Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет імені Тараса
Шевченка, філософський факультет, 1992 р.

Перелік місць роботи

1996-1997 – асистент кафедри філософії і політології Запорізької державної інженерної академії;

1997-2002 – викладач, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України;

2002-2008 – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;

2011-2017 – доцент, професор кафедри філософії Донецького національного університету;

З вересня 2017 -  до т. ч. – професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Політична свідомість: сутність, структура, cучасні тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз)", 1997. 

Докторська дисетація "Соціальна раціональність як предмет постнекласичного
дискурсу", 2012.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
32 3 0 2020.01.11 10:23:32 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4985 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Розуміння істини в "Слові про закон і благодать" Іларіона Київського Київ: Національний заповідник "Софія Київська" document.pdf
4986 Київські філософські студії-2019 Популізм і постправда як складові виборчого процесу в Україні Київ: КУБГ document.pdf
3762 Координати розвитку психології здоров'я: реалії та перспективи Здоров'я в структурі цінності студентської молоді (за результатами соціологічного опитування) Вінниця document.pdf
3761 Київські філософські студії-2018 Історична травма у фокусі проблематики соціальної філософії Київ document.pdf
2369 Сектор безпеки і оборони України в умовах гібридної війни та в контексті глобальної і європейської безпеки Дискурс скарг та образ: претензії Донбасу до України Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
2370 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров`я Деструктивні чинники психологічного здоров'я у тимчасово переміщених осіб (на прикладі донецьких переселенців) м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document.pdf
2203 Дні науки ДонНУ імені Василя Стуса. Секція «Філософія». М. Хайдеггер о модусах речи и «семантика социальных конфликтов» Вінниця document.pdf
2205 Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi Rola postnieklasycznej racjonalności w kształtowaniu osobowości Warszawa - Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi document.pdf
2204 Філософія. Людина. Сучасність. Довіра як предмет філософського дискурсу Вінниця document.pdf
2202 «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку» Проблема відповідальності журналістів за якість інформації в умовах війни на Сході України Запоріжжя document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
29727 Два проекти національної академії наук (До сторіччя УАН) // Nad Wіsłą i Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość.
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
25877 Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
29682 Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma
29670 Історія русинів в творчій спадщині Володимира Вернадського
21420 Polemological Paradigm of Hybrid War Research

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
26250 Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
25140 Війна та мир: шляхи до миру в війні на Сході України
22143 Релігійна раціоналізація та її значення для появи модерних освітніх інституцій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
8 Polemological Paradigm of Hybrid War Research http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21420/ 2018

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
474 Історико-філософський факультет Кафедра філософії 0 5 31.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Vira_Dodonova

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
146 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 01.04.-08.04.2019

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1666 Фаховий модуль (стажування) - сертифікат_Додонова.pdf 17.03.2017
2498 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4032 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 10 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (3)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
6355 Філософські студії Денна Бакалавр 2581/17 21.09.2017
6356 Філософські студії Денна Бакалавр 2582/17 21.09.2017
6366 Філософія Денна Бакалавр 2592/17 21.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1622 Кафедра філософії 4,55 31.12.2017
1935 Кафедра філософії 4,78 26.12.2018
2703 Кафедра філософії 4,78 28.12.2019