Додаткові відомості

Освіта

1. Державний університет телекомунікацій, 2014 рік

Спеціальність: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація: професіонал із організації інформаційної безпеки

2. Державний університет телекомунікацій, 2015 рік

Спеціальність: менеджмент організації та адміністрування

Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організації та адміністрування

Перелік місць роботи

1) Державний університет телекомунікацій:

- з лютого 2014 року інженер 1 категорії відділу супроводження навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах;

- з липня 2014 року інженер 1 категорії навчально-методичного відділу;

- з листопада 2014 року старший викладач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту захисту інформації.

2) Київський університет імені Бориса Грінченка:

- з листопада 2017 року старший викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління;

- з березня 2018 року старший викладач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління.

Теми дисертацій (захищених)

26 червня 2021 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Тема дисертації: «МОДЕЛІ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМІТОСТІЙКОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ".

Громадська активність
Відповідальний секретар електронного фахового наукового видання Київського університету імені Бориса Грінченка "КІБЕРБЕЗПЕКА: ОСВІТА, НАУКА, ТЕХНІКА".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
136 6 5 2021.09.21 10:54:00 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3727 VIII Inter University Conference of Students and Young Scientists "Engineer of XXI Century" Use of Near Foeld Communication technology for automated profile replication Bielsko-Biala, Poland document
3428 Круглий стіл "Кібербезпека: освітній аспект" Подготовка фахівців з кібербезпеки Київський університет імені Бориса Грінченка document
3429 BlockChain: погляд вчених Система моніторингу безпроводових мереж Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25657 Use of near field communication technology for automated profile replication

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
36994 Computing of Odd Degree Isogenies on Supersingular Twisted Edwards Curves
36998 Formation of Requirements for the Electronic Record-Book in Guaranteed Information Systems of Distance Learning
33908 Analysis of 2-Isogeny Properties of Generalized Form Edwards Curves
33913 Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
31627 Modeling of 3- and 5-Isogenies of Supersingular Edwards Curves
37096 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens
29410 Впровадження технології оптимізації індексування вузькоспеціалізованих термінів на базі фонетичного алгоритму Metaphone
27702 Security Rating Metrics for Distributed Wireless Systems
31884 Data Mining Usage for Social Networks
31883 Operation System for Modern Unmanned Aerial Vehicles
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34063 Криптовірологія: загрози безпеки гарантоздатним інформаційним системам і заходи протидії шифрувальним вірусам
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31562 3- і 5-ізогенії суперсінгулярних кривих Едвардса
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27777 Аналіз та дослідження характеристик антивірусного програмного забезпечення, стандартизованого в Україні
30480 Отримання та обробка геопросторових даних за допомогою MATLAB Mapping Toolbox
25406 Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
26735 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
24027 Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
23065 Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
36742 Технічні засоби аеророзвідки для забезпечення фізичної безпеки об’єктів інформаційної діяльності
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34063 Криптовірологія: загрози безпеки гарантоздатним інформаційним системам і заходи протидії шифрувальним вірусам
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31562 3- і 5-ізогенії суперсінгулярних кривих Едвардса
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
29410 Впровадження технології оптимізації індексування вузькоспеціалізованих термінів на базі фонетичного алгоритму Metaphone
27777 Аналіз та дослідження характеристик антивірусного програмного забезпечення, стандартизованого в Україні
26821 Методологія інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології
30480 Отримання та обробка геопросторових даних за допомогою MATLAB Mapping Toolbox
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
24565 Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
24027 Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
23065 Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27537 Normalized Method for Threats Assessing for Distributed Wireless Systems
25663 Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
24015 Раціональний вибір степені підстановок шифру багатоалфавітної заміни та джерела рівномірно розподіленої випадкової послідовності
24014 Уточнена модель порушника та модель реалізації кібератак в системах управління технологічними процесами

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
54 Data Mining Usage for Social Networks http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31884/ 2020
55 Operation System for Modern Unmanned Aerial Vehicles http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31883/ 2020
90 Last Mile Technique for Wireless Delivery System using an Accelerating Lens https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37096/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
8 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57204922790 11 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204922790&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
90 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки L-9491-2018 2 0 L-9491-2018

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
280 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 6.72 84.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Skladannyi

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
11 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 3 № 11 Дотримано 2021
12 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Відповідальний секретар Том 3 № 11 Дотримано 2021
24 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Відповідальний секретар Том 4 № 12 Дотримано 2021
25 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Зміст Відповідальний секретар Том 4 № 12 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
89 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ 2019

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
419 Digital Citizenship Erasmus+KA2 Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2323 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.11.2015
2817 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.05.2015
2818 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2819 Модуль з ІКТ Інший модуль document 28.09.2018
2820 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2821 Інше Інший модуль document 19.11.2018
2822 Інше Інший модуль document 19.01.2018
2823 Інше Інший модуль document 26.12.2014
4300 інше Інший модуль document 29.10.2020
4304 інше Інший модуль document 30.10.2020
4305 Інше Інший модуль document 31.10.2020
4670 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4723 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5436 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
27369 Methods of information protection in telecommunication systems
27370 Основи інформаційної та кібернетичної безпеки
27191 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3689 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс) Магістр Заочна 15 9 не враховується 28.12.2018
5150 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5416 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5873 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
7594 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1426 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,00 12.01.2017
2265 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,87 27.12.2018
2932 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,67 28.12.2019
4045 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,89 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
165 Репін Владислав Володимирович III Кібербезпека I 2021