Додаткові відомості

Освіта

Український державний університет харчових технологій, диплом
з відзнакою за спеціальністю "Менеджмент у виробничий сфері",1995

Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", спеціалізація "Державна служба", 2021

Перелік місць роботи
Український державний університет харчових технологій, асистент, старший викладач кафедри економіки та фінансів; Національна академія статистики, обліку та аудиту, доцент кафедри менеджменту, заступник декана фінансового факультету
Теми дисертацій (захищених)

Спеціальність 08.00.04 – Економіка
підприємства і організація виробництва.

Тема: Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки

Громадська активність
секретар Вченої ради ФІТУ

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
162 8 5 2022.05.02 23:52:20 Перейти на сторінку link

Scopus

Індекси цитування по публікаціям афільованим з Університетом

icon К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 3 0 2022.05.20 06:00:26 Перейти до Scopus link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6323 36th IBIMA International Conference Practice Of Institutional Auditing Within The Education Quality Management System Granada, Spain document.pdf
6324 36th IBIMA International Conference Using Game Theory To Describe The Ways Of Ensuring Quality Education Challenges Granada, Spain document.pdf
5316 35th IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spain document.pdf
6443 Uni-biz bridge 4 Практикоорієнтоване навчання: досвід КУБГ Київ document
5179 34th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change Madrid, Spain document.pdf
4318 II International Scientific Congress SMART SOCIETY MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION AS A MANAGEMENT TOOL FOR CHANGES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION Czestochowa, Poland document.pdf
4319 Міжнародна науково-практична конференція \ Оцінка впливу розвитку ІТ-сфери на економіку України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2388 Наукова конференція «Україна та її прагнення до членства в Європейському Союзі» Вплив міграційних процесів на ринок праці України та Польщі Варшавський університет (м. Варшава, Польща) document
1926 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету IMPACT OF ICT ON LABOR MARKET DEVELOPMENT: MAIN TRENDS AND PROSPECTIVES Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9 Міжнародна наукова конференція 'Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі' Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості: соціальне залучення Київський університет імені Бориса Грінченка document
6 Международная научная конференция «Глобализация и современное социально-экономические развитие региона» Межрегиональная асимметрия в формировании доходов населения Украины Национальный исследовательский Томский государственный университет
7 Аграрная наука, образование, производство: актуальные вопросы: всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Обзор рынка труда украинского агросектора Новосибирск
8 Модернизация аграрного образования: технологический аспект: Международная научно-практическая конференция Социальное партнерство в подготовке и реализации сельскохозяйственных специальностей Томск, Россия

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
36878 Challenges of the COVID-19 Pandemic Concerning the Work: Organization of Employees of Business Structures
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
31651 Tourism as a factor of regional development of the territories and communities along the Ukrainian-Polish border
20500 Actualities of the marketing component of the relationship with the staff
24221 Influence of exogenous factors on the national labor market
15526 Overcoming social exclusion as one of the areas of ensuring the economic security of the person
11024 Gender trends of industrial relations in Ukraine: Sosial-economic problem of management: Collective monograh

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine
27723 Accumulation and fulfilment of the human capital potential in order to strengthen the economic security
28404 Institutialization Features of the Financial Sector of the Economy
31813 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
38261 Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine
37684 Modernization of the social sphere management system in the conditions of decentralization
37056 Relevance of regional policy in Ukraine
36940 Формування регіональної політики в Україні
31307 Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization
27728 Actual importance of public-private partnership for providing economic modernization of city Kyiv under eurointegration
27724 Monitoring the quality of education as a management tool for changes in higher educational institution
30495 Project approach to enterprise’s competitiveness management
24247 Public-private partnership as a tool for managing change in a modern city
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
19911 Current Problems of the Public Regulation of labor market in Ukraine
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
15526 Overcoming social exclusion as one of the areas of ensuring the economic security of the person
11024 Gender trends of industrial relations in Ukraine: Sosial-economic problem of management: Collective monograh

