Додаткові відомості

Освіта
Вища, у 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "Біологія - хімія". 
Перелік місць роботи

1996-2004 р.р. вчитель біології та хімії ліцею "Універсум" м.Києва

2004-2005 р.р. старший викладач кафедри психології ВМУРоЛ "Україна"

2005-2018 р.р. доцент кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

Теми дисертацій (захищених)
У 2005 році в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування емоційної стійкості в ранньому юнацькому віці" за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2021.09.18 11:01:54 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6449 "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики". Психологічне здоров’я як ресурс розвитку особистості КУБГ, м. Київ document.pdf
6414 «Менеджмент Mental health сервісів в закладах вищої освіти» Компоненти психологічного здоров’я студентської молоді: результати дослідження» онлайн конференція document.pdf
6838 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічна підготовка молоді до безпечної поведінки в ситуації терористичного характеру м.Глухів document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
112 Учасник проекту Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
document 01.09.2019-25.08.2020

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
76 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Reva

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
44 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні Повноцінне дослідження 10.2020 https://cutt.ly/Sg379Qj 60
134 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 35

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3447 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3464 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
5304 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7036 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7093 Інститут людини Соціально-політичні студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8748 Інститут людини Психофізіологія людини з основами генетики (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2214 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,65 27.12.2018
2696 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,84 28.12.2019
4000 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,50 28.12.2020