Додаткові відомості

Освіта

1989р. - Закінчила с/ш №138 м. Київ – з відзнакою (золота медаль)1994р. - Закінчила історичний факультет НПУ ім. М.П.Драгоманова – з
відзнакою (червоний диплом)

2003р. – отримала ступінь
кандидата філософських наук
, спеціальність
– релігієзнавство - 09. 00. 11
. - (тема – Духовно-релігійні вияви
української ментальності) -  № диплома (ДК
№ 023367). – захищалась в  Інституті
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України2010р. – отримала вчене звання
доцента
- № атестату - 12дц № 023314

Перелік місць роботи

1.09.1991 - 15.01.1997 -- вчитель історії Технічного ліцею Шевченківського району м.Києва

17.06.1997 - 28.08.2003 -- Викладач історії Педагогічного коледжу Головного Управління освіти і науки Київської міської держадміністрації при КНУ ім.Т.Шевченка

01.09.2003-31.08.2004 -- Старший викладач кафедри Суспільних та гуманітарних наук Київського Університету економіки та технологій транспорту (КУЕТТ)

01.09.2004 - доцент кафедри філософії освіти Національного Педагогічного Університету ім.М.П. Драгоманова

26.11.2007 - доцент кафедри культурології Національного Педагогічного Університету ім.М.П. Драгоманова

01.09.2017 - доцент кафедри філософії Київського Університету ім.Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

2003р. – ступінь
кандидата філософських наук
, спеціальність
– релігієзнавство - 09. 00. 11
. - (тема – Духовно-релігійні вияви
української ментальності) -


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
105 6 1 2021.09.15 11:35:59 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3891 ПТС в умоваї війни Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу в умовах війниир Київ-Краків-Вашава document.pdf
3870 Міжнародна конференція -Толерантеість на кордонах Європи Толерантність як стрижень духовно-релігійних виявів української ментальності Ужгород document.doc
3871 Наукова конференція «КИЇВСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ – 2018» 17-18 травня 2018 року Вдова в Біблійній традиції Київ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Історико-філософський факультет Кафедра філософії document.pdf
3130 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект Етнокультурний вимір історичної пам’яті у контексті аксіологічної парадигми українського буття Полтава document.doc
2331 МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА АСАМБЛЕЯ_ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС: дорослі, діти та родини в ситуації війни_8-10 грудня 2017 року_Міжнародний Конгрес-центр \ Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни м.Київ document.pdf
2450 ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ: ПОСТАТІ НА ТЛІ ЕПОХИ Філософія Г.Сковороди в аксіологічному вимірі 30 листопада 2017 року, Полтава document.doc
2449 Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект «Полівекторність ціннісного простору в українському соціальному вимірі» 23 – 24 березня 2017 року - Черкаси – 2017. document.doc
2448 ЛЕСЯ УКРАЇНКА – ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ, ФОЛЬКЛОРИСТ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ: ДО 145-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Антеїзм (сакралізація землі) та поетичний міфологізм у творчій спадщині Лесі Українки 25 лютого 2016 року, Полтава document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
37082 Футурологія сепаратизму та національної безпеки: буття проти розсіювання
32583 Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security
32581 Solitude as a Problem of Human’s Mature Choice
27692 Філософія імені: український контекст

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
34050 Dialogue of Generations as Communicative Dimension of Bread Culture Semantics in the Ukrainian Sacral Tradition
32583 Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
32585 Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ
32623 პურის კულტურის სიმბოლიკის ტაბუს მორალურ-ესთეტიკური საკრალიზაცია უკრაინელი ხალხის ხალხურ ფილოსოფიასა და ეთნო ტრადიციის სულიერ აუთენტურობაში რეზიუმე
30543 Philosophy of a Surname: Ukrainian Context
28720 The ideological sources of religious leadership in Ukrainian cultural space
29271 Витоки ідеї релігійного лідерства у просторі української культури
28716 Трансформація українського іменослова: історичний зріз
26301 Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
32585 Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ
32871 Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення
33774 Феномен футурології сепаратизму як проблема детермінації буття х уламків vs розпорошення
29271 Витоки ідеї релігійного лідерства у просторі української культури
28716 Трансформація українського іменослова: історичний зріз
26194 The valued focus of a widow and an orphan statuses and scale of protection in the old and new testament tradition
26302 Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни
23860 Аксіологічна парадигма релігійних пріоритетів українства: вияви, стан, тенденції
23862 Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
28723 Family And Female Sacral Consideration In Ukrainian Spiritual Tradition
28719 Толерантність як стрижень духовно-релігійних виявів української ментальності
28721 Феномен зрілої самотності як втілення життя і творчої спадщини Ханни Арендт
26244 A widow’s image on the Bible pages

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
27 Кафедра філософії AAB-8817-2019 6 2 https://publons.com/researcher/3165906/svitlana-khrypko/

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2360 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2361 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2362 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
4924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.01.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
23859 Аксіологія освіти в сфері комунікативної культури: ціннісні акценти; комунікативні тенденції; дистанційний формат: Навчально-методичний посібник

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7309 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8130 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1513 Кафедра філософії 4,77 12.01.2017
2352 Кафедра філософії 4,85 27.12.2018
3243 Кафедра філософії 4,61 28.12.2019
4137 Кафедра філософії 4,57 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
77 Довга Крістіна Русланівна Інститут людини II Філософія II document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
60 Прохорчук Віра Андріївна II Філософія I 2018
97 Омельченко Яна Андріївна III Філософія I 2019