Додаткові відомості

Освіта

Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця, 1984.

Перелік місць роботи

Кримський
державний університет ім. С.І.Георгієвського, професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології, 2014.Кримський
республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім.
І.М.Сєченова (1985-2014): 

заступник
директора з наукової роботи (2003-1014), 

зав.
відділом медичних інформаційних систем і комп’ютерних технологій (1996-2003), 

старший
науковий співробітник науково-організаційного відділу (1994-1996), 

молодший
науковий співробітник відділу бронхолегеневої патології у дорослих і
торакальної хірургії (1986-1993), 

лікар
лікувальної фізкультури, лікар відділення реабілітації (1985-1986)

Теми дисертацій (захищених)

Стандартизація
діагностичного  процесу у хворих на
хронічний  обструктивний бронхіт на
етапі  відновлювального лікування (дисертація доктора медичних наук),  2003.

Оцінка за допомогою математичних методів
тяжкості
стану хворих на хронічний бронхіт на етапі
його відновного
лікування (дисертація кандидата медичних наук), 1993. 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
105 5 1 2021.03.07 12:02:24 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6746 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) Мотивація до здоров’я та її зв’язок з біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей Київ document
5028 1й Національний Конгрес з фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах охорони здоров'я» Учасник Київ document.pdf
5027 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) Учасник Київ document
4538 Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень” Учасник Київ document.pdf
4537 Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Учасник Київ document.pdf
3757 XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Фізичнa та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації» Фізичнa та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації Київ document.pdf
3228 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та найкращі практики ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В РЕАБІЛІТАЦІЇ Київ document.pdf
3227 Європейські цінності спортивної освіти РОЛЬ ДУХОВНОСТІ У СПОРТІ Київ document.pdf
3489 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі анохінських читань) Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі анохінських читань) Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
36641 Правовые аспекты информированного согласия пациента во время физиотерапии в Украине
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
28865 Вивчення міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я студентами зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія»
28864 Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок з самооцінкою здоров'я
28866 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
28863 Role of special breathing techniques in current physiotherapy practice for chronic obstructive pulmonary diseases
25425 Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури)

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
29241 Сучасні апаратні засоби фізичної терапії в реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
36448 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
35470 Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
27030 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
25429 Про роль духовності в спорті у вітчизняній та російськомовній літературі
25432 Рівень духовного розвитку людей, які страждають на хронічні хвороби, і його зв'язок з медичними показниками здоров'я
25382 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
458 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 1.26 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Savchenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2664 Інше Інший модуль Савченко ВМ ФЗФВС Кафедра фізичної реабілітації Сертифікат англійська мова 2018.pdf 31.05.2018
3482 Інше Інший модуль А1-А2.pdf 27.12.2018
3567 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3690 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3756 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 29.05.2019
5213 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36339 Основи безпечного переміщення та супроводу пацієнтів (методичні рекомендації)
33855 Програма фізичної терапії для покращення функції стопи «Рухливі стопи»
29995 Основи геронтології та геріатрії

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6430 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6546 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Курортологія (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6665 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6666 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методологія наукових досліджень у професійній галузі (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6709 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування) (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7590 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії (5 курс, ФТЕ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8581 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи фармакології (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2234 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,77 27.12.2018
2781 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,78 28.12.2019
4019 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,94 28.12.2020