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
37684 Modernization of the social sphere management system in the conditions of decentralization
37056 Relevance of regional policy in Ukraine
36940 Формування регіональної політики в Україні
31307 Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization
27728 Actual importance of public-private partnership for providing economic modernization of city Kyiv under eurointegration
27865 Efficiency assessment criteria of modern educational functioning
27722 Impact of migration processes on the labour market in Ukraine and Poland
28376 Problems of training human resources for working with youth in newly formed communities
30495 Project approach to enterprise’s competitiveness management
24319 Management of changes in the youth world market of the modern city
24247 Public-private partnership as a tool for managing change in a modern city
24233 Standards of corporate social responsibility as a tool of quality management system
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
19911 Current Problems of the Public Regulation of labor market in Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
27725 Ocena wpływu rozwoju branży ІТ na gospodarkę Ukrainy
30568 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change
27726 Формування фахових компетентностей менеджера: інноваційний та проектний аспект
19802 Problems of regulation of the youth labor market in Kiev in the conditions of European integration
19804 Formation of the mechanism of regulation of the youth labor market in Kiev
19912 Actuality of research of youth labor markets
20901 Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення
19805 Features civil society
11023 he use of competency approach when preparing masters in specialty " Public Policy and Management"
11022 The problems of social exclusion in the EU
11021 The social assessment of the modernization of the political system of Ukraine : Ukrainian scientific- practical conference with international participation "Modernization of Modern Social Space : historical experience, challenges and prospects"
6642 Interregional asymmetry is in forming of profits of population of Ukraine
7385 Problems of preparation of modern managers
6628 Обзор рынка труда украинского агросектора

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
57 Sustainable development of regions: Creation of a future settlement by means of unification of territorial communities and implementation of innovative initiatives by agents of change http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31813/ 2020
94 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36943/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
41 Кафедра управління 57209229639 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209229639&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
132 Кафедра управління - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
476 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 2.88 8.3 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Akilina

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
15 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці (три і більше, за кордоном) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24221/ 2018

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
88 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
392 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
587 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
92 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
185 Фаховий модуль (стажування) - document 26.09.2015
186 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
187 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
792 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1895 Інше - document 06.12.2017
1993 Інше - document 26.12.2017
2253 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2473 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2605 Інше Інший модуль document 24.10.2018
2606 Інше Інший модуль document 29.08.2018
3243 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3280 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Підвищення кваліфікації Акіліна.pdf 22.03.2019
3518 Інше Інший модуль document 21.11.2019
3685 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4608 інше Інший модуль document 30.11.2020
4876 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
4919 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
4958 інше Інший модуль document 03.03.2021
5221 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5584 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 235.pdf 14.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
348 Корпоративна соціальна відповідальність Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 06.12.2016 5
1014 Сучасне управління: нові виклики та перспективи Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
1017 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15527 Regional Policy of the European Union

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33738 Економіка праці та соціально-трудові відносини
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13175 Guidelines for the course work on discipline " Business Administration "

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
10 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
356 Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018 21/22 н.р.
512 Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
513 Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
829 Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
952 Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1106 Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
86 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (3 курс, Мб) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
465 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 4 не враховується 28.12.2017
3660 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 15 не враховується 9 25 28.12.2018
3742 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3848 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4017 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4023 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5065 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5549 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5877 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
6003 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
6609 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6622 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент та маркетинг інновацій (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6947 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7292 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7568 Факультет інформаційних технологій та управління Операційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8044 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8424 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8895 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
8896 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
8906 Факультет інформаційних технологій та управління Адміністративний менеджмент (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 10 30.11.2021
9409 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10994 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (функціональна) практика (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11143 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (управлінська-стажування) практика (4 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11549 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
11594 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
452 Кафедра управління 4,53 30.12.2016
915 Кафедра управління 4,74 12.01.2017
1780 Кафедра управління 4,84 26.12.2018
2504 Кафедра управління 4,91 28.12.2019
3388 Кафедра управління 4,76 28.12.2020
4259 Кафедра управління 4,85 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
4 Полегенька Юлія Василівна Факультет інформаційних технологій та управління IV Менеджмент організацій і адміністрування II document 2016

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
10 Мінєєва Оксана VI Всеукраїнський хакатон з Ціцлей Сталого Розвитку "Hack4SDGs: як зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу" Не зазначено document 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
37 Полегенька Юлія Василівна V Менеджмент I 2017
141 Кислицька Інна Ігорівна V Управління проектами і програмами I 2020