Додаткові відомості

Освіта

Повна середня:

2005 – закінчила з відзнакою ЗОШ № 237 Дарницького району м. Києва.


Вища: 

2010 р. – закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

Перелік місць роботи

2000 – 2005 рр.: м. Київ, ЦПР Святошинського р-ну, молодіжна асоціація «Нова Генерація Лідерів», соціальний працівник, волонтер, тьютор. 


з 16.08.2010 – 16.08. 2013 в СОШ №127 Дарницького р-ну, вчитель інформатики;


З 28.08.2014 - 18.08.2016 в ЗОШ "Екологія та культура" Оболонського р-ну, вчитель інформатики

 

з  2012 по теперішній час -  старший викладач Кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка. 


з 2015  по теперішній час –  науковий співробітник Центру ІКТ-компетенцій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Застосування хмаро орієнтованих технологій у процесі проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх учителів початкової школи

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
44 4 0 2019.11.26 14:01:27 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4367 International conference “New pedagogical approaches in STEAM education” - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4368 Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти" Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
3287 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
3288 IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі microsoft office 365 у викладацькій діяльності Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document
3286 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці" Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3285 Конференції із Digital Media та Інтернет-журналістики - Online Media Guru (OMG) - Київ document
3284 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
3283 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» TOOLS FOR INQUIRY-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL Київський університет імені Бориса Грінченка document
3282 ІІ Всеукраїнській конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
3281 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача Київський університет імені Бориса Грінченка document
3280 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» Використання хмаро орієнтованих технологій у процесі проектування навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів навчання майбутніх вчителів початкової школи Київ, НАПН України document
3279 ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві» Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів Маріуполь, Україна document
3278 Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТІЕ2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка document
3277 Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» Відео 365 у навчальному процесі Київ document
3276 Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху Крок за кроком до екологічної компетентності Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
30637 Модернизация образовательного процесса подготовки будущих учителей начальной школы
26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача
14358 Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів
16221 Video use in educational process as urgent requirement
18703 Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення
16220 Використання відео в навчальному процесі — потреба сьогодення

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
30146 Аналіз досвіду країн Східної Азії з підготовки майбутніх учителів початкової школи шляхом імплементації цифрових технологій
27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі
26123 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів
26993 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами
26459 Підготовка студентів спеціальності «початкова освіта» до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмаро-орієнтованих сервісів
14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі
24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності
24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні
24315 Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
16184 Позаурочний виховний захід "Безпечний Інтернет"
15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
4 Ректорат НДЛ інформатизації освіти 4.72 25.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Dariya_Nastas

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
3 Загальноуніверситетські НДЛ Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Випусковий редактор № 10 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
96 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26993/ 2019

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
80 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
410 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
480 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020
568 EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
74

Вембер Вікторія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних
технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка

Застосування хмаро орієнтованих технологій у процесі проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх учителів початкової школи/ 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка без відриву від виробництва з наукової спеціальності 13.00.10-ІКТ в освіті, з.ф.н, 04.11.2014-04.11.2018 Спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) Настас_к.н..pdf 2021

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
851 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
2905 Інше Інший модуль document 24.01.2019
3291 Інше Інший модуль document 16.05.2019
3418 ІКТ Інший модуль Сертифікат Настас .pdf 25.06.2019
3795 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4848 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5300 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
700 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 2
745 Словник Бориса Грінченка та сучасність Конкурс Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2016 2
777 Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка Всеукраїнський вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.11.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
165 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, ПО, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
599 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 882 21.12.2019 20/21 н.р.
872 Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
419 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
485 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
3698 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
3764 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 12 10 не враховується 28.12.2018
3868 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) Магістр Денна 15 10 не враховується 28.12.2018
3953 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 10 не враховується 28.12.2018
5572 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5574 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
6036 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна не враховується не враховується 10 27.12.2019
6048 Цифровий модуль Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6456 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7813 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
7814 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
8379 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (зі спеціалізації) практика (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
468 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,10 30.12.2016
985 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 12.01.2017
2139 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,42 27.12.2018
2728 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,51 28.12.2019
3918 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,81 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
657 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link особиста участь м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017