Додаткові відомості

Освіта
Український державний університет харчових технологій, 1995
Перелік місць роботи
Український державний університет харчових технологій, асистент, старший викладач кафедри економіки та фінансів; Національна академія статистики, обліку та аудиту, доцент кафедри менеджменту
Теми дисертацій (захищених)
Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки
Громадська активність
Голова зборів трудового колективу ФІТУ

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
212 6 3 2019.05.17 09:01:58 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2388 Наукова конференція «Україна та її прагнення до членства в Європейському Союзі» Вплив міграційних процесів на ринок праці України та Польщі Варшавський університет (м. Варшава, Польща) document
1926 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету IMPACT OF ICT ON LABOR MARKET DEVELOPMENT: MAIN TRENDS AND PROSPECTIVES Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9 Міжнародна наукова конференція 'Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі' Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості: соціальне залучення Київський університет імені Бориса Грінченка document
6 Международная научная конференция «Глобализация и современное социально-экономические развитие региона» Межрегиональная асимметрия в формировании доходов населения Украины Национальный исследовательский Томский государственный университет
7 Аграрная наука, образование, производство: актуальные вопросы: всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Обзор рынка труда украинского агросектора Новосибирск
8 Модернизация аграрного образования: технологический аспект: Международная научно-практическая конференция Социальное партнерство в подготовке и реализации сельскохозяйственных специальностей Томск, Россия

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
20500 Актуалітети маркетингової складової взаємовідносин з персоналом
24221 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці
15526 Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
11024 Sosial-economic problem of management: Collective monograh. Гендерні тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
24247 Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
19911 Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
15526 Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
11024 Sosial-economic problem of management: Collective monograh. Гендерні тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні:

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
24247 Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
24233 Стандарти КСВ як інструмент системи управління якістю
24319 Управління змінами на молодіжному ринку праці сучасного міста
19911 Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
19802 Проблеми регулювання молодіжного ринку праці м. Києва в умовах євроінтеграції
19804 Формування механізму регулювання молодіжного ринку праці м. Києва
19912 Актуальність дослідження молодіжних ринків праці
20901 Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення
19805 Особливості громадянського суспільства
11023 Застосування компетентнісного підходу при підготовці магістрів за спеціальністю "Публічна політика та управління"
11022 Проблеми соціального відторгнення в країнах ЄС
11021 Соціальна оцінка процесу модернізації політичної системи України: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи"
6642 Міжрегіональна асиметрія у формуванні доходів населення України
6628 Обзор рынка труда украинского агросектора
7385 Проблеми підготовки сучасних менеджерів

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
15 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці (три і більше, за кордоном) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24221/ 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
185 Фаховий модуль (стажування) - document 26.09.2015
186 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
187 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
792 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1895 Інше - document 06.12.2017
1993 Інше - document 26.12.2017
2253 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2473 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2605 Інше Інший модуль document 24.10.2018
2606 Інше Інший модуль document 29.08.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
348 Корпоративна соціальна відповідальність Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 06.12.2016 5
1014 Сучасне управління: нові виклики та перспективи Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
1017 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15527 Соціальна ідентифікація розвитку регіонів Європейського Союзу

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13175 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
356 Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
86 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (3 курс, Мб) Бакалавр Денна 9 4 не оцінено 25.11.2016
465 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 4 не оцінено 28.12.2017
3660 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 15 9 25 28.12.2018
3742 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 3 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3848 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 9 не оцінено 28.12.2018
4017 Факультет інформаційних технологій та управління Управління змінами (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 10 не оцінено 28.12.2018
4023 Факультет інформаційних технологій та управління Управління якістю (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 6 10 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
935 Економіка праці та соціально-трудові відносини Денна Бакалавр 2744 27.09.2016
938 Теорія менеджменту Денна Бакалавр 2720 27.09.2016
940 Менеджмент і адміністрування Денна Бакалавр 2735 27.09.2016
945 Менеджмент і адміністрування Денна Бакалавр 2732 27.09.2016
946 Прийняття управлінських рішень Денна Бакалавр 2745 27.09.2016
955 Ділове адміністрування Денна Магістр 2758 27.09.2016
1089 Економіка праці та соціально-трудові відносини Денна Бакалавр 1133 12.10.2015
1097 Менеджмент і адміністрування Денна Бакалавр 1126 12.10.2015
4130 Менеджмент: Теорія менеджменту Денна Бакалавр 0396/17 02.02.2017
4512 Ділове адміністрування Денна Магістр 2759 27.09.2016
6302 Економіка праці та соціально-трудові відносини Денна Бакалавр 2528/17 11.09.2017
6308 Менеджмент: Теорія менеджменту Денна Бакалавр 2534/17 11.09.2017
6492 Менеджмент і адміністрування Денна Бакалавр 2724/17 11.09.2017
6493 Прийняття управлінських рішень Денна Бакалавр 2725/17 11.09.2017
7196 Управління якістю Денна Магістр 0630/18 02.01.2018
7198 Управління змінами Денна Магістр 0632/18 02.01.2018
7200 Менеджмент Денна Бакалавр 0634/18 02.01.2018
7206 Менеджмент і адміністрування Денна Бакалавр 0640/18 02.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
452 Кафедра управління 4,53 30.12.2016
915 Кафедра управління 4,74 12.01.2017
1780 Кафедра управління 4,84 26.12.2018

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID Науковий ступінь Вчене звання Посада ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
4 Кандидат наук Доцент Доцент кафедри Полегенька Юлія Василівна Факультет інформаційних технологій та управління IV Менеджмент організацій і адміністрування II document 2016

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Документ, що засвідчує Рік
10 Мінєєва Оксана VI Всеукраїнський хакатон з Ціцлей Сталого Розвитку "Hack4SDGs: як зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу" document 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
37 Полегенька Юлія Василівна V Менеджмент I 2017