Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут
ім. О.М. Горького, філологічний факультет за спеціальністю
«Російська мова і література» (рік завершення 1988). 


 
Аспірантура на кафедрі теорії та історії педагогіки
Українського державного університету ім. М.П. Драгоманова (рік завершення 1997).


 
Перелік місць роботи

1988-1994 рр. Глухівський педагогічний інститут, асистент, старший
викладач кафедри мов і літератури.1997-1999
рр.
СШ №323 м. Києва, учитель зарубіжної літератури.2001-2017 рр. Інститут вищої освіти НАПН
України, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший
науковий співробітник, заступник завідувача відділу соціальних проблем вищої
освіти.

Теми дисертацій (захищених)

Формування
дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
32 3 0 2020.01.13 10:00:22 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4699 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Навчання, базоване на дослідженнях, як чинник розвитку особистості студента Київ document.pdf
4700 ОСВІТОЛОГІЯ – 2019. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ: РУХ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як засіб забезпечення якості вищої освіти Київ document.pdf
3624 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Неперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3623 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу запрошення м.Київ document.pdf
3369 V Морозівські читання \ Тьюторство і фасилітація в умовах студентоцентрованого навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
3262 ХХХVІII Міжнародна наукова інтернет–конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Безперервний професійний розвиток науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз Переяслав-Хмельницький document
3236 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Викладач і студент: менторство чи фасилітація м. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України document.pdf
3235 ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2018: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
3234 Освітологія 2018 "Якість освіти України: сучасні викликита пріоритети розвитку" Член робочої групи КиЇвський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3433 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями м.Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
30705 Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд
30443 Інтерактивні методи в комунікативній освіті
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
28831 Трансформація ролей науково-педагогічних працівників українських університетів у студентоцентрованому навчанні та викладанні
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
27924 Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід
30443 Інтерактивні методи в комунікативній освіті
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
28831 Трансформація ролей науково-педагогічних працівників українських університетів у студентоцентрованому навчанні та викладанні
24402 Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування)
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
24509 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями
24510 Професійний розвиток науково–педагогічних працівників в Європі: досвід для України
24403 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
46 Науково-дослідні лабораторії НДЛ освітології 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Bulvinska

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
226 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2108 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2558 Інше Інший модуль document 05.06.2018
2573 Інше Інший модуль open2study1.pdf 22.05.2018
2678 Інше Інший модуль document 04.04.2018
3068 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3478 Інше Інший модуль Експерт.pdf 31.03.2019
3479 Інше Інший модуль Критичне мислення.pdf 02.02.2019
3609 Інше Інший модуль сертифікат ІВО-об'єднано.pdf 22.05.2019

Викладацька діяльність