Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний університет, історичний факультет, 1995.

Запорізький державний універститет, аспірантура з відривом від виробництва, історичний факультет, 1999.

Перелік місць роботи

02.2020 – і дотепер   доцент
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, факультет права та
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса
Грінченка;02.2018 – 01.2020      доцент
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, факультет права та
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса
Грінченка (за сумісництвом);01.2014 – 09.2019      завідувач
відділу аспірантури Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН
України” (за суміщенням);09.2012 – 06.2017      доцент
кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при
МЗС України (за сумісництвом);02.2012 – 02.2020      старший
науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи
“Інститут всесвітньої історії НАН України”;09.2001 – 02.2012      доцент
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин кафедри (до 2007 р. – кафедри
всесвітньої історії) Запорізького національного (до 2004 р. – державного)
університету;09.1995 – 08.2001      асистент/старший
викладач кафедри всесвітньої історії Запорізького державного університету.

Теми дисертацій (захищених)
"Зміни у східноєвропейській політиці США (1989 - перша половина 1990 рр.)", кандидатська дисертація, 07.00.02 - всесвітня історія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
44 3 1 2021.09.21 11:20:55 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5790 ЦЕНТРАЛЬНО- ТА ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА ПІСЛЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ (ДО 30-РІЧЧЯ «ПАРИЗЬКОЇ ХАРТІЇ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ») Нелегальна міграція з країн Центральної та Південно-Східної Європи часів холодної війни: історія та комеморація Харків document.pdf
6293 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму Київ document.pdf
5793 СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ Дніпро document
5791 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ТА ВИКЛИКІВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)» Київ document.pdf
5792 Світовий порядок і Україна: історія, сучасність, перспективи Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.) Суми document
6051 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
34551 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine
33879 Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
34551 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine
33879 Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
34563 Висвітлення канадськими медіа подій Євромайдану в Україні
34565 Законодавче регулювання культурної дипломатії у США
34564 Основні виміри арктичної політики Канади
33880 Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму
33881 Класифікація теорій міжнародних відносин у вітчизняних навчальних виданнях
33882 Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)»
33883 Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.)
33552 Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
545 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 1.71 13.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Bessonova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
227 Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34551/ 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4084 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4204 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.05.2018
4783 Інше Інший модуль document 31.07.2020
4806 Інше Інший модуль document 25.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
33971 Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6692 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6693 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6831 Факультет права та міжнародних відносин Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6832 Факультет права та міжнародних відносин Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи (4 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7073 Факультет права та міжнародних відносин Світові міграційні процеси (6 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7555 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні інформаційні системи та глобальний розвиток (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3444 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,71 28.12.2020