ХIІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція з міжнародною участю «ПІВДЕННО-СХІДНА УКРАЇНА: ЗІ СТАРОДАВНОСТІ У ХХІ СТОЛІТТЯ» Підводні археологічні дослідницькі проекти Національного заповідника "Хортиця" Святогірськ: ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ document.pdf
4981 VI Конгрес молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" Практика посмертних хрещень у Середні віки Київ: КУБГ document.pdf
4267 Київські філософські студії-2019 «КИЇВСЬКИЙ КОД»: ДО ТИСЯЧОЛІТТЯ З ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО Київ document.pdf
4266 IX Міжнародної наукової конференції «СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ МИРА ТА НЕНАСИЛЬСТВА В ЗМІНАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОРЯДКУ» Освіта задля встановлення миру та безпеки: європейський досвід Запоріжжя document.pdf
3717 Координати розвитку психології здоров'я: реалії та перспективи Здоров'я в структурі цінності студентської молоді (за результатами соціологічного опитування) Вінниця document.pdf
3718 Tolerance at the European frontiers - the dimension of Ukraine Толерантність як чинник подолання схизмогенетичних тенденцій в Україні Ужгород document.pdf
3725 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст (до 5-ї річниці Ініціативи "Один пояс, один шлях") Вищий клас соціальної структури сучасного українського суспільства Київ document.pdf
3719 Київські філософські студії-2018 "Постмодернізм - старший брат постправди" Київ document.pdf
3723 Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект Трансформації суб'єкта історичної пам'яті Черкаси: Черкаський державний технологічний університет document.pdf
2358 Сектор безпеки і оборони України в умовах гібридної війни та в контексті глобальної і європейської безпеки Історична пам'ять як інструмент гібридної агресії м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
2359 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Агресивна установка на відмову від здорового способу життя: феномен В. Черчилля м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
2639 Філософські обрії сьогодення Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії Херсон: ДВНЗ «ХДАУ» document.pdf
2198 Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення «Доктрина Герасимова» як крок у розробці концепції гібридної війни Маріуполь document.pdf
2197 International Internet Conference Future of Secular Western Civilization in Globalization Processes Conflictological and polemologic paradigms in the research of armed conflicts of today Kyiv-Brussels-Rome document.pdf
2225 Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта Колоніальний дискурс в Російській історії: pro et contra Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова document.pdf
2199 Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi On the Question of the Responsibility of the Humanities Education for the Anthropological Crisis of Modernity. Warszawa - Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi document.pdf
2194 Дні науки ДонНУ імені Василя Стуса. Секція «Філософія». Про місце війн у російській історії Вінниця document.pdf
2196 Філософія. Людина. Сучасність Постсучасні рецепції методології постмодернізму в масовій свідомості Вінниця document.pdf
2195 Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку До питання про «інвентаризацію» світового досвіду примирення Запоріжжя document.pdf

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
29727 Два проекти національної академії наук (До сторіччя УАН) // Nad Wіsłą i Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość.
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
25877 Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту.
21422 Практичні аспекти філософії часу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
30560 Критерій справедливості як соціального екзистенціала
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
29677 Дискурсивні прийоми побудови сецесій: Досвід Донбасу та Латгалії
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
30806 Міфологічні витоки ґендерної ідентичності
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
24877 Інституціоналізація політики пам'яті
25138 Інформаційна війна: майбутні виклики Латвії та України
25019 Специфіка судноплавства в басейні Дніпра в 1875-1932 рр.
25023 Трансформація концепту «історична пам’ять» у постмайданній Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
25137 "Постмодернізм - старший брат постправди"
24870 Полемологія та конфліктологія: на шляху до осмислення природи гібридної війни
22416 Історична пам’ять як інструмент гібридної агресії.
21438 Особливості судноплавства у басейні Дніпра в останній чверті ХІХ - першій третині ХХ століть
21431 Особливості хронотопу та імідж Донецька

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
8 Polemological Paradigm of Hybrid War Research http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21420/ 2018

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
72 Кафедра філософії 57211273803 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211273803&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
13 Кафедра філософії V-6177-2018 2 1 https://publons.com/researcher/1559557/dodonov-roman/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
473 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 0 5 31.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Dodonov

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
14 Трансформація концепту «історична пам’ять» у постмайданній Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25023 2018

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
73 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
156 Інформаційна війна: майбутні виклики для Латвії та України Резекненська технологічна академія Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1667 Фаховий модуль (стажування) - Довідка Стажування 2016.pdf 18.04.2016
2578 Модуль з ІКТ Інший модуль pk_736_13_11_18.pdf 13.11.2018

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28366 Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія»

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3627 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 10 25 28.12.2018
4989 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
6329 Соціальна структура суспільства Денна Бакалавр 2555/17 21.09.2017
6369 Філософські студії: Соціальна філософія Денна Бакалавр 2595/17 21.09.2017
6374 Актуальні проблеми історії філософії Денна Магістр 2600/17 21.09.2017
6410 Виробнича (асистентська) практика Денна Магістр 2428/17 12.10.2017
7440 Релігієзнавчі проблеми: Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства Денна Магістр 0873/18 04.05.2018
7442 Науково-дослідна практика Денна Магістр 0875/18 05.05.2018
7444 Виробнича (професійна, асистентська)/Зі спеціалізації Денна Магістр 0877/18 05.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1082 Кафедра філософії 4,68 12.01.2017
1934 Кафедра філософії 4,93 26.12.2018
2700 Кафедра філософії 4,73 28.12.2019