Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2018),Спеціаліст права, викладач правознавства.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2017), Магістр педагогічної освіти, викладач ВНЗ, вчитель - логопед.Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.10.12 12:20:07 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3535 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Відбір абітурієнтів до закладів вищої педагогічної освіти як засіб забезпечення її якості Київський університет імені Бориса Грінченка document
3405 "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" Завдання профорієнтаційної роботи в закладах середньої освіти Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document
3378 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Профорієнтація учнівської молоді як засіб забезпечення якості вищої освіти НАПН України Інститут вищої освіти document
3377 Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018 трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі Відбір абітурієнтів до закладів вищої освіти як засіб забезпечення її якості Інститут педагогіки НАПН України document
3376 Освітологія -2018 - Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
26332 Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості
25998 Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді
24397 Особливості створення та використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти
24398 Сучасні педагогічні технології для формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
26332 Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості
25998 Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді
24397 Особливості створення та використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти
24398 Сучасні педагогічні технології для формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
24644 Завдання профорієнтаційної роботи в закладах середньої освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2549 Інше Інший модуль Дошкілля.pdf 26.06.2018
2552 Інше Інший модуль ЕдЕра.pdf 16.09.2018
2553 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Прометеус.pdf 05.07.2018
2679 Інше Інший модуль document 04.04.2018
2717 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018

Викладацька діяльність