Додаткові відомості

Освіта

Дошкільне відділення Київського міського педагогічного училища, кваліфікація «вихователь дитячого садка», 1976 р.;

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького (нині НПУ ім. М.П.Драгоманова) зі спеціальності «педагогіка і психологія (дошкільна) – з відзнакою , 1984 р.;

аспірантура у Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка – з відзнакою (заочна форма навчання), 1999 р.

Перелік місць роботи

1976 - 1981 вихователь дошкільного закладу Мінського (Оболонського) району м.Києва;

1981 - 1987  вихователь-методист дошкільного закладу Мінського (Оболонського) району м.Києва;

1987 - 1988 методист з дошкільного виховання РНМЦ Мінського (Оболонського)  РУО м.Києва;

З 16 листопада 1988 працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка;

1990 - 2002 завідуюча кабінету дошкільного виховання Київського міського (Київського міжрегіонального) інституту удосконалення вчителів; 

З травня 2002 - на посаді доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту.

Теми дисертацій (захищених)
«Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання у працях С.Ф.Русової»
Громадська активність
Депутат Мінської (Оболонської) районної Ради народних депутатів м.Києва ( 1985-1988 р.р.).
Експерт, член комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (1995-2021 р.р.). Підстава - наказ МОН України № 95 від 22.01.2021 р. "Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп".
Член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського", ВГО "Асоціація освітян імені Софії Русової", ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
53 4 0 2021.09.26 10:55:35 Перейти на сторінку link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7029 International scientific and practical conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience» Модель методичного супроводу формування інформаційної культури педагогів ЗДО Riga, Latvia document.pdf
6985 “ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” "Інновації в дошкільній освіті України: необхідність чи модний тренд?" м.Бостон, США document
6706 Серія вебінарів-практикумів від авторів програми "Дитина" та БКДО2021 в дистанційному форматі (27.02.- 24.04.2021).\ "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" Київський уніерситет імені Бориса Грінченка document
6551 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасні проблеми реформування національної освіти в Україні" Вимоги до педагога у спадщині С. Русової та новий професійний стандарт вчителя: погляд крізь час м. Умань document.pdf
5917 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" ----- Київський уніерситет імені бориса Грінченка document
5813 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція \ "Вплив організації освітнього процесу в Університеті на формування мотиваційної готовності майбутніх вихователів дошкільнят до професійної діяльності" Київський уніерситет імені Бориса Грінченка document.pdf
5571 Міжнародна науково-практична конференція "ICTERI 2020: ІКТ в освіті, дослідженні та промисловому застосуванні" "ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education"(спільно з Бєлєнькою Г.В. та Шинкар Т.Ю.) м.Харків document
5480 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Cтендова доповідь: "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" Київ document
5427 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Удосконалення якості професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку як фактор формування їх мотиваційної готовності до самореалізації Київ document
5286 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Брюсель document
5282 Забезпечення якості вищої освіти в країнах Європейського Союзу Вплив якості вищої освіти у країнах Євросоюзу на формування мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку Київ document
5226 Вебінар "Онлайн ресурси виробництва Wiley в допомогу дослідникам" - Київ document
4445 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Вплив творчої організації освітнього процесу у ВНЗ на формування мотиваційної готовності до самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку Київ document
4173 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Мотиваційна готовність до самореалізації майбутніх вихвателів дітей дошкільного віку як проблема Київ document
4164 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Шляхи формування мотиваційної готовності майбутніх вихователів до самореалізації в контексті концепції НУШ м. Старобільськ document
4068 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування мотиваційної готовності майбутніх вихователів до самореалізації в контексті концепції НУШ Біла Церква document
4008 Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи Ідеї Софії Русової: чи реалізуються вони на початку XXI сторіччя? Чернігів document
3307 Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід Івано-Франківськ document.pdf
3296 Всеукраїнська науково-практична конференція "Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти" Проблема вихователя і вчителя у педагогічній спадщині Г. Ващенка Комунальній вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка" document.pdf
2459 Навчання-якість-моніторінг Навчання-якість-моніторінг Київ document
2074 Дитинство як цінність:минуле та сучасне Дитинство як цінність:минуле та сучасне Інститут проблем виховання НАПН України document
1766 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Реалізація інноваційного потенціалу у підготовці організаторів дошкільної освіти до прийняття управлінських рішень Умань document
2460 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти Київ document.pdf
1744 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
266 Регіональний семінар, присвячений 160-річчю від дня народження С.Ф.Русової Виховання дітей 'на національному грунті' за ідеями С.Ф.Русової в умовах трансформації суспільства ДНЗ №28 Центр С..Ф. Русової document
268 Всеукраїнський науово-методичний семінар-практикум Інновації в моральному вихованні дошкільників:Обгрунтування специфіки і досвід впровадження ДНЗ№7 м.Переяслав-Хмельницький document
269 ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОСВІТНЯ ПРАКТИКА' СОФІЯ РУСОВА ПРО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 'НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ҐРУНТІ' Прикарпатський національний університет імені Богдана Ступарика' document
267 ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ СОФІЇ РУСОВОЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Концепція українського дитячого садка С.Ф.Русової та її розвиток у сучасних умовах Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
21741 Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32832 ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
36674 Методичний супровід використання інноваційних технологій у організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
37100 Інновації в дошкільній освіті України: необхідність чи модний тренд?
37065 Методичний супровід професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти на основі диференційного підходу в умовах формування педагогічної команди
37111 Теоретичні основи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку
31915 Інтерактивні форми взаємодії з батьками вихованців закладу дошкільної освіти: веління часу чи данина моді
31733 Методичний супровід педагогів як засіб підвищення якості сенсорно-пізнавального розвитку дітей у ЗДО
33831 Педагогічні умови формування мотиваційної готовності майбутніх педагогів дошкільних закладів до професійної самореалізації
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
25047 Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
19453 Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку
20789 Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
31915 Інтерактивні форми взаємодії з батьками вихованців закладу дошкільної освіти: веління часу чи данина моді
31194 Мотиваційна готовність майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до самореалізації у професійній діяльності: критерії та показники рівня
32668 Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід
21864 Управлінські ситуації як засіб підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
14349 Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
35460 Вимоги до педагога у спадщині Софії Русової та новий професійний стандарт вчителя: погляд крізь час
37100 Інновації в дошкільній освіті України: необхідність чи модний тренд?
36396 Концепція С. Русової та концепція нової української школи: ретроспективний аналіз
37065 Методичний супровід професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти на основі диференційного підходу в умовах формування педагогічної команди
37062 Модель методичного супроводу формування інформаційної культури педагогів ЗДО
37111 Теоретичні основи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
29667 Інновації в дошкільній освіті та вплив професійного саморозвитку педагогів а їх використання
29334 Віртуальна дошка: Альтернативний засіб комунікації в ЗДО
29675 Взаємодія з членами родитни вихованців з метою попередження труднощів адаптації до дошкільного закладу
29328 Наздогнати сучасність
25820 Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід
24282 Проблеми вихователя і вчителя у педагогічній спадщині Григорія Ващенка
20790 Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від 1 року
19301 Невербальное общение как средство коммуникации с детьми раннего возраста
21891 Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від народження до 1 року
21994 Обов’язкова документація вихователя: яка і скільки
21831 Предметно-просторове середовище дошкільного закладу: погляд з історії у сьогодення
20311 Психолого-педагогічні засади розвитку і виховання творчої активності осбистості у спадщині В.О.Сухомлинського
21974 Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти
14827 Індивіуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників
14466 Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті"
15251 Вітання мешканцям "Дошкільного містечка": творцям, допсувачам і читачам
14307 Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті"
13247 Розвиток духовних потреб і бажань дитини у психолого-педагогічній спадщині Сухомлинського
6820 Гуманізм педагогіки Януша Корчака. До 100-річчя книг Я.Корчака Як любитидитину
4641 Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі
3888 Підготовка майбутніх вихователів до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти
885 Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
7782 Януш Корчак та Софія Русова: Різні країни, але спільні гуманістичні ідеї
358 Турбота про здоров’я - найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей)
768 Качество дошкольного образования как проблема
352 Індивідуальний підхід у процесі формування логіко-математичної компетентності дошкільників як проблема
368 Образ дитини у психолого – педагогічній спадщині С.Ф. Русової
769 Педагогічні умови формування у майбутніх вихователів готовності до використання інформаційних технологій в роботі дошкільного навчального закладу
770 Формування інформаційної культури дорослих

