Додаткові відомості

Освіта

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича» за спеціальністю «Музичне мистецтво», і здобула кваліфікацію викладача; артиста оркестру (ансамблю)

, 2007–2011 рр.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «музичне мистецтво», та здобула кваліфікацію бакалавра музичного мистецтва, вчителя музики. 2013–2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка, музичне мистецтво, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність. Музичне мистецтво професійна кваліфікація. Викладач музичних дисциплін, викладач музичного інструмента 2015–2017 рр.

Перелік місць роботи

вересень 2011
– січень 2013
Хмільницька
музична школа


-         
Викладач
скрипки-         
Ілюстратор
в дитячому оркестрі-         
Гра
у складі викладацькому квартеті


жовтень
2011 – січень 2013
Вороновецька
музична школа


-         
Викладач
скрипки-         
Скрипічний
ансамбль


вересень
2011 – лютий 2013
Ансамбль
пісні та танцю збройних сил України


-         
Артист
оркестру

   жовтень 2016 – червень 2017  

   Київський
університет імені Бориса Грінченка Інститут мистецтв

-         
Лаборант
на кафедрі академічного та естрадного вокалу

               вересень 2017                           

    Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж "Універсум"

          -     Викладач циклової комісії музики і хореографії

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
37278 Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту як психолого-педагогічна проблема

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
37278 Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту як психолого-педагогічна проблема

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4388 інше Інший модуль document 28.10.2020

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
29 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) Музична імпреза "Україна. У цьому слові для мене все!" м.Київ 2020 document

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (1)

ID Підрозділ Кафедра Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
19 Фаховий коледж «Універсум» Фаховий коледж «Універсум» Міжнародний ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв м.Київ 2020 document

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
97 інструментальний ансамбль "GREEN" 2020 рік 5 Університетський 27.11.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
842 ЦК музики і хореографії 4,76 29.12.2017
1701 ЦК музики і хореографії 4,70 22.12.2018
2839 ЦК музики і хореографії 4,87 28.12.2019
3480 ЦК музики і хореографії 5,00 28.12.2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
136 Іваненко Марія,
Іваненко Марта-Елеонора
Фаховий коледж «Універсум» III Сьомий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» м.Київ 2020 рівень м.Києва I document
137 Балан Оляна Фаховий коледж «Універсум» IV ІІ міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв м.Київ 2020 Міжнародний II document