Додаткові відомості

Освіта

У 2010 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за
спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література
(англійська)» та здобула кваліфікацію вчитель англійської, німецької мови та
зарубіжної літератури.У 2011 році закінчила вище згаданий університет і отримала повну вищу
освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула
кваліфікацію керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та
виробничого навчання).

Перелік місць роботи

2015 – по сьогоднішній день – викладач іноземної мови Київського
університету імені Бориса Грінченка;2012–2015  викладач іноземної мови; куратор
групи у ВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»;2012–2015  викладач іноземної мови приватної
школи іноземних мов «Crossing Borders»;2011–2012 вчитель
іноземної мови; класний керівник у СЗШ №1 м. Могилів-Подільський.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5287 Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial Teaching ESL Speaking Барселона document
5295 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної науки та освіти" MODERN TRENDS IN TEACHING ESL VOCABULARY Львів document
5244 Міжнародна наукова конференція "ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" Використання автентичних матеріалів у процесі формування іншомовної компетенції на заняттях з англійської мови професійного спрямування у ВНЗ Луцьк document
5232 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути Особливості навчання англійської мови професійного спрямування студентів нефілологічних спеціальностей Київ document
5234 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах Педагогічні шляхи ефективного розвитку професійних та особистісних якостей майбутніх фахівців освітньо-виховної сфери Київ document
5239 IV Всеукраїнська науково-практична конференція Використання мультимедійних засобів навчання у процесі викладання іноземної мови у ВНЗ Запоріжжя document
5237 Науково-практична міжвузівська конференція "Інноваційні технології в сучасній професійній освіті" Застосування інноваційних технологій у вищих навчальних закладах Вінниця document
5238 XVI Всеукраїнська науково-практична заочна конференція Особливості навчання писемного англійського мовлення за професійним спрямуванням студентів вищих закладів освіти Одеса document
5236 VI Всеукраїнська науково-практична конференція Застосування особистісно-орієнтованого підходу у процесі навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Миколаїв document
5235 VI Всеукраїнська науково-практична конференція Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до виховання особистості Запоріжжя document

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
559 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1059 Фаховий модуль (стажування) - document 31.05.2014

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6381 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6700 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6705 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, МЕН, ФІК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7552 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8542 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
482 Кафедра іноземних мов 4,88 30.12.2016
3108 Кафедра іноземних мов 4,56 28.12.2019
3524 Кафедра іноземних мов 4,05 28.12.2020