Додаткові відомості

Освіта

1991-1996рр.
– Національний університет фізичного
виховання та спорту України за
спеціальністю фізичне виховання і
спорт;


2002-2003рр.
– Запорізький державний університет,
спеціальність «Олімпійський та
професійний спорт»

Перелік місць роботи

1991-
2006 рр. – спортсмен-інструктор в клубах
«Динамо» Київ, Україна; «Лайсве»
Каунас, Литва; «Академік» Пловдів,
Болгарія; «Козачка – ЗАлК» Запоріжжя
Україна;


2004-2006 рр.
– викладач кафедри Олімпійського та
професійного спорту в Запорізькому
державному університеті;


2006–2009 рр.
– викладач кафедри спортивних ігор в
Національному університеті фізичного
виховання та спорту України в м. Києві;


2009–2013рр.
– старший викладач кафедри спортивних
ігор НУФВСУ;


2015–2018 рр.
– докторант НУФВСУ;


2018р.
– доцент кафедри фізичного виховання
і педагогіки спорту Київського
університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

2011 р.
– захист дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня кандидата
наук з фізичного виховання та спорту
на тему: «Удосконалення змагальної
діяльності на основі моделювання
техніко-тактичних дій висококваліфікованих
баскетболісток різного ігрового амплуа»;
2018 р.
– захист дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня доктора
наук з фізичного виховання та спорту
на тему: «Теоретико-методичні основи
розвитку спортивних ігор в умовах
глобалізації
(на
матеріалі баскетболу)

Громадська активність
Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
306 9 9 2021.09.21 11:05:48 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6804 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Київський університет імені Бориса Грінченка document
6507 V Міжнародна наукова конференція з нових тенденцій у науці та освіті Дистанційне навчання як форма проведення уроків фізичної культури Рим, Італія document
6275 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6136 Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних сил України..... на шляху євроатлантичної інтеграції України Соціально-психологічні проблеми розвитку жіночого спорту Національний університет оборони України і мені І.Черняховського document
5562 VII Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» Сучасні процеси міграції висококваліфікованих волейболістів Барселона, Іспанія document.pdf
5563 ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Перспективи розвитку сучасної науки і освіти" Селекційна робота у провідних футбольних клубах України Львів, Україна document.pdf
5566 XІІІ Міжнародна конференція молодих вчених «МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ» Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання НУФВСУ, Київ document.pdf
5030 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4819 Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи - НУФВСУ, Київ document
4651 Сучасні тенденції та перспективи розвиткуфізичної підготовки і спорту.... Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості фахівців фізичної культури і спорту: огляд проблеми і шляхи вирішення Національний університет оборони України імені Івана Черняховського document
5055 МУЛЬТИМЕДІЙНА МАЙСТЕРНЯ сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян) - Східно-Європейський Інститут Психології (Україна – Франція) document
4446 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document
4390 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4320 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Аналіз результатів виступу українських спортсменів у літніх олімпійських іграх Переяслав-Хмельницький document
4207 XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» Аналіз результатів виступу українських спортсменів у зимових олімпійських іграх НУФВСУ, Київ document
4206 Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень Київський університет імені Бориса Грінченка document
3785 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перпективи (у циклі Анохінських читань) Проблеми глобалізації спорту Київ document
3786 Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи _ НУФВСУ, Київ document
3787 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Аналіз результативності національних збірних команд -переможців і призерів Ігор Олімпіад Переяслав-Хмельницький document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29746 Баскетбол України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
34376 Аналіз структури змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток
27738 Структура змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на основі факторного аналізу
28282 Психологічний відбір в ігрових видах спорту на прикладі баскетболу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31422 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
36500 Особливості дистанційного навчання майбутніх викладачів фізичного виховання в умовах пандемії коронавірусу.
36501 Проблематика техніко-тактичної підготовки школярів у варіативному модулі «футбол».
35497 Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури
32175 Вплив селекційної роботи у футболі на ефективність змагальної діяльності команд
33189 Міграція волейболістів високої кваліфікації (на матеріалах турнірів олімпійських ігор 1988 - 2016 рр.)
32170 Проблемні питання розвитку жіночого спорту вищих досягнень в умовах глобальної конкуренції
28653 Міграція у системі підготовки футболістів високої кваліфікацції (на матеріалі чемпіонатів України)
28283 Технологія підготовки збірних команд у спортивних іграх з урахуванням чинників міграції
27207 Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр
27150 До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
36877 Сучасні підходи до викладання волейболу на уроках фізичної культури
36584 Комплексний відбір у спортивних іграх з урахуванням психологічних характеристик гравців
34786 Дистанційне навчання як форма проведення уроків фізичної культури
32178 Селекційна робота у провідних футбольних клубах України
32179 Сучасні процеси міграції висококваліфікованих волейболістів
32177 Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання
27893 Аналіз результатів виступу українських спортсменів у літніх олімпійських іграх
27412 Аналіз результатів виступу українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх
29234 Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості фахівців фізичної культури і спорту: огляд проблеми і шляхи вирішення
27208 Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
71 Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34376/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
47 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57211164804 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211164804&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
460 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 3.23 4.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ruslana_Sushko

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
42 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Зміст Головний редактор № 1 (5) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
61 Влияние процессов глобализации на развитие спортивных игр фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27207/ 2019
62 До питання профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27150/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
178 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 08-12.04.2019

Литовський університет спорту (Литва)

Diana Reklaitiene, Rector

Учасник програми document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
15 Сушко Руслана Олександрівна Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації ( на матеріалі баскетболу ) /24.00.01 – олімпійський і професійний спорт НУФВСУ, роки навчання в докторантурі – 2015-2018 На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1). document 2018

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2665 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.07.2018
2708 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2933 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3043 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.04.2019
3236 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
5046 інше Інший модуль document 16.04.2021
5312 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
494 Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
542 Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, заочна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2019 605 20.09.2019
543 Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 20/21 н.р.
544 Спортивні ігри і методика їх викладання (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5776 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019
5778 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
7196 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7197 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика викладання фізичного виховання (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7198 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7517 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8784 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивні ігри і методика їх викладання (1-2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2305 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,56 27.12.2018
3168 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,64 28.12.2019
4084 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,60 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
171 Шаповалов Микола Валерійович III Фізична культура і спорт, фізична культура I 2021
172 Яршовець Олександр Іванович IV Фізична культура і спорт, фізична культура I 2021