Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет імені Тараса
Шевченка, філософський факультет, 1992 р.

Перелік місць роботи

1996-1997 – асистент кафедри філософії і політології Запорізької державної інженерної академії;

1997-2002 – викладач, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України;

2002-2008 – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;

2011-2017 – доцент, професор кафедри філософії Донецького національного університету;

З вересня 2017 -  до т. ч. – професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Політична свідомість: сутність, структура, cучасні тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз)", 1997. 

Докторська дисетація "Соціальна раціональність як предмет постнекласичного
дискурсу", 2012.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
99 5 3 2021.09.21 10:52:57 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6569 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ: МІЖГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ" ХОЛІЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ В ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Київ document.pdf
6331 Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020 Слободянки К., Додонова В. ФІЛОСОФІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ – ФІЛОСОФІЯ МАЙБУТНЬОГО München, Deutschland document.pdf
6296 The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research” Слободяник К., Додонова В. СВІДОМІСТЬ VS ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ХТО ПЕРЕМОЖЕ? Bilbao, Spain document
5654 The First International Scientific-Practical Conference – “Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view” Каяття і прощення як етичні модуси конструктивних міжконфесійних відносин в ХХІ ст. Azerbaijan-Ukraine document
6416 International scientific conference "INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020" Dzihora K., Dodonova V., Avdieiev A. MODERN TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT PROSPECTS AND RISKS FOR SOCIETY Seattle, Washington, USA document
5540 1st International e-Conference \ Ценностные ориентации человека и общества во время и после пандемии University of Adam Mickiewicz in Poznań document
5542 Київські філософські студії-2020 Трансформація цінностей людини та людства під час пандемії Київ document
5242 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ: МІЖГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД Київ document
4985 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Розуміння істини в "Слові про закон і благодать" Іларіона Київського Київ: Національний заповідник "Софія Київська" document.pdf
5541 «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери». Сутність та моделі ведення "інформаційної війни" в постсучасному світі Київ document.pdf
4986 Київські філософські студії-2019 Популізм і постправда як складові виборчого процесу в Україні Київ: КУБГ document.pdf
5243 ІХ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку» Стратегії подолання історичної травми Запоріжжя document.pdf
3762 Координати розвитку психології здоров'я: реалії та перспективи Здоров'я в структурі цінності студентської молоді (за результатами соціологічного опитування) Вінниця document.pdf
3761 Київські філософські студії-2018 Історична травма у фокусі проблематики соціальної філософії Київ document.pdf
2369 Сектор безпеки і оборони України в умовах гібридної війни та в контексті глобальної і європейської безпеки Дискурс скарг та образ: претензії Донбасу до України Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
2370 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров`я Деструктивні чинники психологічного здоров'я у тимчасово переміщених осіб (на прикладі донецьких переселенців) м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
2203 Дні науки ДонНУ імені Василя Стуса. Секція «Філософія». М. Хайдеггер о модусах речи и «семантика социальных конфликтов» Вінниця document.pdf
2205 Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi Rola postnieklasycznej racjonalności w kształtowaniu osobowości Warszawa - Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi document.pdf
2204 Філософія. Людина. Сучасність. Довіра як предмет філософського дискурсу Вінниця document.pdf
2202 «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку» Проблема відповідальності журналістів за якість інформації в умовах війни на Сході України Запоріжжя document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
29727 Два проекти національної академії наук (До сторіччя УАН) // Nad Wіsłą i Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość.
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
25877 Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
33313 Каяття і прощення як етичні модуси конструктивних міжконфесійних відносин в ХХІ ст
32534 Трансформація соціальних цінностей під час пандемії та проблеми глобальної солідарності
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
32534 Трансформація соціальних цінностей під час пандемії та проблеми глобальної солідарності
32536 Антінаталізм: філософія "відмови від існування"
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
25140 Війна та мир: шляхи до миру в війні на Сході України
22143 Релігійна раціоналізація та її значення для появи модерних освітніх інституцій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
8 Polemological Paradigm of Hybrid War Research http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21420/ 2018

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
474 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 6.42 26 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vira_Dodonova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
146 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 01.04.-08.04.2019

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1666 Фаховий модуль (стажування) - сертифікат_Додонова.pdf 17.03.2017
2498 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
4911 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4032 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 10 25 28.12.2018
6492 Історико-філософський факультет Історія філософії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6735 Історико-філософський факультет Онтологія і теорія пізнання (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6836 Історико-філософський факультет Політична теорія: Політична філософія (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7313 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7324 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1622 Кафедра філософії 4,55 31.12.2017
1935 Кафедра філософії 4,78 26.12.2018
2703 Кафедра філософії 4,78 28.12.2019
3673 Кафедра філософії 4,85 28.12.2020