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
175 Кафедра дошкільної освіти 57220168024 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220168024&eid=2-s2.0-85096427142

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
148 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 2.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kovalenko7

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
9 Комісія з дошкільної педагогіки та психології науково-методичної ради з питань освіти МОН України document 2017

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
187 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
754 Фаховий модуль (стажування) - document 10.12.2014
1433 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2928 Лідерський модуль Інший модуль document 25.01.2019
3625 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3989 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.06.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (17)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8332 Ідеї К.Д. Ушинського та їх трансформації у змісті сучасної освіти
8247 Кросворд-презентація
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
5660 Акмеологічна модель професійного зростання педагогівдошкільних закладів
8333 Правова компетентність керівника дошкільного закладу
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8391 Комп»ютерні ігри та вправи: за чи проти
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"
5177 Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до співпраці з сім’ями обдарованих малят
8270 Погляди Софії Русової: чи реалізуються вони в наш час
8250 Предметно-просторове середовище як засіб розвитку компетенції дітей дошкільної освіти
5171 Теоретико-методичні засади формування у студентів готовності до співпраці з сімями вихованців ДНЗ: історія і сучасність
8123 Спадщина С.Ф. Русової і дошкілля початку XXI сторіччя
8124 В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5225 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
5227 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 27.12.2019
7576 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти (5-6 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7698 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8651 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
86 Кафедра дошкільної освіти 4,5 20.05.2016
1154 Кафедра дошкільної освіти 4,46 12.01.2017
2011 Кафедра дошкільної освіти 4,48 26.12.2018
2570 Кафедра дошкільної освіти 4,64 28.12.2019
3757 Кафедра дошкільної освіти 4,82 28.12.2020