Додаткові відомості

Освіта

Міжнародна асоціація Монтессорі (АМІ). Асистент дитинства для дітей від народження до 3 років (2018)

Північноамериканський центр підготовки Монтессорі педагогів, Канада.
Монтессорі-педагог для дітей віку 6-9 років (2015) Київський
інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я». Школа дитячого
психолога «Дитяча психотерапія: психокорекція та консультування» (2015). Інститут
післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Гринченка.
Курс для керівників ДНЗ (2015) Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут
міжнародних відносин, факультет: міжнародні відносини та зовнішня політика,
спеціальність: міжнародні відносини, спеціалізація – європейська політика. Кваліфікація: магістр міжнародних
відносин, перекладач з англійської мови (2001)

Перелік місць роботи

Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Школа Монтессорі Нової Епохи

Київський університет ринкових відносин

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Теми дисертацій (захищених)

Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітектурі європейської безпеки (2006)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31314 Исследование уровня эмоционального интеллекта воспитателей-методистов учреждений дошкольного образования

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33894 Активізація пізнавальної активності молодших школярів: 5 великих історій Монтессорі
33895 Дошкільна освіта Німеччини та України: відмінне, дотичне, подібне
33917 Педагогіка Монтессорі як технологія самонавчання дітей. Деякі аспекти застосування методу Монтессорі у початковій школі НУШ
33833 Пошук ефективних моделей навчання дітей дошкільного віку в кризових умовах життєдіяльності

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
606 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної і початкової освіти 0 4.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Shcherbyna

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4693 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020

Викладацька діяльність